Frázy: Prosby, pozvania, návrhy

V tomto článku Vám prinášame pár nápadov, ako niekoho zdvorilo poprosiť o láskavosť, či navrhnúť mu pozvanie napríklad na večeru.

Ukážeme Vám tiež vhodné odpovede a reakcie, ak Vám niekto niečo navrhne, alebo Vás o niečo požiada. Shall we? 😊

Requests and replies –  Žiadosti (prosby) a odpovede

Na vyjadrenie žiadosti alebo prosby formulujeme otázku s modálnym slovesom COULD = mohol by som. Základ tohto slovesa je CAN = môžem. Sloveso COULD znie ale zdvorilejšie a formuláciu danej otázky zjemní.

Could you give me your book? = Mohol by si mi dať tvoju knihu?

 • Yes, sure. = Áno, iste.
 • Yes, I could. = Áno, mohol.

Could I (possibly) borrow your pen? = Mohol by som si požičať tvoje pero?

 • Yes, of course. = Áno, samozrejme.
 • Yes, help yourself. = Áno, obslúž sa.
 • Yes, take it. = Áno, vezmi si ju.
 • Go ahead. = Poslúž si.
 • I´m using it now. = Teraz ju ja používam.
päť eur

Could you do me a favour and lend me five euros? = Mohol by si mi prosím spraviť láskavosť a požičal by si mi 5 eur?

 • I´m afraid, I can´t.  = Obávam sa, že nemôžem.
 • I wish I could but I don´t have any money on me at all.  = Kiežby som mohol, no nemám žiadne peniaze so sebou.
 • I´m sorry, I can´t. = Ľutujem, nemôžem.
 • Yes, but don´t forget to give it back.= Áno, ale nezabudni ich vrátiť späť.
Sloveso may

Prosby a žiadosti môžeme formulovať aj s ďalším modálnym slovesom MAY = smiem, prípadne s jeho ďalšou formou MIGHT = smel by som, ktorá znie veľmi formálne.

May I interrupt you for a second? = Smiem ťa na chvíľku vyrušiť?

 • Yes, no problem, come in. = Áno, žiadny problem, poď dnu.
 • Sorry, I´m busy right now. = Prepáč, som teraz zaneprázdnený.

May I call you later? = Smiem ti zavolať neskôr?

 • Yes, I will be waiting. = Áno, budem čakať.

Malý chyták:

Slovíčko POŽIČAŤ. Večný problém skoro pre všetkých študentov( ba dokonca aj native spíkrov) nakoľko angličtina rozlišuje medzi “požičať niekomu” a “požičať si”.

Slovíčko LEND sa používa vtedy, ak my požičiavame niečo druhej osobe.

Slovíčko BORROW sa používa vtedy, ak si berieme / požičiavame niečo od druhej osoby.

Na príkladoch to vyzerá takto:

Anne is lending some clothes to her sister. Anne is lending her sister some clothes.

Situácia v oboch prípadoch naznačuje, že Anne dáva / požičiava svoje veci sestre.
Her sister Elizabeth is borrowing some clothes from Anne.
Situácia naznačuje že Elizabeth si berie / požičiava veci od svojej sestry.

Toto je pomerne jednoduché a ľahko pochopiteľné avšak skutočná výzva prichádza vtedy, ak sa chceme správne opýtať otázku: “ Požičiaš mi pero? “

Ak ste si v duchu odpovedali Can you borrow me a pen?, tak ste bohužiaľ odpovedali nesprávne. Tak ako to teda má byť správne a hlavne prečo?

Can you lend me a pen?

Nakoľko je otázka smerovaná na osobu YOU musíme zvoliť slovíčko lend. Doslova sa VY musíte vzdať svojho pera, ktoré mi dáte / požičiate.

borrow

Can I borrow your pen?

Otázka je tentokrát formovaná tak, že najdôležitejšia osoba je I = ja. Doslova si teda JA vezmem / požičiam vaše pero.

Malý chyták č. 2
Okrem toho, že k vyjadreniu formálnosti a zdvorilosti, používame modálne slovesá v závislosti od ich sily, ďalším veľmi dôležitým prostriedkom, ktorý nám pomôže docieliť čo najslušnejšie položenú otázku alebo prosbu je intonácia.
Intonácia je v tomto prípade pre slovenské pomery veľmi vtieravá, v niektorých prípadoch až piskľavo stúpajúca.

Invitations and replies – Pozvania a odpovede

Pri formulácií pozvaní alebo návrhoch používame spojenie WOULD LIKE TO = chcel by som. Veľmi často sa používa aj skrátená forma I´d like / you´d like, atď.

Would you like to go out this evening? = Chcel by si isť von dnes večer?

 • Yeah great. = Áno, skvelé.
 • I´d love to. = Veľmi rád by som išiel.
 • I´m sorry I can´t. = Mrzí ma to, nemôžem.
 • Sorry, it doesn’t suit me today. = Prepáč, dnes sa mi to nehodí.

I am going to a restaurant and I was wondering if you´d like to come with me? = Idem do reštaurácie a premýšľal som, či by si sa nepridal?

 • Yeah, why not. = Áno, prečo nie.
 • Great idea. = Skvelý nápad.
 • I´d love to, but I am afraid I can´t. = Veľmi rád by som, ale obávam sa, že nemôžem.

Suggestions and replies – Návrhy a odpovede

Návrh

What will we do tonight?
Čo budeme robiť dnes večer?

Where will we go this evening?
Kam pôjdeme dnes večer?

What about (or How about) going to the cinema?
Čo keby sme išli do kina?

Why don´t we try that new bar in the old town?
Prečo neskúsime ten nový bar v starom meste?

 • Yeah, fine /OK/ that´s good a idea. = Dobre, fajn. / OK / To je dobrý nápad.
 • Yeah, If you like. = Dobre, keď chceš
 • Yes, I don´t mind. =  Áno, mne je jedno.
 • I think, I´d rather stay at home. = Ja by som radšej ostal doma.