Učenie sa gramatiky

Vzťah medzi EINANDER a SICH

Používanie a význam slova sich sme si vysvetlili v minulom článku. Dnes Vám prinášame vysvetlenie ako rozlišovať sich a einander.

Obe znamenajú v preklade sa.

POZOR! Zvratné slovesá v slovenčine nemusia byť rovnaké ako v nemčine. Napríklad učiť sa je v nemčine iba lernen – bez zvratného zámena.

Slovíčko einander používame, ak je vzťah vyjadrený pomocou sich nejasný alebo nedostačujúci.

Sie lieben einander.
Ľúbia sa navzájom, jeden druhého.

Sie helfen einander.
Pomáhajú si jeden druhému.

Einander sa môže písať spolu s predložkou. V takom prípade sa píše spolu ako jedno slovo.
Napríklad: auseinander, miteinander, beieinander.

miteinander gehen
spoločne ísť

Sie kommen nacheinander.
Prichádzajú postupne jeden po druhom.