Slovná zásoba – Rodina (family)


Phrases – frázy

Povedali sme si áno.
We said yes to each other.

Ste slobodný /  slobodná?
Are you single?

Som vydatá / ženatý. / Som zasnúbená / zasnúbený.
I´m married. / I´m engaged.

Čo robí Vaša manželka / Váš manžel?
What does your wife / husband do for living?

Máte deti?
Have you got children? / Do you have children?

Áno,  dcéru a syna.
Yes, I have one daughter and one son.

Máte vy / máš ty súrodencov?
Do you have any siblings?

Nemám žiadnych súrodencov, som jedináčik.
I have no siblings, I´m the only child.

Koľko majú rokov? / Ako sú starí?
How old are they?

Dievča má desať  a chlapec dvanásť.  (rokov)
The girl is ten and the boy is twelve.

Kde bývajú jeho svokrovci?
Where does his wife´s parents live?

Má ju veľmi rád.
He likes her a lot.

Aký je váš rodinný stav?
What about your marital status?

Je slobodná matka.
She´s single  / unmarried mother.

Kde ste sa spoznali?
Where did you meet each other?

Kedy si ju spoznal?
Where did you meet her?

Náhodou ju poznám.
I know her just by lucky chance.

Dvoril jej.
He courted the favour of her.

Požiadal ju o roku.
He proposed her.

Je sklamaná životom.
She is / feels disappointed by her life.

Moji rodičia sú 24 rokov zosobášení.
My parents have been married for 24 years.

Žijú ešte vaši rodičia?
Are your parents still alive?

Môj dedko už nežije. Zomrel pred jedným rokom.
My grandpa doesn´t live anymore. He died / passed away one year ago.

Môj brat je už jeden rok ženatý.
My brother has been married for one year.

Poznáme sa už viac ako jedenásť rokov.
We have known each other for more than eleven years.

Sme už jeden rok spolu.
We have been  dating each other for more than one year.

Nemám žiadne deti, ale chcem dve deti.
I have no children, but I´d like to have two kids.

9. júla 1979 sa narodilo naše dieťa.  
On july 9 in 1979 our first child was born .

Nechala sa zviesť.
She let her to seduce.

Je do nej zaľúbený.
He´s in love with her.

Rozchádzam sa s ním.
I´m breaking up with him.

Postavil ma pred hotovú vec.
He presented me with a fait accompli.

Stratila pre neho svoje srdce.
She lost her heart for him.

Je do nej zamilovaný až po uši.
He  fell head over heels in love with her.

Zamiloval sa.
He fell in love.

Je v siedmom nebi.
She / He´s in heaven.

Žiť si ako v nebi.
to be on easy street.

Leží jej pri nohách.
He lies at her feet.

Je zaslepený láskou.
He´s infatuated with love.

Poplietla mu hlavu.
She bewitched / infatuated him.

Zobe jej z ruky.
He eats out of her hand.

Žiari šťastím.
She / he beams with happiness.

Padla mu hneď do oka.
She clicked immediately.

Je do nej blázon.
She drives him crazy.

Kašle na ňu.
He doesn´t give a shit.

Dostal  kopačky./ Dala mu košom.
He got the axe.

Ona stojí za tú námahu.
She´s worth it.

Vocabulary – slovíčka

Slovensky

Anglicky

rodina

family

otec

father

oci / ocko

dad/daddy

matka

mother

mami

mum/mummy

dieťa

child/kid

manželstvo

marriage

manžel

husband

bývalý manžel

ex-husband

manželka

wife

nastávajúca  manželka

wife-to-be

muž

man

žena

woman

kamarát / kamarátka

friend

priateľ

boyfriend

priateľka

girlfriend

rodičia

parents

brat

brother

brácho / bráško

bro

sestra

sister

ségra

sis

súrodenci

siblings

chlapec

boy

dievča

girl

dieťatko

baby

starí rodičia

grandparents

stará mama

grandmother/grandma

starý otec

grandfather/grandpa

vnuk

grandson

vnučka

granddaughter

strýko

uncle

teta

aunt

bratranec

cousin

sesternica

(female) cousin

synovec

nephew

neter

niece

svokrovci

husband´s parents/ wife´s parents

svokor

father-in-law

svokra

mother-in-law

švagor

brother-in-law

švagriná

sister-in-law

zať

son-in-law

nevesta

daughter-in-law

príbuzný

to be related to sb

pokrvne príbuzný

blood-related

blízki príbuzní

close  relatives

vzdialení príbuzní

distant relatives

porodiť

to give a birth

narodeniny

birthday

tehotná

pregnant

meno

name

krstné meno

first name

priezvisko

surname, family name, last name

rodné priezvisko (za slobodna)

maiden name

krstňa

godchild

krstný syn

godson

krstná dcéra

goddaughter

krstní rodičia

godparents

krstný otec

godfather

krstná mama

godmother

krstný list

baptism certificate

rodina s deťmi

family with children

deti

children/kids

obaja rodičia

both parents

domov  dôchodcov

old people´s home/retirement home

detský domov

children´s home

člen rodiny

family member

založiť si rodinu

to start a family

domácnosť

household

viesť domácnosť

to keep house

veľká rodina

a big family

malá rodina

a small family

starať sa o niekoho / niečo

look after sb/sth, take care of sb/sth

rozvedená / rozvedený

to be divorced

rozviesť sa

to get divorced

vydatá / ženatý

to be married

vydať sa / oženiť sa

to get married

zasnúbená / zasnúbený

to be engaged

slobodný /  slobodná

single

rozísť sa

to break up with sb

vdovec

widower

ovdovieť/ stať sa vdovcom, vdovou

to be widowed

slamený vdovec

grass widower

vdova

widow

zaľúbiť sa

to fall in love with sb

žiť spolu

to live together

ponuka na sobáš

marriage  proposal

byť za niečo zodpovedný

to be responsible for sth

nemanželský

extramarital

nemanželské dieťa

illegitimate child

oddací list

marriage certificate

živobytie

living, livelihood

zarábať si na živobytie

to make / earn a living

samoživiteľ

single parent, lone parent

vzťah

relationship

voľnosť

freedom

priateľstvo

friendship

dovoliť

to allow sb to do sth, let sb to do sth

mať rád

to like

milovať

to love

dôchodok (obdobie)

retirement

dôchodok (dávka)

pension

dôchodok (príjem/ výnos z kapitálu)

income/ revenue

odpustiť, prepáčiť

to forgive

rozumieť

to understand

svadba

wedding

svadba v kostole

church wedding

svadba na radnici

civil wedding

strieborná svadba (výročie)

silver wedding  (anniversary)

zlatá svadba

golden wedding

porcelánová svadba

china anniversary

diamantová svadba

diamond wedding

výslužka zo svadby

box of wedding sweets to take home