fbpx

Firmy

Cenová ponuka na jazykové kurzy


Firma:

IČO:

Email:

Telefón:

Miesto školenia:
vo vašej firmeu nás (Leitus – Cukrová 14)

V nasledujúcej kolonke uveďte nasledovné informácie:
– Jazyk angličtina / nemčina
– Celkový počet ľudí
– Počet skupín
– Počet ľudí v skupine
– Úroveň / znalosti skupiny alebo zamestnancov
– Akú oblasť potrebujete školiť

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov firmou Leitus pro s.r.o. – Vyšehradská 3, 851 06 Bratislava, IČO: 52002772. Osobné údaje v rozsahu email a telefónne číslo sú spracované na základe vytvorenia cenovej ponuky na školenie. Budú spracované po dobu 2 mesiacov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať na jazyky@leitus.sk