fbpx

Ako učíme?

img

Metóda sem… metóda tam…

Nemáme radi, ak sa používa slovo metóda. Tých metód je pri učení cudzích jazykov už toľko, že je problém sa v nich vyznať. Povedali sme si, že pôjdeme inou cestou. Učíme cudzí jazyk tak, ako sme sa ho naučili aj my. Niektorí to nazývajú klasický spôsob, avšak, my sa s nimi až tak nestotožňujeme.

Ako teda učíme

Zoberme si fakt, že v domácom prostredí sme obklopení hlavne Slovákmi. Nemáme teda možnosť 24/7 nasávať cudzí jazyk, a preto k tomu musíme pristupovať trošku inak. Veľmi dobrým príkladom sú deti. Tie sú od malička vystavené „jazykovej paľbe“ a sú so svojím materským jazykom v neustálom kontakte. Ak si teraz porovnáme akej intenzite zahraničných slov čelíme denne my a akej intenzite dieťa, ktoré sa učí rozprávať, je jasné, že takouto „metódou“ sa cudzí jazyk na Slovensku veľmi naučiť nedá. Týmto spôsobom by to fungovalo, ak by sme sami odcestovali na dlhšie obdobie do zahraničia.

Všetky tieto skutočnosti nás ovplyvnili pri tvorení našich materiálov a kurzových osnov.

Keď sa učí jazyk dieťa, jemu netreba vysvetľovať, že toto je minulý čas alebo rozkazovací spôsob, používa ich bez toho, aby to vedelo pomenovať. Ale až neskôr v škole sa podrobnejšie učia deti aj gramatiku, aby daný jazyk vedeli aj korektne používať.

My na hodinách dbáme hneď od začiatku na to, aby naši klienti používali jazyk správne, vedeli si ho logicky rozložiť, pochopili súvislosti a pri tom nadobúdali širokú slovnú zásobu, ktorú aplikujú do konverzácií.

Naše materiály a podklady…

Naše materiály sú vytvorené s logickou nadväznosťou. Gramatiku v nich vysvetľujeme podrobne po slovensky. Môžete sa teda kedykoľvek pozrieť do učebníc, ktoré slúžia ako pevný bod, o ktorý sa môžete vždy oprieť.

Každá gramatická časť je lektorom zaujímavo vysvetlená na príkladoch, aby ste už od začiatku rozumeli súvislostiam.

Myslíme aj na to, že sa niekedy na kurz nebudete môcť dostaviť. Ako jediná jazykovka na Slovensku sme spracovali anglickú gramatiku aj do online videí (na nemeckej sa už usilovne pracuje 😊). Do týchto videí dostanete počas trvania kurzu prístup a môžete si ich hocikedy pozrieť.

Gramatika nestačí

Vieme, že samotná gramatika bez aplikovania do komunikácie by nám bola na nič, a preto ju vždy zakomponujeme do konverzačných cvičení, ktoré pozostávajú z rôznych hier a reálnych situácií. To Vám pomôže prekonať ten povestný strach, s ktorým často bojujeme pri komunikácií v cudzom jazyku.

Pri tom nám tiež pomáhajú rôzne články a texty. Na hodinách sa číta nahlas, aby sa študenti navzájom počuli a hlavne, aby sa pomaly odbúraval strach aj z počutia seba samého v cudzom jazyku.

Naše učebné materiály obsahujú tiež veľa posluchov, ktoré sú spojené s rôznymi hrami, úlohami a cvičeniami. Na to nadväzujú rôzne písomné úlohy, aby študent videl aj písaný text.

V našich materiáloch nájdete slovnú zásobu v každej lekcii, tá je ale spracovaná trošku „huncútsky“. 😊 Aby sme Vás aj trošku potrápili, tak slovíčka nie sú preložené. Pri začiatočníckych úrovniach je k nim vždy napísaná aj výslovnosť.

Pri pokročilejších úrovniach je výslovnosť iba pri ťažkých nových slovíčkach. Takže týmto si už od úplne prvej hodiny trénujete svoju pamäť.

Motivácia a prístup…

Vieme, že pri učení sa je vždy veľmi dôležitá motivácia. Naši lektori sú si toho plne vedomí a počas celého kurzu Vás budú motivovať a hnať vpred. Na začiatku hodín je pripravená nejaká aktivita alebo hra, ktorá je zameraná na zopakovanie slovíčok z prebratých lekcií.

A okrem toho všetkého Vám počas hodín budeme dávať tipy a rady, ako byť s jazykom čo najviac v kontakte. Lektori Vám budú zadávať rôzne úlohy a aktivity, pri ktorých sa odreagujete a z hodín si odnesiete dobrý pocit. 😊

Odber noviniek

Zaujímavé články, novinky a akcie