Články

Slovná zásoba – Kultúra a umenie (culture and art)

Podrobne spracovaná slovná zásoba, frázy a tipy na konverzáciu na tému kultúra a umenie.

Vocabulary

kultúra
kultúrny život
umenie
umelec
fanúšik
predstavenie
príležitosť
výstava
galéria
múzeum
koncert
tlieskať rukami
pôžitok
vystavovať
šatňa
ponuka
celosvetový
udalosť
kino
divadlo
bábkové divadlo
vstupenka
spevák / speváčka
spisovateľ
skladateľ
textár
sochár
muzikant
gitarista
pianista
huslista
hudobný nástroj
hrať na hudobný nástroj
orchester
hudba
klasická hudba
moderná hudba
navštevovať
festival
festival pod holým nebom
záujem
zaujímať sa o niečo
radosť
kritika (filmová, knižná)
obdivuhodný
portrét
kresba
maľba
krajinomaľba
návštevník
socha
javisko, pódium
publikum / diváci
ovácie / potlesk
výber
miestne zvyky / tradície
literatúra
kniha
beletria
odborná literatúra
sci–fi
román
romantický
historický
literárny žáner
poviedka
kniha poviedok
bájka
ponaučenie v bájke
detektívka
biografia
autobiografia
divadelná hra / dráma
poézia
próza
autor
básnik
kapitola
románopisec
javiskové umenie
tanec
vyzvať niekoho do tanca
folklór
tanečná sála
balet
tanečník
partner
opera
film
obraz
dávať film
komédia
horor
vedecko fantastický film
western
vojnový film
triler
akčný film
režisér
režírovať
skúšať
skúška (divadelná)
producent
filmový štáb
titulná pieseň k filmu
dabovaný film
s titulkami
herec
herečka
obsadenie
postava
rola
úloha
hlavná úloha
dej
scenéria
úvodná scéna
záverečná scéna
premiéra
derniéra
kostým
osvetlenie
pľac
scenár
úchvatný
skvelý, veľkolepý
zvukové efekty
kapela
zbor
dirigent
hviezda
umelecké dielo
koncertná sieň
kresba
maľba
maliar
fotografia
urobiť fotku
vydať (pieseň)
filmový trhák
seriál
telenovela
rozprávka

– culture
– culture life
– art
– artist
– fan
– performance
– occasion
– exhibition
– art gallery
– museum
– concert
– to clap your hands
– enjoyment
– to exhibit
– cloakroom
– offer
– worldwide
– event
– cinema
– theatre
– puppet theatre
– tickets
– singer
– writer
– composer
– song writer
– sculptor
– musician
– guitarist
– pianist
– violinist
– musical instrument
– to play the musical instrument
– orchestra
– music
– classical music
– modern music
– to attend
– festival
– open–air festival
– interest
– to be interested in sth
– joy
– review
– marvellous
– portrait
– drawing
– painting
– landscape
– visitor
– sculpture/statue
– stage
– audience
– standing ovation
– choice
– local traditions
– literature
– book
– fiction
– non–fiction literature
– science fiction
– novel
– romantic
– historic
– literature genre
– short story
– storybook
– fable
– moral
– detective story
– biography
– autobiography
– drama
– poetry
– prose
– author
– poet
– chapter
– novelist
– performing arts
– dance
– to ask sb to dance
– folk
– ballroom
– ballet
– dancer
– partner
– opera
– film/movie
– picture
– to be on
– comedy
– horror
– sci–fi movie
– western
– war film
– thriller
– action movie
– director
– to direct
– to rehearse
– rehearsal
– producer
– film crew
– soundtrack
– dubbed film
– subtitled
– actor
– actress
– cast
– character
– role
– part
– lead role
– plot
– scenery
– opening scene
– closing scene
– premiere, first night
– last performance, closing night
– costume
– lighting
– set
– script
– stunning
– magnificent
– sound effects
– band
– choir
– conductor
– star, pop star
– masterpiece
– concert hall
– drawing
– painting
– painter
– photograph
– to take a photo
– to release a song
– blockbuster
– TV series
– soap opera
– cartoon

Phrases

V kine – In the cinema

Čo dnes dávajú? – What is today in the cinema on?
Aký film by si mi odporučil? – Which film would you recommend me? Any idea?
Koľko stojí lístok, prosím? – How much does the ticket cost, please?
Máte nejakú zľavu? – Is there any special offer?
Som ešte študent / študentka, bola by možná nejaká zľava? – I´m still a student, would be any price reduction possible?
Kedy hrajú film XY? – When is the film XY on? Can you tell me the day and time, please?
Poprosím dva dospelácke a jeden detský lístok. – I´d like to have 2 adult tickets and one half ticket/child ticket, please.

