V našej spoločnosti Leitus (Learn it with us) sme spojili dve najžiadanejšie odvetvia na pracovnom trhu. Cudzie jazyky (angličtinu a nemčinu) a informačné technológie.
Poskytujeme svojim klientom jazykové alebo počítačové kurzy, individuálne školenia a doučovanie, preklady rôznych textov, tvorbu webových stránok, SEO – optimalizáciu webových stránok, PPC a marketing – reklamy cez Google Adwords a množstvo iných užitočných služieb.

Výučba jazykov prebieha klasickým spôsobom. Ponúkame individuálne školenia, či kurzy v malých skupinách, čím vieme docieliť, že každý účastník je na hodine aktívne zapájaný. Pre nás je dôležité, aby výučba jazykov nebola podceňovaná.

Držíme sa motta: Učenie jazykov je ako stavať dom. Čím kvalitnejšie dáte základy, tým pevnejší dom postavíte.