fbpx

Angličtina pre deti a mládež

img

Aktuálna ponuka kurzov pre deti a mládež

Ako učíme deti angličtinu

U nás učíme deti angličtinu príjemným spôsobom a aby jej ovládanie vnímali ako obrovskú výhodu, ktorá im potom umožní otvoriť dvere skvelých príležitostí. Nemusia poznať iba tú školskú verziu, kde sa niekedy zabúda na kreatívne myslenie a podporovanie detí v samostatnom rozmýšľaní a používaní cudzieho jazyka.

Príjemné pocity z učenia

My sa snažíme, aby sa v prvom rade u nás cítili príjemne a nemali pocit, že je to u nás ,,ako v škole“. S deťmi niekedy vôbec nesedíme za stolmi, ale napríklad diskutujeme na koberci, hráme rôzne hry alebo si nacvičujeme rôzne scénky.

Chceme učenie anglického jazyka posunúť na inú úroveň a ukázať deťom učenie z úplne inej stránky. Chceme, aby deti vnímali angličtinu alebo iný cudzí jazyk ako prirodzenú súčasť.

Dnešná doba si znalosť jazyka vyžaduje

V dnešnej dobe je ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka pri hľadaní si práce úplná samozrejmosť. Ak ich budeme viesť k cudziemu jazyku od malička, nebudú ho vnímať ako prekážku pri hľadaní si vytúženej práce.

Rovnako to dáva našim deťom možnosti vycestovať do zahraničia, získať nové skúsenosti, nadviazať vzácne priateľstvá. 😊

Čo Vám ponúkame

V našej ponuke nájdete individuálne hodiny angličtiny pre deti a mládež, kde prispôsobujeme obsah hodín Vašim požiadavkám.

Či už ide o pomoc s domácimi úlohami, vysvetlením učiva, pomoc pri zlepšení známok, alebo pri celkovom napredovaní, prípadne prvotnom spoznaní jazyka.

Rovnako ponúkame aj skupinové kurzy, ktoré sú rozdelené podľa ročníkov. Vychádzame z osnovy ministerstva školstva a hodiny zostavujeme tak, aby mali deti komplet zvládnuté učivo v danom ročníku a pomaly s nami napredovali aj ďalej.

Na hodinách sa deti učia aktívne využívať jazyk a rozvíjať samostatné myslenie v danom jazyku. Dávame doučovaniu angličtiny iný rozmer – zábavný, kreatívny, efektívny.

Odber noviniek

Zaujímavé články, novinky a akcie