10 užitočných stránok s nemeckými cvičeniami

Ak sa učíte nemčinu a hľadáte nejaké cvičenia na precvičenie či už gramatiky alebo slovnej zásoby, mohli by Vám pomôcť nami odporúčané stránky. Ku každej stránke sme napísali aj stručný popis, čo sa na stránke nachádza. Niektoré sú naozaj veľmi dobré.

www.jazyky-online.info

Veľmi dobrá česká stránka na precvičenie si slovnej zásoby z rôznej oblasti. Na prvej stránke sú zobrazené jednotlivé témy, ako napr. zvieratá, mesto, oblečenie, atď. Po kliknutí na Vami zvolenú tému sa Vám zobrazia postupne slová. Ku každému máte na výber zo 4 odpovedí. Pod slovíčkami sa Vám zobrazuje Vaše skóre.

Ak kliknete dobre, hneď Vám započíta správne odpovede, rovnako Vám ukáže aj nesprávnu odpoveď. K vyhodnoteniu Vám pripíšu aj Vašu percentuálnu úspešnosť. V ponuke vľavo si môžete vybrať aj z ďalších oblastí, ktoré Vás zaujímajú.

www.aufgaben.schubert.de

Na úvodnej stránke sa nachádza iba opis toho, čo na tu nájdete. Cvičenia sú rozdelené naľavo podľa úrovne. Každá úroveň je rozdelená na Online-Übungen (cvičenia online), Internet-Aufgaben (internetové úlohy) a Arbeitsblätter (pracovné listy). Ak kliknete na Online-Übungen a pod tým Begegnungen, zobrazí sa Vám ponuka cvičení podľa kapitol.

Keď si vyberiete kapitolu a tému, na ďalšej strane budete mať najprv ponuku slov, ktoré treba doplniť správne do viet. Pri každej vete je rolovacia ponuka, z ktorej to slovo môžete vybrať. Pod vetami sú dve tlačidlá – Kontrolle, čiže kontrola a Löschen– zmazať. Ak sa pomýlite, viete to vymazať. Cvičenia si môžete stiahnuť aj v pdf forme, ktoré sa nachádza pod každým cvičením.

www.testy.nanic.cz

Opäť česká stránka, ktorá je veľmi jednoduchá na orientáciu. Na úvodnej strane sa Vám hneď zobrazia testy, ktoré sú o všetkom možnom. Je to spojenie gramatiky a slovnej zásoby. Pri každom teste je aj hodnotenie.

Testy si môžete nechať zobraziť napr. podľa toho hodnotenia. Stačí, keď naň kliknete. Keď kliknete na ľubovoľný test, zobrazí sa Vám hneď na ďalšej strane. K zadaniu máte na výber zo 4 možností. Na konci je vyhodnotenie.

www.goethe-verlag.com

Táto stránka sa Vám bude zdať najprv trošku komplikovaná, ale ak zistíte, ako sa v nej orientovať, tak je veľmi dobrá. Na prvej strane máte na výber jazyky. Z tých jazykov si máte zvoliť rodný jazyk (resp. východiskový) – z tohto jazyka sa budú prekladať vety. Keď kliknete na jazyk (slovenčina tam nie je, tak na češtinu), zobrazí sa Vám ďalšia ponuka jazykov.

Táto ponuka predstavuje jazyk, ktorý sa chcete učiť. Po zadaní druhého jazyka sa Vám hneď zobrazí ponuka testov. Tieto testy sú rozdelené do dvoch skupín – na ľahké (leicht/easy) a ťažké/pokročilé (schwer/advanced). V každom teste sa nachádza tabuľka so slovami, ktoré máte potom doplniť do viet.

