fbpx

Články

Slovná zásoba – Kultúra a umenie (culture and art)

Podrobne spracovaná slovná zásoba, frázy a tipy na konverzáciu na tému kultúra a umenie.

Vocabulary

kultúra culture
kultúrny život culture life
umenie art
umelec artist
fanúšik fan
predstavenie performance
príležitosť occasion
výstava exhibition
galéria art gallery
múzeum museum
koncert concert
tlieskať rukami to clap your hands
pôžitok enjoyment
vystavovať to exhibit
šatňa cloakroom
ponuka offer
celosvetový worldwide
udalosť event
kino cinema
divadlo theatre
bábkové divadlo puppet theatre
vstupenky tickets
spevák/speváčka singer
spisovateľ writer
skladateľ composer
textár song writer
sochár sculptor
muzikant musician
gitarista guitarist
pianista pianist
huslista violinist
hudobný nástroj musical instrument
hrať na hudobný nástroj to play the musical instrument
orchester orchestra
hudba music
klasická hudba classical music
moderná hudba modern music
navštevovať to attend
festival festival
festival pod holým nebom open–air festival
záujem interest
zaujímať sa o niečo to be interested in sth
radosť joy
kritika (filmová, knižná) review
obdivuhodný marvellous
portrét portrait
kresba drawing
maľba painting
krajinomaľba landscape
návštevník visitor
socha sculpture/statue
javisko, pódium stage
Pódium je Vaše. Stage is yours.
publikum/diváci audience
ovácie/potlesk standing ovation
výber choice
miestne zvyky/tradície local traditions
literatúra literature
kniha book
beletria fiction
odborná non–fiction literature
sci–fi science fiction
román novel
romantický romantic
historický historic
literárny žáner literature genre
poviedka short story
kniha poviedok storybook
bájka fable
ponaučenie v bájke moral
detektívka detective story
biografia biography
autobiografia autobiography
divadelná hra/dráma drama
poézia poetry
próza prose
autor author
básnik poet
kapitola chapter
románopisec novelist
javiskové umenie performing arts
tanec dance
vyzvať niekoho do tanca to ask sb to dance
folklór folk
tanečná sála ballroom
balet ballet
tanečník dancer
partner partner
opera opera
film film/movie
obraz picture
dávať film to be on
komédia comedy
horor horror
vedecko fantastický film sci–fi movie
western western
vojnový film war film
triler thriller
akčný film action movie
režisér director
režírovať to direct
skúšať to rehearse
skúška (divadelná) rehearsal
producent producer
filmový štáb film crew
titulná pieseň k filmu soundtrack
dabovaný film dubbed film
s titulkami subtitled
herec actor
herečka actress
obsadenie cast
postava character
rola role
úloha part
hlavná úloha lead role
dej plot
scenéria scenery
úvodná scéna opening scene
záverečná scéna closing scene
premiéra premiere, first night
derniéra last performance, closing night
kostým costume
osvetlenie lighting
pľac set
scenár script
úchvatný stunning
skvelý, veľkolepý magnificent
zvukové sound effects
kapela band
zbor choir
dirigent conductor
hviezda star, pop star
umelecké dielo masterpiece
koncertná sieň concert hall
kresba drawing
maľba painting
maliar painter
fotografia photograph
urobiť fotku to take a photo
vydať (pieseň) to release a song
filmový trhák blockbuster
seriál TV series
telenovela soap opera
rozprávka cartoon

 

Phrases

V kine – In the cinema

Čo dnes dávajú? – What is today in the cinema on?
Aký film by si mi odporučil? – Which film would you recommend me? Any idea?
Koľko stojí lístok, prosím? – How much does the ticket cost, please?
Máte nejakú zľavu? – Is there any special offer?
Som ešte študent / študentka, bola by možná nejaká zľava? – I´m still a student, would be any price reduction possible?
Kedy hrajú film XY? – When is the film XY on? Can you tell me the day and time, please?
Poprosím dva dospelácke a jeden detský lístok. – I´d like to have 2 adult tickets and one half ticket/child ticket, please.

