Frázy: Pozdravy, žiadosti, sťažnosti, ospravedlnenie

Prinášame Vám užitočné frázy pri písomnej komunikácií, ktoré Vám pomôžu správne sa vyjadriť, ak chcete niekoho osloviť, začať komunikáciu, odvolať sa na predošlý kontakt, vyjadriť svoju žiadosť, sťažnosť alebo prosbu, oznámiť dobré a zlé správy alebo sa ospravedlniť. Nech Vám dobre poslúžia.

GREETINGS/POZDRAVY

Dear Mr.– Vážený pán
Dear Ms.– Vážený pani
Dear Sir  – Vážený pán
Dear Madam  – Vážená pani/ dáma
Dear Sir or Madam  – Vážený pán a vážená pani
Ladies and gentlemen  – Dámy a páni

STARTING/ÚVOD

We are writing
Píšeme Vám
to  inform you that
aby sme Vás informovali, že…

 • to confirm…(aby sme potvrdili…)

 • to request you… (aby sme Vás požiadali…)

 • to enquire about… (aby sme sa informovali ohľadom…)

I am contacting you for the following reason
Kontaktujem Vás kvôli nasledujúcemu dôvodu

I´ve recently read/heard about…  and would like to know
Nedávno som čítal/počul… a chcel by som vedieť…

I would be interested in (obtaining / receiving)
Rád by som obdržal/ dostal …

I received your address from ... and would like to
Dostal  som Vašu adresu od… rád by som…

REFERRING TO PREVIOUS CONTACT/ODVOLÁVANIE SA NA PREDOŠLÝ KONTAKT

 • Thank you for your letter of July 15.
  Ďakujem Vám za Váš list z 15. júla.

 • Thank you for contacting us.
  Ďakujeme, že ste nás kontaktovali.

 • In reply to your request,…
  Odpoveď na Vašu žiadosť

 • Thank you for your letter regarding
  Ďakujem za Váš list, ktorý sa týka…

 • With reference to our telephone conversation yesterday
  Čo sa týka našej včerajšej konverzácie…

 • Further to our meeting last yesterday
  Ďalej k nášmu včerajšiemu stretnutiu…

 • It was a pleasure meeting you in London last week.
  Bolo mi poteším Vás stretnúť v Londýne minulý týždeň…

 • I would just like to confirm the main points we discussed on Monday.  Rád by som len potvrdil hlavné body nášho  pondelňajšieho stretnutia.

MAKING A REQUEST/VYJADRENIE ŽIADOSTI

 • We would appreciate it if you would
  Ocenili by sme, ak by ste…

 • I would be grateful if you could
  Boli by sme Vám vďační, ak by ste mohli…

 • Could you please send me
  Mohli by ste mi prosím poslať…

 • In addition, I would like to receive
  Okrem toho, rád by som ešte dostal…

 • It would be helpful if you could send us
  Veľmi by nám pomohlo, keby ste nám mohli poslať …

 • I would appreciate your immediate attention to this matter.
  Ocenili by sme  Vašu okamžitú pozornosť tejto veci.

 • Please let me know what action you propose to take.
  Prosím, dajte nám vedieť, aký krok navrhujete.

GIVING GOOD NEWS/ZDIEĽANIE DOBRÝCH SPRÁV

 • We are pleased to announce that
  Je nám potešením Vám oznámiť, že…

 • I am delighted to inform you that
  S radosťou Vám oznamujeme, že …

 • You will be pleased to learn that
  Budete potešený, keď sa dozviete, že …

GIVING BAD NEWS/ZDIEĽANIE ZLÝCH SPRÁV

 • We regret to inform you that
  Je nám ľúto oznámiť Vám, že…

 • I’m afraid it would not be possible to
  Obávam sa, že nebude možné…

 • Unfortunately we cannot / we are unable to
  Žiaľ, nemôžeme/nie sme schopní…

 • After careful consideration we have decided (not) to
  Po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli…

COMPLAINING/SŤAŽNOSŤ

 • I am writing to express my dissatisfaction with
  Píšem Vám, aby som vyjadrila svoju nespokojnosť ohľadom…

 • I am writing to complain about
  Týmto sa chcem sťažovať ohľadom…

 • Please note that the goods we ordered on ( date ) have not yet arrived
  Prosím zoberte na vedomie, že tovar, ktorý  sme si objednali ešte neprišiel.

 • We regret to inform you that our order is now considerably overdue.  – Musíme Vám žiaľ oznámiť, že naše objednávka je značne oneskorená.

 • I would like to query the transport charges which seem unusually high.
  Chcel by som si  overiť poplatok za dopravu, keďže sa zdá byť nezvyčajne vysoký.

APOLOGIZING/OSPRAVEDLNENIE

 • We are sorry for
  Ospravedlňujeme sa za…

 • I regret any inconvenience caused (by)
  Ospravedlňujem sa za všetky nepríjemnosti spôsobené…

 • I would like to  apologize for the (delay, inconvenience)
  Chcel by som sa Vám ospravedlniť za (oneskorenie, nepríjemnosti)

 • Once again, please accept my apologies for
  Ešte raz, prosím prijmite moje ospravedlnenie.