Kurzy angličtiny

Aktuálne kurzy z anglického jazyka – pre všetky úrovne

Otestujte si svoje vedomosti

Ak neviete na akej jazykovej úrovni sa nachádzate, spravte si test, ktorý opravíme a odporučíme zaradenie do kurzu.

Kurzy angličtiny v malých skupinkách

Hovoriť, hovoriť, hovoriť … a zabaviť sa! – V tomto duchu sa nesú naše hodiny. Každá hodina je zostavená tak, aby ste dostali čo najviac priestoru na odbúranie strachu z rozprávania. Gramatická časť je vždy podaná zrozumiteľnou formou, aplikovaná na rôznych cvičeniach. Hodiny spestrujeme rôznymi zaujímavými článkami s aktuálnymi témami. Pri obľúbených warm-up aktivitách sa navodí na hodinách príjemná atmosféra, v ktorej sa nesie celá hodina.
Naši vždy dobre naladení lektori Vás motivujú tým správnym spôsobom. Už po pár hodinách získate istotu a budete schopní viesť rozhovory na rôzne témy. Nebudete už obmedzení len na pár viet z každej témy, ale budete vedieť sami tvoriť aj zložité súvetia.
A najlepšie na tom je, že to všetko sa u nás naučíte s úsmevom na tvári a správne naladení.🙂

Materiály a občerstvenie v cene

Každý účastník kurzu dostane materiály na každej hodine, ktoré sú zahrnuté v cene. Na konci každej hodiny dostanete ešte cvičenia, aby ste si mohli precvičiť dané gramatické javy aj sami. Na ďalšej hodine ich môžete dať lektorovi skontrolovať a nechať si vysvetliť prípadne chyby.

Ak budete s kurzom spokojní, môžete s nami pokračovať ďalej.

Kurzy angličtiny

Hlasovalo: 65 (Hodnotenie: 9.7 – 96.62%)