V divadle – In the theatre

Aké predstavenie dnes dávajú v mestskom divadle? – Which theatre performance is today in the city theatre on?
Vypnite si, prosím, svoje mobilné telefóny, predstavenie sa začne o 5 minút. – Turn off your mobile phones, please, the performance starts in 5 minutes.
Teraz nasleduje 15 minutová prestávka. – Now, 15 minutes break is going on.
Občerstvenie ponúkame na 1. poschodí. – Please, feel free to have some refreshment on the first floor.
Pohodlne sa usaďte, o 5 minút začíname. – Sit comfortably, we start in 5 minutes.
Dodržujte, prosím, zákaz jedenia a pitia v sále. – Observe NO FOOD and NO DRINKING sing in the hall, please.

Tipy na konverzáciu – Tips for conversation

Pódium je Vaše. – Stage is yours.
Kultúra a umenie sú súčasťou môjho každodenného života. – Culture and art are parts of my everyday life.
Pôjdeš so mnou na koncert? – Will you go to the concert with me?
Mladí ľudia chodia do kina veľmi radi. Patríš medzi nich aj ty? – Young people like going to the cinema. Do you belong to them, too?
Som fanúšikom / fanúšičkou rôznych štýlov hudby. Aký je tvoj obľúbený hudobný štýl? – I´m a fan of different music styles. What´s your favourite style of music?
Medzi moje záľuby patrí počúvanie hudby a tancovanie. – My hobbies are listening to music and dancing.
Milovníci umenia navštevujú rôzne výstavy, galérie a múzeá. – Lovers of art visit various exhibitions, galleries and museums.
Poznáš nejaké svetoznáme galérie? – Do you know any worldwide art galleries?
V malom meste alebo na dedine nie je toľko možností, čo sa týka kultúrnych podujatí. V mestách ich je oveľa viac. – In a small town or village, there isn´t many possibilities as far as the cultural facilities is concerned. On the contrary, in cities there are many of them.
Ako často chodíš do kina alebo divadla? – How often do you go to the cinema or theatre? Are you a cinemagoer or theatregoer?
Aký druh filmov máš najradšej? – What types of movies do you like the most?
Uprednostňujem komédie a akčné filmy. A čo ty? – I prefer comedies and action movies. What about you?
Herci a herečky hrajú na javisku alebo vo filmoch a seriáloch. – Actors and actresses act / perform on stage or in films and TV series.
K sochárstvu a maliarstvu nemám vzťah. – I don´t have strong relationship to scultpure and painting.
Som fanúšikom / fanúšičkou rockovej hudby a rada chodievam na festivaly pod holým nebom. – I´m a big fan of rock music and I like going to the open-air festivals.
Čítaš rád knihy? Aký žáner? – Do you like reading books? What sort of literature?
Literatúra zahŕňa rôzne žánre, napr. romány, poéziu a poviedky. – Literature includes various types of genres, e.g. novels, poetry and short stories.
Ak je kniha dobre napísaná je radosť ju čítať. – When a book is well-written, it´s a joy to read.
Tanec je ďalšou časťou umenia. – Dance is another part of art.
Kultúra a umenie podporujú predstavivosť, pozitívne ťa ovplyvňujú a prinášajú radosť do života. – Culture and art challenge your imagination, influence you positively and bring joy to your life.

Hráš na nejaký hudobný nástroj? – Áno, hrám na gitaru a učím sa aj na husle. – Do you play any musical instrument? Yes, I do. I play the guitar and I´m learning play the violin.
Aké kultúrne možnosti máš v mieste kde žiješ? – What cultural facilities have you got in the place where you live?
Ktoré z nich uprednostňuješ / preferuješ a prečo? – Which of them do you prefer? Why?
Máš obľúbeného speváka / herca /umelca? – Do you have any favourite singer or actor or artist?
Čo mi vieš o ňom / nej povedať? – What can you tell me about him/her?
Prečo ho / ju obdivuješ? – Why do you admire him / her?
Inšpiruje ťa jeho / jej tvorba? Čím? – Does his / her production inspire you? In what way? / How?

Slovná zásoba – Kultúra a umenie (culture and art)

Hodnotenie


Leave a Comment (0) ↓