Predložky s datívom a akuzatívnom v nemčine


Vysvetlenie predložiek s 3. a 4. pádom

Predložky, ktoré sa spájajú s 3. pádom a 4. pádom sú:
an- na (zvislo),
auf –na (vodorovne),
hinter- za,
in – v,
neben – vedľa,
über- nad,
unter- pod,
vor – pred,
zwischen- medzi

To, s ktorým pádom sa dané predložky viažu, zistíme podľa toho, ako sa pýtame.
Na tretí pád sa pýtame: Kde? (Wo?)
Na štvrtý pád sa pýtame: Kam? (Wohin?)

Ako si jednoducho zapamätať určovanie týchto pád?
Wo? KDE? DATÍV
Wohin? KAM? AKUZATÍV

Das Bild hängt auf der Wand. (Obraz visí na stene)
Wo? (kde? 3 pád. Datív) auf der Wand (na stene)

Herr Neumann hängt das Bild auf die Wand.
Wohin? (kam? 4 pád Akuzatív) auf die Wand (na stenu)

AN
DAT: Das Bild hängt an der Wand. (die Wand)
AKK: Ich schreibe den Satz an die Tafel. (der Satz)

AUF
DAT: Er sitzt auf dem Stuhl. (der Stuhl)
AKK: Er muss auf das Dach klettern. (das Dach)

HINTER
DAT: Das Fahrrad steht hinter dem Haus. (das Haus)
AKK: Er stellte das Fahrrad hinter das Haus. (das Haus)

IN
DAT: Es ist in der Kiste. (die Kiste)
AKK: Wir fahren in die Stadt. (die Stadt)

NEBEN
DAT: Die Bank steht neben der Post. (die Post)
AKK: Sie stellt die Vase neben den Tisch. (der Tisch)

UBER
DAT: Der Vogel fliegt über dem Haus. (das Haus)
AKK: Wir gehen über die Straße. (die Straße)

UNTER
DAT: Das Papier liegt unter dem Buch. (das Buch)
AKK: Sie legt das Papier unter das Buch. (das Buch)

VOR
DAT: Ich stehe vor dem Haus. (das Haus)
AKK: Ich gehe vor das Haus. (das Haus)

ZWISCHEN
DAT: Der Baum steht zwischen dem Haus und der Bank. (das Haus, die Bank – lavička)
AKK: Stelle das Buch zwischen die anderen Bücher! (die Bücher)