Učenie sa gramatiky

Zvratné slovesá v nemčine

Zvratné slovesá v nemeckom jazyku môžu robiť niekedy problém, pretože sa líšia od zvratných slovies v slovenskom jazyku. My Vám prinášame stručné vysvetlenie ich tvorenia a používanie.

V slovenčine sú zvratné zámená sa a si, ktoré platia pre všetky osoby. Ak povieme teším sa, zvratné zámeno sa použijeme pri všetkých osobách, či už jednotného alebo množného čísla:

tešíš sa, teší sa, tešíme sa, tešíte sa, tešia sa.

V nemčine avšak dochádza k zmene a nie je jeden tvar pre všetky osoby. V tomto prípade ide o sloveso v akuzatíve:

Akkusativ

 • ich freue mich
 • du freust dich
 • er, sie, es freut sich
 • wir freuen uns
 • ihr freut euch
 • sie, Sie freuen sich

Pokiaľ je sloveso v datíve, v slovenčine sa taktiež nemení. Napríklad, povieme umývam si zuby, ale takisto aj umývaš si, umýva si, umývame si, umývajú si a umývate si. V nemčine pri datíve dochádza k zmene nasledovne:

Dativ

 • ich putze mir die Zähne
 • du putzt dir die Zähne
 • er, sie, es putzt sich die Zähne
 • wir putzen uns die Zähne
 • ihr putzt euch die Zähne
 • sie, Sie putzen sich die Zähne

Dôležité upozornenia

 • Skloňovanie zvratných zámen je rovnaké ako skloňovanie osobných zámen, iba v 3. osobe jednotného a množného čísla v datíve píšeme vždy sich.
 • Ak je objekt v akuzatíve potom zvratné zámeno je v datíve:
  Du putzt dir die Zähne (Ty si čistíš zuby) Ak je objekt v akuzatíve – die Zähne (koho? čo? si čistím?) potom zvratné zámeno je v datíve: du putzt DIR die Zähne.
 • Niektoré slovesá sa viažu pevne so zvratnými zámenami a niektoré slovesá môžu spôsobovať problémy, pretože zvratné slovesá, ktoré používame v slovenčine, nemusia sa vyskytnúť rovnako aj v nemčine, alebo naopak.
 • V slovenčine povieme zabudol som si niečo – v nemčine použijeme iba Ich vergesse etwas bez zvratného slovesa.
 • Slovesá, ktoré sa pevne viažu so zvratným zámenom sú napr: sich bedanken (poďakovať sa), sich befinden (nachádzať sa), sich freuen (tešiť sa), sich anziehen (obliecť sa), sich verletzen (poraniť si), sich bewegen (pohybovať sa).
 • Slovo sich však môžeme nahradiť vo vete aj slovom einander, ale len vo význame vzájomne:
  Kristian und Simone lieben sich. Sie lieben sich einander.