Jazykové kurzy angličtiny a nemčiny

Vyskúšajte naše kurzy a dostaňte sa za 3 mesiace a pol na vyššiu úroveň. S nami to zvládnete! Sme trpezliví, všetko Vám jasne vysvetlíme a ukážeme Vám, že každý sa vie naučiť jazyk, bez rozdielov! 🙂

Odbúrame vám bariéry z rozprávania

Na každej hodine kladieme dôraz na to, čo je pri učení sa cudzieho jazyka najdôležitejšie – čo najrýchlejšie zbúrať tú ,,bariéru“, ktorú si každý z nás postaví, keď sa začneme učiť cudzí jazyk. Je teda úplne prirodzené, že máme strach z rozprávania. U nás dostanete na každej hodine dostatočný priestor, aby ste tú bariéru postupne zbúrali a začali bez strachu komunikovať.

Takže: Hovoriť, hovoriť, hovoriť! … a zabaviť sa! – V tomto duchu sa nesú naše hodiny, ale popri tom nezabúdame, že ak chceme správne rozprávať, musíme ovládať aj gramatiku. Gramatická časť je vždy podaná zrozumiteľnou formou, aplikovaná na rôznych cvičeniach. A keďže je dôležité vedieť si v cudzom jazyku aj niečo prečítať a slová rozoznať, hodiny spestrujeme rôznymi zaujímavými článkami s aktuálnymi témami.

Príjemné prostredie, priateľská atmosféra a zábava. Všetko potrebné pre kvalitné učenie.

My osobne máme najradšej ,,warm-up“ aktivity, pri ktorých sa vždy navodí na hodinách príjemná atmosféra. Pri nich sa nie len zabavíme, ale naučíme aj veľa nových slovíčok. Naši vždy dobre naladení lektori Vás motivujú tým správnym spôsobom. Už po pár hodinách získate istotu a budete schopní viesť rozhovory na rôzne témy. Nebudete už obmedzení len na pár viet z každej témy, ale budete vedieť sami tvoriť aj zložité súvetia.
A najlepšie na tom je, že to všetko sa u nás naučíte s úsmevom na tvári a správne naladení.

A na záver motto, ktorého sa držíme:

Učenie jazykov je ako stavať dom. Čim kvalitnejšie dáte základy, tým pevnejší dom postavíte.

Jazykové kurzy

Hlasovalo: 14 (Hodnotenie: 10 – 100%)