Máte najprv vety v tom jazyku, ktorý ste zvolili ako prvý (napr. tú češtinu) a potom máte správne doplniť slovo z tej tabuľky, aby bol preklad vety správny. To slovo treba vpísať do prázdnych rámčekov.

www.hueber.de

Prehľadná stránka, ktorá hneď na úvodnej strane ponúka cvičenia podľa lekcií. Ku každej lekcií je názov témy, ktorej sa cvičenia týkajú. Po kliknutí na vybranú tému sa zobrazí niekoľko cvičení, ktoré s tému súvisia. Cvičenia obsahujú hlavne vety s chýbajúcim slovom, ktoré treba doplniť, ale môže sa objaviť aj tajnička, či pexeso.

www.mein-deutschbuch.de

Na tejto stránke sa nachádzajú cvičenia, ktoré zodpovedajú úrovniam podľa Spoločného európskeho referenčného rámcu. Cvičenia sú odstupňované podľa úrovne, ktoré nájdete na ľavej strane. Úvodná stránka obsahuje informácie, čo na stránke nájdete a ako sa na nej orientovať.

Cvičenia môžete vypĺňať online alebo si ich vytlačiť. Po vybratí úrovne (Niveau) sa Vám zobrazia gramatické celky. Po kliknutí na určitý gramatický okruh, sa Vám zobrazia na ďalšej stránke 3 cvičenia – A,B,C. Pri každom cvičení je pomôcka, ako cvičenie vyplniť. Po každom úseku je na konci Mein Ergebnis zeigen (ukázať môj výsledok) a Lösung anzeigen (ukázať riešenie).

www.hs.lehen.at

Na tejto stránke sú všetky cvičenia hneď na úvodnej stránke a nie sú odstupňované podľa úrovne. Hneď, ako kliknete na daný test, zobrazia sa Vám cvičenia. Každý test obsahuje odlišné cvičenia.

Niekde máte vybrať z možností, niekde priradiť správne synonymá alebo správny význam, môžete si zahrať pexeso alebo doplniť vhodné slovo do vety. Zaujímavé je cvičenia, kde máte poskladať vetu podľa správneho slovosledu.

www.prekladatel.com/testy

Česká stránka s cvičeniami, ktoré sú pekne odstupňované podľa úrovne. Stránka je veľmi prehľadná. Pri každom teste je napísané, na ktorú gramatickú oblasť je zameraný. Každý test je robený tak, že máte na výber z troch možných odpovedí.

Na konci, keď kliknete Odeslať, zobrazí sa Vám hneď Váš výsledok testu, koľko odpovedí ste mali správnych a koľko nesprávnych a Vaša percentuálna úspešnosť.

www.prekladatel.com/krizovky

Je to tá istá stránka, ako bod. 8, avšak, je zameraná na krížovky, čo Vás vo voľnom čase vie bezbolestne zabaviť. 🙂 Krížovky sú tiež kategorizované podľa náročnosti a v rámci náročností aj podľa tematických okruhov. Po vybratí témy sa Vám zobrazí krížovka. Keď kliknete na ľubovoľné políčka, dostanete indíciu.

Správnu odpoveď potom máte napísať do prázdneho riadku pod indíciou a stlačíte OK. Slovo sa automatický doplní do krížovky. Ak si neviete spomenúť, je tam tlačidlo Pomoc, ktoré Vám našepká správnu odpoveď. Ak ste zadali pomoc, písmenká v tajničke budú modré. Ak ste odpovedali vy, ostanú čierne. Po vyplnení tajničky môžete kliknúť na Skontrolovat a v tabuľke sa zobrazí Váš výsledok.

www.jirpa.cz

Taktiež česká stránka, ktorá obsahuje testy z gramatiky a slovnej zásoby. Testy sú rozdelené podľa gramatických celkov. Každý test pozostáva z otázok, na ktoré treba odpovedať označením správnej možnosti zo štyroch možných odpovedí. Testy na slovnú zásobu sú rozdelené podľa tém. Ide napríklad o slovnú zásobu týkajúcu sa rodiny, zvierat, človeka alebo dopravy. Cvičenia sú robené tak, že ku každému výrazu musíte napísať správny preklad.