Cudzie jazyky

Kurzy a školenia z angličtiny a nemčiny

Naša jazyková škola Leitus (Learn it with us) ponúka širokú škálu výučby cudzích jazykov. Venujeme sa klasickej výučbe, pretože kladieme dôraz na osobité požiadavky našich klientov. Zastávame názor, že sa jazyk naučí najlepšie tak, ak sa spoja tri základné faktory – počuť, vidieť a písať. Snažíme sa preto zostaviť hodiny tak, aby si klienti precvičovali každý z týchto faktorov. Na hodinách pracujú klienti s rôznymi druhmi textov, precvičujú si gramatické javy na rôznych príkladoch a konverzujú navzájom na zaujímavé témy.

Miniskupinky a individuálny prístup

Jazykové kurzy angličtiny v Bratislave

 

V ponuke máme skupinové kurzy anglického a nemeckého jazyka. Keďže sa snažíme o individuálny prístup, kurzy prebiehajú v skupinkách s 5 až 8 uchádzačmi.

Pokiaľ nemáte fixnú pracovnú dobu alebo uprednostňujete face-to-face výučbu, môžete si u nás zakúpiť individuálne hodiny. Na čase a trvaní sa dohodnete s lektorom, ako to bude Vám vyhovovať.

Kurzy pre deti, cez víkend alebo na pohovor

Poskytujeme kurzy aj pre deti, kde im pomôžeme zlepšiť si komunikačné schopnosti v cudzom jazyku hravou formou. Na hodinách dostanú deti dostatočný priestor rozvíjať svoju kreativitu a myslenie v podobe divadelných scénok, naučia sa rôzne básničky a pesničky.

Kurzy a školenia pre deti

 

Našou špeciálnou ponukou sú intenzívne víkendové kurzy, ktoré sa konajú 3 víkendy po sebe v 4-hodinových blokoch. Tieto víkendové kurzy sú určené hlavne pre takých klientov, ktorí si potrebujú oprášiť vedomosti. Dostanete komplexný záber z cudzieho jazyka.

Ak si hľadáte prácu a chystáte sa na pracovný pohovor, ktorého súčasťou v dnešnej dobe neodmysliteľne patrí aj anglický alebo nemecký jazyk, máme pre Vás špeciálny kurz. Kurz je rozdelený na 5 hodín, kde dostanete know-how ako napísať dobrý životopis a motivačný list, s akými otázkami sa najčastejšie stretnete pri pohovore a naučíte sa na ne správne reagovať. Na konci kurzu si vyskúšate fingovaný pracovný pohovor.

Blíži sa vám maturita? Pomôžeme s angličtinou a nemčinou.

Maturita z angličtiny a nemčiny

 

Maturantov pripravíme na skúšky dospelosti z anglického a nemeckého jazyka. Naši lektori Vám poradia pri spracovaní maturitných tém, prejdú si s Vami vzorové testy a dôkladne Vás preskúšajú. Hodiny sú rozdelené do dvoch častí – gramatickej a ústnej. Každú vypracovanú tému odovzdajú študenti lektorovi, ktorý ju skontroluje, aby bola správne gramaticky aj štylisticky napísaná.

Naša spoločnosť sa zaoberá aj prekladmi a korektúrami textov v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku. Poskytujeme preklady napr. webových stránok, manuálov, letákov, jedálnych lístkov, životopisov, atď. Pri korektúre Vašich materiálov sa zameriavame na kontrolu slovosledu, gramatické chyby, typografiu, predložky, diakritiku, preklepy, nevhodne použité a nadbytočné slová, slovné spojenia a opravu pravopisu.

Angličtina a nemčiny pre firmy a zamestnancov

Kurzy a školenia pre firmy

 

Keďže znalosť cudzích jazykov patrí neodmysliteľne k najdôležitejším predpokladom každého zamestnanca v dobrej firme, poskytujeme taktiež individuálne školenia alebo skupinové kurzy pre zamestnancov Vašej firmy. Pomáhame im napredovať, čím dokážu zlepšiť kvalitu a prezentáciu Vašej firmy.

Cudzie jazyky

Hlasovalo: 11 (Hodnotenie: 10 – 100%)