Firmy

Cenová ponuka na jazykové kurzy

Firma:

IČO:

Email:

Telefón:

Miesto školenia:
vo vašej firmeu nás (Leitus – Cukrová 14)

V nasledujúcej kolonke uveďte nasledovné informácie:
– Jazyk angličtina / nemčina
– Celkový počet ľudí
– Počet skupín
– Počet ľudí v skupine
– Úroveň / znalosti skupiny alebo zamestnancov
– Akú oblasť potrebujete školiť

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov firmou Leitus spol. s r.o. – Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 48018821. Osobné údaje v rozsahu email a telefónne číslo sú spracované na základe vytvorenia cenovej ponuky na školenie. Budú spracované po dobu 2 mesiacov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať na jazyky@leitus.sk