Frázy: Prosby, pozvania, návrhy

V tomto článku Vám prinášame pár nápadov, ako niekoho zdvorilo poprosiť o láskavosť, či navrhnúť mu pozvanie na večeru.

A taktiež, aké sú vhodné odpovede a reakcie, ak Vám niekto niečo navrhne, alebo Vás o niečo požiada. So, don´t be shy and let´s do it!

REQUESTS AND REPLIES/ŽIADOSTI (PROSBY) A ODPOVEDE

Could you give me your book?
Mohol by si mi dať tvoju knihu?
–  Yes, sure. (Áno, iste.)

Could I (possibly) borrow your pen?
Mohol by som si požičať tvoje pero?
 Yes, of course.  (Áno,  samozrejme.)
–  Yes, help yourself (= yes, take it)./ Go ahead.  (Poslúž si.)

Could you do me a favour and lend me five euros?
Mohol by si mi prosím spraviť láskavosť a požičal by si mi 5 eur?
–  I´m afraid, I can´t.  (Obávam sa, že nemôžem.)
–  I wish I could  but I don´t have any money on me at all.  (Kiežby som mohol, no nemám žiadne peniaze so sebou.)
–  I´m sorry, I can´t.  (Ľutujem, nemôžem.)

INVITATIONS AND REPLIES/POZVANIA A ODPOVEDE

Would you like to go out this evening?
Chcel by si isť von dnes večer?
–  Yeah great.  (Áno, skvelé.)
–  I´d love to.  (Veľmi rád by som išiel.)
–  I´m sorry I can´t.  (Mrzí ma to, nemôžem.)

I am going to a restaurant and I was wondering if you´d like to come with me?
Idem do reštaurácie a premýšľal som, či by si sa nepridal?
–  Yeah, why not.  (Áno, prečo nie.)
–  Great idea.  (Skvelý nápad.)
–  I´d love to, but I am afraid I can´t.  (Veľmi rád by som, ale obávam sa, že nemôžem.)

SUGGESTIONS AND REPLIES/NÁVRHY A ODPOVEDE

What will we do tonight?
Čo budeme robiť dnes večer?

Where will we go this evening?
Kam pôjdeme dnes večer?

What about (or How about) going to the cinema?
Čo keby sme išli do kina?

Why don´t we try that new bar in the old town?
Prečo neskúsime ten nový bar v starom meste?

–  Yeah, fine /OK/ that´s good a idea.  (Dobre, fajn./OK/To je dobrý nápad.)
 Yeah, If you like.  (Dobre, keď chceš.)
– Yes, I don´t mind.  (Áno, mne je jedno.)
 I think, I´d rather stay at home.  (Ja by som radšej ostal doma.)