fbpx

Zaraďovací test z angličtiny

Chcete vedieť na akej úrovni sú vaše vedomosti a znalosti z angličtiny? Vyplňte si náš online zaraďovací test z anglického jazyka, my vám ho opravíme a hodnotenie pošleme.


Meno a priezvisko:
Email:
Robíte si test k objednávke na kurz? ÁnoNie

1. Nasledovné vety preložte do angličtiny
1. On sa zaujíma o hudbu.
2. Ona nie je vydatá.
3. Ako sa má jej otec?
4. Meškám?
5. Čo teraz robí jeho manželka?
6. Čo oni robia zvyčajne cez víkendy?
7. Na koho teraz čaká tamten chlapec?
8. Čo si myslíš o našom pláne?
9. Kto tu býva?
10. Na čo sa pozerajú tamtí ľudia?

2. Doplňte do viet správne tvary slovies v prítomnom čase (present simple) a v priebehovom čase (present continuous)
1. How many languages (she/speak)? – She already (speak) German and now she (learn) Spanish.
2. I often (have) lunch at home, but today (not/eat) at home because I (not/have) time.
3. What time ? (usually/you/wake up) – I (wake up) at 8:00 and my brother(get up) even later.
4. (he /not/ go) to work by bus every day.
5. She (never/ read) the magazine in the morning.

3. Dajte slovesá do správneho tvaru v minulom čase (past simple) a minulom priebehovom (past continuous.)
1. They (not/wait) for me when I (arrive).
2. We (not/go out) last Sunday because it (rain).
3. While (she/have) good time with her friends, he (sit) at home last night?
4. Yesterday I (write) an important e-mail, later I (receive) an answer and then I (resend) it to my boss.

4. Dajte slovesá do správneho tvaru v budúcom čase.
1. It’s too hot in here.” – “Oh sorry, I (open) the window.”
2. We (visit) our friends in Vegas next Saturday.
3. I (buy) a new car, but I haven´t decided which one yet.
4. I think, the film (come) here in September 2018.
5. She (sell) her flat. She has potential buyers.

5. Dajte slovesá do správneho tvaru v minulom čase (past simple) a v predprítomnom čase (present perfect).
1. Last night I (lose) my keys – I had to call my wife to let me in.
2. I (lose) my keys – can you help me look for them?
3. He(know) Ann for three years – they still meet once a month.
4. I (drink) four cups of coffee yesterday, I had only three.
5. She (go) to the supermarket three times this week!

6. Doplňte správny tvar podmienkových viet (1, 2 or 3).
1. If they me the job, I think I it. (offer, take)
2. If you the exam, you a certificate. (pass, get)
3. If you a lot of money, what ? (you, win, do)
4. If I my car, I much money for it. I am not about to do it. (sell, not/get)
5. We paid 50€ for a train ticket. It cheaper, if we by bus. (be, go)
6.I don´t know the answer. If I the answer, I you. (know, tell)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov firmou Leitus pro s.r.o. – Vyšehradská 3, 851 06 Bratislava, IČO: 52002772. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email, ktoré sú spracované na základe vyhodnotenia testu z nemeckého jazyka. Budú spracované po dobu 14 dní. Nebudú použité na marketingové účely. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať na jazyky@leitus.sk viac o ochrane osobných údajov nájdete na tejto stránke.