Frázy: Prosby, pozvania, návrhy

V tomto článku Vám prinášame pár nápadov, ako niekoho zdvorilo poprosiť o láskavosť, či navrhnúť mu pozvanie napríklad na večeru.

Ukážeme Vám tiež vhodné odpovede a reakcie, ak Vám niekto niečo navrhne, alebo Vás o niečo požiada. Shall we? 😊

Requests and replies –  Žiadosti (prosby) a odpovede

Na vyjadrenie žiadosti alebo prosby formulujeme otázku s modálnym slovesom COULD = mohol by som. Základ tohto slovesa je CAN = môžem. Sloveso COULD znie ale zdvorilejšie a formuláciu danej otázky zjemní.

🇬🇧 Could you give me your book? = Mohol by si mi dať tvoju knihu?
– Yes, sure. = Áno, iste.
– Yes, I could. = Áno, mohol.

🇬🇧 Could I (possibly) borrow your pen? = Mohol by som si požičať tvoje pero?
– Yes, of course. = Áno, samozrejme.
– Yes, help yourself. = Áno, obslúž sa.
– Yes, take it. = Áno, vezmi si ju.
– Go ahead. = Poslúž si.
– I´m using it now. = Teraz ju ja používam.

päť eur

🇬🇧 Could you do me a favour and lend me five euros? = Mohol by si mi prosím spraviť láskavosť a požičal by si mi 5 eur?
– I´m afraid, I can´t.  = Obávam sa, že nemôžem.
– I wish I could but I don´t have any money on me at all.  = Kiežby som mohol, no nemám žiadne peniaze so sebou.
– I´m sorry, I can´t. = Ľutujem, nemôžem.
– Yes, but don´t forget to give it back.= Áno, ale nezabudni ich vrátiť späť.

Sloveso may

Prosby a žiadosti môžeme formulovať aj s ďalším modálnym slovesom MAY = smiem, prípadne s jeho ďalšou formou MIGHT = smel by som, ktorá znie veľmi formálne.

🇬🇧 May I interrupt you for a second? = Smiem ťa na chvíľku vyrušiť?
– Yes, no problem, come in. = Áno, žiadny problem, poď dnu.
Sorry, I´m busy right now. = Prepáč, som teraz zaneprázdnený.

🇬🇧 May I call you later? = Smiem ti zavolať neskôr?
– Yes, I will be waiting. = Áno, budem čakať.

Malý chyták: Slovíčko POŽIČAŤ.  Večný problém skoro pre všetkých študentov( ba dokonca aj native spíkrov) nakoľko angličtina rozlišuje medzi “požičať niekomu” a “požičať si”.
Slovíčko LEND sa používa vtedy, ak my požičiavame niečo druhej osobe.
Slovíčko BORROW sa používa vtedy, ak si berieme / požičiavame niečo od druhej osoby.

Na príkladoch to vyzerá takto:

Anne is lending some clothes to her sister. Anne is lending her sister some clothes.

Situácia v oboch prípadoch naznačuje, že Anne dáva / požičiava svoje veci sestre.
Her sister Elizabeth is borrowing some clothes from Anne.
Situácia naznačuje že Elizabeth si berie / požičiava veci od svojej sestry.

Toto je pomerne jednoduché a ľahko pochopiteľné avšak skutočná výzva prichádza vtedy, ak sa chceme správne opýtať otázku: “ Požičiaš mi pero? “

Ak ste si v duchu odpovedali Can you borrow me a pen?, tak ste bohužiaľ odpovedali nesprávne. Tak ako to teda má byť správne a hlavne prečo?

Can you lend me a pen?

Nakoľko je otázka smerovaná na osobu YOU musíme zvoliť slovíčko lend. Doslova sa VY musíte vzdať svojho pera, ktoré mi dáte / požičiate.

borrow

Can I borrow your pen?

Otázka je tentokrát formovaná tak, že najdôležitejšia osoba je I = ja. Doslova si teda JA vezmem / požičiam vaše pero.

Malý chyták č. 2
Okrem toho, že k vyjadreniu formálnosti a zdvorilosti, používame modálne slovesá v závislosti od ich sily, ďalším veľmi dôležitým prostriedkom, ktorý nám pomôže docieliť čo najslušnejšie položenú otázku alebo prosbu je intonácia.
Intonácia je v tomto prípade pre slovenské pomery veľmi vtieravá, v niektorých prípadoch až piskľavo stúpajúca.

Invitations and replies – Pozvania a odpovede

Pri formulácií pozvaní alebo návrhoch používame spojenie WOULD LIKE TO = chcel by som. Veľmi často sa používa aj skrátená forma I´d like / you´d like, atď.

🇬🇧 Would you like to go out this evening? = Chcel by si isť von dnes večer?
– Yeah great. = Áno, skvelé.
– I´d love to. = Veľmi rád by som išiel.
– I´m sorry I can´t. = Mrzí ma to, nemôžem.
– Sorry, it doesn’t suit me today. = Prepáč, dnes sa mi to nehodí.

🇬🇧 I am going to a restaurant and I was wondering if you´d like to come with me? = Idem do reštaurácie a premýšľal som, či by si sa nepridal?
– Yeah, why not. = Áno, prečo nie.
– Great idea. = Skvelý nápad.
– I´d love to, but I am afraid I can´t. = Veľmi rád by som, ale obávam sa, že nemôžem.

Suggestions and replies – Návrhy a odpovede

Návrh

🇬🇧 What will we do tonight? =Čo budeme robiť dnes večer?

🇬🇧 Where will we go this evening? = Kam pôjdeme dnes večer?

🇬🇧 What about (or How about) going to the cinema? =Čo keby sme išli do kina?

🇬🇧 Why don´t we try that new bar in the old town? =Prečo neskúsime ten nový bar v starom meste?

– Yeah, fine /OK/ that´s good a idea. = Dobre, fajn. / OK / To je dobrý nápad.
– Yeah, If you like. = Dobre, keď chceš
– Yes, I don´t mind. =  Áno, mne je jedno.
– I think, I´d rather stay at home. = Ja by som radšej ostal doma.