fbpx

Jazykové preklady z nemeckého a anglického jazyka

Pripravíme pre Vás preklady rôznych druhov neúradných textov zo slovenčiny do anglického a nemeckého jazyka, prípadne naopak.

Ide o preklady:

  • webových stránok, manuálov, letákov, katalógov, brožúr, jedálnych lístkov, životopisov, motivačných listov, zmlúv, dohôd, listín (bez úradného overenia –pečiatky)

Poskytujeme aj iné typy prekladov podľa požiadavky klientov.
Stačí, ak nám zašlete e-mailom text na preklad a po posúdení textu Vám obratom pošleme cenu a všetky potrebné náležitosti.

Korektúry slovenských, nemeckých a anglických textov

Poskytujeme profesionálne gramatické a štylistické korektúry slovenských, nemeckých a anglických textov. Pri kontrole Vašich materiálov sa zameriavame na kontrolu slovosledu, gramatické chyby, typografiu, predložky, diakritiku, preklepy, nevhodne použité a nadbytočné slová, slovné spojenia a opravu pravopisu.

Zameriavame sa na korektúry rôznych typov textov:

  • Materiály informačného a propagačného charakteru, Príručky, návody na obsluhu, brožúry… Texty preložené z iných jazykov do slovenčiny, Referáty, zadania, bakalárske, diplomové a záverečné práce, Webové stránky, PR články, direct mailing, Tlačové správy pre firmy, mestá a obce