Angličtina pre deti - Kurzy Teddy Eddie vo veku 2-7r. v Petržalke - Leitus

Angličtina pre deti – Teddy Eddie kurzy

img

Angličtina pre najmenších - pre deti vo veku 2 - 7 rokov

Teddy Eddie
Teddy Eddie
Teddy Eddie
Teddy Eddie
Teddy Eddie On Holiday - Teddy Eddie - kurz

Akreditované centrum

Naša jazyková škola sa stala v roku 2020 akreditovaným centrom výučby angličtiny pre deti metódou Teddy Eddie. Je to veselá, hravá a láskavá metóda, ktorá deti motivuje a vytvára im pozitívny vzťah k angličtine.

Kurzy pre deti vo veku 2 až 7 rokov

Naše anglické kurzy môžu navštevovať deti od 2 do 7 rokov. Rozdelené sú podľa veku, nie podľa úrovne. Hodiny zostavujú naši špeciálne vyškolení lektori tak, aby si každé dieťa odnieslo z hodiny, čo potrebuje.

Pri tejto metóde sa zohľadňujú skôr vývojové vlastnosti u detínie ich doposiaľ nadobudnuté vedomosti z angličtiny. Každé dieťa potrebuje priestor napredovať svojím vlastným tempom, čím sa zabráni k demotivácii.

To táto metóda dokonalo zohľadňuje. Prostredníctvom zaujímavých a zábavných cvičení, ktorých náročnosť sa zvyšuje, si deti precvičia slovnú zásobu a aj celé vety. Vyškolený lektor to prispôsobuje nie len celej skupinke, ale prihliada na každé dieťa individuálne.

Prečítajte si viac o metóde Teddy Eddie.

Adaptačný proces - Teddy Eddie

Čo môže rodič očakávať?

Od učenia angličtiny s naším kamarátom Teddym Eddiem môžete očakávať priateľskú, láskavú, hravú a motivujúcu formu. Vďaka tomuto prístupu si deti veľmi rýchlo budujú pozitívny vzťah k angličtine.

Vaše deti budú vzdelávať lektori, ktorí prešli viacerými školeniami výučby metódou Teddy Eddie. Je pre nás dôležité, aby bol zachovaný správny postup učenia pri tejto metóde. Lektori sú tiež pravidelne kontrolovaní hlavným metodikom.

Táto metóda myslí aj na rodičov! V kufríku, ktorý deti dostanú, sa nachádza aj originálna príručka pre rodičov. V tejto príručke nájdete osnovu hodín, preložené texty slovíčok, básničiek, pesničiek a príbehov do slovenčiny.

Rodičia tiež dostávajú priebežné informácie o prebiehajúcom kurze vo forme pravidelných e-mailov, organizujeme aj otvorené lekcie a tiež stretnutia pre rodičov. Každé rodič tiež dostane po každom polroku osobné hodnotenie svojho dieťaťa.

Rozdelenie kurzov na levely

Tieto naše detské kurzy angličtiny sú rozdelené na štyri levely:

 

Prvý level - START

 

Je to  kurz angličtiny pre 2 a 3 ročné deti.
Detičky sa učia zoznamovať s angličtinou. Počas hodín ich sprevádza náš kamarát Teddy Eddie, ktorý býva vo farebnej ponožke. Pre deti je macko veľmi zaujímavou a dôležitou súčasťou. Detičky sa učia prvé slovíčka, veľa hravých pesničiekbásničiek.

Pracujeme s farebnými kartičkami so slovíčka a príbehmi. Deti dostávajú aj učebnicu, ktorá je krásne ilustrovaná a tiež sa s ňou pri niektorých aktivitách pracuje.

Viac informácií o kurze: START

Druhý level -  STANDARD

 

Je to kurz angličtiny pre deti od 4-5 rokov.
Okrem budovania pozitívneho vzťahu k angličtine cieľom tohto kurzu je, aby sa využil potenciál štvorročných a päťročných detí, ktoré už rozumejú súvislostiam okolo seba a vedia si ich pekne spájať do kontextu.