V divadle – In the theatre

Aké predstavenie dnes dávajú v mestskom divadle? – Which theatre performance is today in the city theatre on?
Vypnite si, prosím, svoje mobilné telefóny, predstavenie sa začne o 5 minút. – Turn off your mobile phones, please, the performance starts in 5 minutes.
Teraz nasleduje 15 minutová prestávka. – Now, 15 minutes break is going on.
Občerstvenie ponúkame na 1. poschodí. – Please, feel free to have some refreshment on the first floor.
Pohodlne sa usaďte, o 5 minút začíname. – Sit comfortably, we start in 5 minutes.
Dodržujte, prosím, zákaz jedenia a pitia v sále. – Observe NO FOOD and NO DRINKING sing in the hall, please.

Tipy na konverzáciu – Tips for conversation

Pódium je Vaše. – Stage is yours.
Kultúra a umenie sú súčasťou môjho každodenného života. – Culture and art are parts of my everyday life.
Pôjdeš so mnou na koncert? – Will you go to the concert with me?
Mladí ľudia chodia do kina veľmi radi. Patríš medzi nich aj ty? – Young people like going to the cinema. Do you belong to them, too?
Som fanúšikom / fanúšičkou rôznych štýlov hudby. Aký je tvoj obľúbený hudobný štýl? – I´m a fan of different music styles. What´s your favourite style of music?
Medzi moje záľuby patrí počúvanie hudby a tancovanie. – My hobbies are listening to music and dancing.
Milovníci umenia navštevujú rôzne výstavy, galérie a múzeá. – Lovers of art visit various exhibitions, galleries and museums.
Poznáš nejaké svetoznáme galérie? – Do you know any worldwide art galleries?
V malom meste alebo na dedine nie je toľko možností, čo sa týka kultúrnych podujatí. V mestách ich je oveľa viac. – In a small town or village, there isn´t many possibilities as far as the cultural facilities is concerned. On the contrary, in cities there are many of them.
Ako často chodíš do kina alebo divadla? – How often do you go to the cinema or theatre? Are you a cinemagoer or theatregoer?
Aký druh filmov máš najradšej? – What types of movies do you like the most?
Uprednostňujem komédie a akčné filmy. A čo ty? – I prefer comedies and action movies. What about you?
Herci a herečky hrajú na javisku alebo vo filmoch a seriáloch. – Actors and actresses act / perform on stage or in films and TV series.
K sochárstvu a maliarstvu nemám vzťah. – I don´t have strong relationship to scultpure and painting.
Som fanúšikom / fanúšičkou rockovej hudby a rada chodievam na festivaly pod holým nebom. – I´m a big fan of rock music and I like going to the open-air festivals.
Čítaš rád knihy? Aký žáner? – Do you like reading books? What sort of literature?
Literatúra zahŕňa rôzne žánre, napr. romány, poéziu a poviedky. – Literature includes various types of genres, e.g. novels, poetry and short stories.
Ak je kniha dobre napísaná je radosť ju čítať. – When a book is well-written, it´s a joy to read.
Tanec je ďalšou časťou umenia. – Dance is another part of art.
Kultúra a umenie podporujú predstavivosť, pozitívne ťa ovplyvňujú a prinášajú radosť do života. – Culture and art challenge your imagination, influence you positively and bring joy to your life.

Hráš na nejaký hudobný nástroj? – Áno, hrám na gitaru a učím sa aj na husle. – Do you play any musical instrument? Yes, I do. I play the guitar and I´m learning play the violin.
Aké kultúrne možnosti máš v mieste kde žiješ? – What cultural facilities have you got in the place where you live?
Ktoré z nich uprednostňuješ / preferuješ a prečo? – Which of them do you prefer? Why?
Máš obľúbeného speváka / herca /umelca? – Do you have any favourite singer or actor or artist?
Čo mi vieš o ňom / nej povedať? – What can you tell me about him/her?
Prečo ho / ju obdivuješ? – Why do you admire him / her?
Inšpiruje ťa jeho / jej tvorba? Čím? – Does his / her production inspire you? In what way? / How?

Leave a Comment (0) ↓