Články

Slovná zásoba – Rodina (family)

Slovná zásoba – Rodina (family)

Podrobne spracovaná slovná zásoba a frázy na tému rodina a vzťahy.

Vocabulary

rodina
otec
oci / ocko
matka
mami
dieťa
manželstvo
manžel
bývalý manžel
manželka
nastávajúca manželka
nevesta
ženích
muž
žena
kamarát / kamarátka
priateľ
priateľka
rodičia
brat
brácho / bráško
sestra
ségra
súrodenci
chlapec
dievča
dieťatko
starí rodičia
stará mama
starý otec
vnuk
vnučka
strýko
teta
bratranec
sesternica
synovec
neter
svokrovci
svokor
svokra
švagor
švagriná
zať
nevesta
príbuzný
pokrvne príbuzný
blízki príbuzní
vzdialení príbuzní
porodiť
narodeniny
tehotná
meno
krstné meno
priezvisko
rodné priezvisko (za slobodna)
krstňa
krstný syn
krstná dcéra
krstní rodičia
krstný otec
krstná mama
krstný list
rodina s deťmi
deti
bezdetný
obaja rodičia
domov dôchodcov
detský domov
člen rodiny
založiť si rodinu
domácnosť
viesť domácnosť
veľká rodina
malá rodina
starať sa o niekoho / niečo
rozvedená / rozvedený
rozviesť sa
vydatá / ženatý
vydať sa / oženiť sa
zasnúbená / zasnúbený
slobodný / slobodná
rozísť sa
vdovec
vdova
ovdovieť
slamený vdovec
zaľúbiť sa
žiť spolu
ponuka na sobáš
byť za niečo zodpovedný
nemanželský
nemanželské dieťa
oddací list
živobytie
zarábať si na živobytie
samoživiteľ
vzťah
voľnosť
priateľstvo
dovoliť
mať rád
milovať
dôchodok (obdobie)
dôchodok (dávka)
dôchodok (príjem/ výnos z kapitálu)
odpustiť, prepáčiť
rozumieť
svadba
svadba v kostole
svadba na radnici
strieborná svadba (výročie)
zlatá svadba
porcelánová svadba
diamantová svadba
výslužka zo svadby

– family
– father
– dad / daddy
– mother
– mum / mummy
– child / kid
– marriage
– husband
– ex-husband
– wife
– wife-to-be
– bride
– groom
– man
– woman
– friend
– boyfriend
– girlfriend
– parents
– brother
– bro
– sister
– sis
– siblings
– boy
– girl
– baby
– grandparents
– grandmother / grandma
– grandfather / grandpa
– grandson
– granddaughter
– uncle
– aunt
– cousin
– (female) cousin
– nephew
– niece
– husband´s parents / wife´s parents
– father-in-law
– mother-in-law
– brother-in-law
– sister-in-law
– son-in-law
– daughter-in-law
– to be related to sb / relative
– blood-related
– close relatives
– distant relatives
– to give a birth
– birthday
– pregnant
– name
– first name
– surname, family name, last name
– maiden name
– godchild
– godson
– goddaughter
– godparents
– godfather
– godmother
– baptism certificate
– family with children
– children / kids
– childless
– both parents
– old people´s home / retirement home
– children´s home
– family member
– to start a family
– household
– to keep house
– big family
– small family
– to look after; to take care of
– divorced
– to get divorced
– married
– to get married
– engaged
– single
– to break up with sb
– widower
– widow
– to be widowed
– grass widower
– to fall in love with sb
– to live together
– marriage proposal
– be responsible for sth
– extramarital
– illegitimate child
– marriage certificate
– living, livelihood
– to make / earn a living
– single parent, lone parent
– relationship
– freedom
– friendship
– to allow sb to do sth, to let sb to do sth
– to like
– to love
– retirement
– pension
– income / revenue
– to forgive
– to understand
– wedding
– church wedding
– civil wedding
– silver wedding (anniversary)
– golden wedding
– china anniversary
– diamond wedding
– box of wedding sweets to take home

Phrases

Povedali sme si áno. – We said yes to each other.

Ste slobodný / slobodná? – Are you single?

Som vydatá / ženatý. / Som zasnúbená / zasnúbený. – I´m married. / I´m engaged.

Čo robí Vaša manželka / Váš manžel? – What does your wife / husband do for living?

Máte deti? – Have you got children? / Do you have children?

Áno, dcéru a syna. – Yes, I have one daughter and one son.

Máte vy / máš ty súrodencov? – Do you have any siblings?

Nemám žiadnych súrodencov, som jedináčik. – I have no siblings, I´m the only child.

Koľko majú rokov? / Ako sú starí? – How old are they?

Dievča má desať a chlapec dvanásť. (rokov) – The girl is ten and the boy is twelve.

Kde bývajú jeho svokrovci? – Where does his wife´s parents live?

Má ju veľmi rád. – He likes her a lot.

Aký je váš rodinný stav? – What about your marital status?

Je slobodná matka. – She´s single / unmarried mother.

Kde ste sa spoznali? – Where did you meet each other?

Kedy si ju spoznal? – Where did you meet her?

Náhodou ju poznám. – I know her just by lucky chance.

Dvoril jej. – He courted the favour of her.

Požiadal ju o roku. – He proposed her.

Je sklamaná životom. – She is / feels disappointed by her life.

Moji rodičia sú 24 rokov zosobášení. – My parents have been married for 24 years.

Žijú ešte vaši rodičia? – Are your parents still alive?

Môj dedko už nežije. Zomrel pred jedným rokom. – My grandpa doesn´t live anymore. He died / passed away one year ago.

Môj brat je už jeden rok ženatý. – My brother has been married for one year.

Poznáme sa už viac ako jedenásť rokov. – We have known each other for more than eleven years.

Sme už jeden rok spolu. – We have been dating each other for more than one year.

Nemám žiadne deti, ale chcem dve deti. – I have no children, but I´d like to have two kids.

9. júla 1979 sa narodilo naše dieťa. – On july 9 in 1979 our first child was born .

Nechala sa zviesť. – She let her to seduce.

Je do nej zaľúbený. – He´s in love with her.

Rozchádzam sa s ním. – I´m breaking up with him.

Postavil ma pred hotovú vec. – He presented me with a fait accompli.

Stratila pre neho svoje srdce. – She lost her heart for him.

Je do nej zamilovaný až po uši. – He fell head over heels in love with her.

Zamiloval sa. – He fell in love.

Je v siedmom nebi. – She / He´s in heaven.

Žiť si ako v nebi. – to be on easy street.

Leží jej pri nohách. – He lies at her feet.

Je zaslepený láskou. – He´s infatuated with love.

Poplietla mu hlavu. – She bewitched / infatuated him.

Zobe jej z ruky. – He eats out of her hand.

Žiari šťastím. – She / he beams with happiness.

Padla mu hneď do oka. – She clicked immediately.

Je do nej blázon. – She drives him crazy.

Kašle na ňu. – He doesn´t give a shit.

Dostal kopačky./ Dala mu košom. – He got the axe.

Ona stojí za tú námahu. – She´s worth it.

Slovná zásoba – Rodina (family)

Hlasovalo: 2 (Hodnotenie: 10 – 100%)


Leave a Comment (0) ↓