S Teddy Eddiem sa učíme slovíčka a celé vety, pri ktorých používame veselé kartičky. Deti sa učia tieto slovíčka a vety už aj v celých kontextoch, v zaujímavých a pútavých príbehoch.

V tomto kurze už viac spolupracujeme s knižkou, ktorú majú deti veľmi radi. Je veľmi pekne ilustrovaná, obsahuje tiež všetko, čo s deťmi na hodine preberáme a tiež rôzne aktivity.

Na hodinách sa striedajú statické a dynamické prvky, aby sa zabránilo tomu, že sa deti začnú nudiť. V tejto komplexne spracovanej metóde máme širokú škálu zábavných a motivujúcich aktivít, ktoré počas hodín striedame.

Ukážka z kurzu Teddy Eddie

Viac informácií o kurze: STANDARD

Tretí level -  ABC

 

Je to kurz angličtiny pre predškolákov (5 až 6 ročné deti). Na deti sa v tomto kurze kladú už o niečo vyššie nároky, ale stále to prebieha láskavou, hravouzábavnou formou.

Záleží nám na tom, aby mali detí prechod zo škôlky do škôl plynulý, čo sa angličtiny týka.

U detí, ktoré navštevovali angličtinu počas materskej škôlky, je veľmi vidieť, že majú oveľa lepšiu schopnosť vyjadrovať sa, rýchlejšie chápu v angličtine súvislosti a majú širokú slovnú zásobu.

Na tomto kurze angličtiny pre predškolákov sa zavádza aj tzv. global reading – celistvé čítanie. Deti nerozpoznávajú slovíčka a vety iba prostredníctvom obrázkov, ale už aj podľa toho, ako sú napísané.

Na hodinách to s deťmi trénujeme skvelými zábavnými aktivitami. I keď ešte nemusia vedieť čítať, prichádzajú v angličtine už na to, že v nej čítame slová ako celok, nečítame ich po písmenách. Na týchto kurzoch dostanú pevné základy. 😊

Viac informácií o kurze: ABC

Štvrtý level – SCHOOL

 

Je to kurz angličtiny pre škôlkarov: prvákov až druhákov na základnej škole.

Deti sa už rozlúčili s mackom Teddym Eddiem ako s ich malým kamarátom a počas hodín ich sprevádza Teddy Eddie Superhrdina.

Malý Teddy Eddie tiež už vyrástol a disponuje všelijakými superschopnosťami, ktoré už väčšie deti motivuje už iným dospelejším spôsobom. 😊

Kurz je dokonalo prispôsobený malým školákom, ktorí už majú iné záľuby a náš Teddy Eddie superhrdina im veľmi dobre rozumie.

Deti sa učia na hodinách celé dialógy, robia zábavné scénky, výstižne povedané – aktívne používajú anglický jazyk.

Ukážka z kurzu SCHOOL

Viac informácií o kurze: SCHOOL

Letné kurzy pre deti

 

Naša výučba s Teddym Eddiem pokračuje aj v lete na našich letných kurzoch angličtiny pre deti. 😊

Zábavné letné témy zakomponovávame do pesničiek, rýmovačiek, príbehoch a rôznych zaujímavých aktivít. Hodiny sú tak plné dobrodružstva, zábavy a aktívnej angličtiny. Deti majú možnosť aj počas leta prísť do kontaktu s angličtinou veľmi príjemným, milým a hravým spôsobom.

Je to pre nás dôležité, aby si aj počas týchto letných kurzov deti budovali pozitívny vzťah k angličtine a mali spestrené prázdniny s naším Teddym Eddiem, ktorý ich príde aj osobne pozrieť.

Letné kurzy angličtiny pre deti

Súpravy pre žiakov

Odber noviniek

Zaujímavé články, novinky a akcie