Frázy: Obchodná emailová komunikácia

Je Vašou náplňou práce denne komunikovať so zahraničnými klientmi prostredníctvom mailu po anglicky? V tom prípade Vám naše frázy obchodnej komunikácie pomôžu lepšie a odbornejšie sformulovať daný mail. Taaaakže – Let´s get down to business!

ORDERS/OBJEDNÁVKY

 • Thank you for your quotation of  …
  Ďakujem za Vašu cenovú ponuku (predbežný výpočet)

 • We are pleased to place an order with your company for
  Sme potešení, že môžeme zabezpečiť objednávku s Vašou spoločnosťou pre…

 • We  would like to cancel our order n°  …..
  Chceli by sme zrušiť objednávku číslo…

 • Please confirm receipt of our order.
  Prosím, potvrďte prijatie objednávky.

 • I am pleased to acknowledge receipt of your order n°  …..
  S potešením potvrdzujem prijatie Vašej objednávky číslo…

 • Your order will be processed as quickly as possible.
  Vaša objednávka bude spracovaná tak rýchlo, ako to bude možné.

 • It will take about (two/three) weeks to process your order.
  Potrvá to približne 2-3týždne, kým spracujeme Vašu objednávku.

 • We can  guarantee you delivery before …(date)
  Garantujeme Vám dodanie pred (dátumom)..

 • Unfortunately these articles are no longer available
  are out of stock./Bohužiaľ, tieto produkty nie sú viac k dispozícií/ sú vypredané.

PRICES/CENY

 • Please send us your price list.
  Prosím, zašlite nám Vašu cenovú ponuku.

 • You will find enclosed our most recent catalogue and price list.
  V prílohe nájdete náš najnovší katalóg a cenovú ponuku.

 • Please note that our prices are subject to change without notice.
  Prosím všimnite si, že naše ceny je možné zmeniť bez upovedomenia.

 • We have pleasure in enclosing a detailed quotation.
  Radi Vám priložíme detailnú cenovú ponuku.

 • We can make you a firm offer of  …
  Môžeme Vám spraviť konečnú ponuku.

REFERRING TO PAYMENT/ODVOLANIE SA NA PLATBU

 • Our terms of payment are as follows  …
  Naše doba splatnosti je nasledujúca…

 • Our records show that we have not yet received payment of  …
  Naše záznamy ukazujú, že sme ešte neobdržali platbu.

 • According to our records  
  Podľa našej  evidencie/záznamov

 • Please send payment as soon as possible.
  Prosím, zašlite nám platbu tak skoro, ako je to možné.

 • You will receive a credit note for the sum of  …
  Obdržíte dobropis sumy…

ENCLOSING DOCUMENTS/PRIPOJENIE DOKUMENTOV

 • I am enclosing  
  Pripájam v  prílohe…

 • Please find enclosed/attached
  Prosím, nájdite v prílohe

 • You will find enclosed/attached
  V prílohe nájdete…

CLOSING REMARKS/FRÁZY NA UKONČENIE

 • If we can be of any further assistance, please let us know.
  Ak Vám môžeme akokoľvek pomôcť, prosím, dajte nám vedieť.

 • If I can help in any way, please do not hesitate to contact me.
  Ak budete potrebovať pomoc, prosím, neváhajte nás kontaktovať.

 • If you require more information  
  Ak potrebujete viac informácií…

 • For further details
  Pre ďalšie  detaily…

 • Thank you for taking this into consideration.
  Ďakujeme Vám, že zoberiete toto do úvahy.

 • Thank you for your help.
  Ďakujeme za Vašu pomoc.

 • We hope you are happy with this arrangement.
  Dúfame, že ste spokojný s našou dohodou.

 • We hope you can settle this matter to our satisfaction.
  Dúfame, že vyriešite túto záležitosť k našej spokojnosti.

REFERRING TO FUTURE BUSINESS/ODVOLÁVANIE SAN A ĎALŠÍ OBCHOD

 • We look forward to a successful working relationship in the future.
  Tešíme sa na ďalší úspešný obchod v budúcnosti.

 • We would be (very) pleased to do business with your company.
  Budeme sa tešiť ďalšej spolupráce s Vašou firmou.

 • I would be happy to have an opportunity to work with your firm.
  Budeme veľmi radi, ak dostaneme príležitosť spolupracovať s Vašou firmou.

REFERRING TO FUTURE CONTACT/ODVOLÁVANIE SA NA BUDÚCI KONTAKT

 • I look forward to seeing you next week.
  Tešíme sa, že Vás uvidíme budúci týždeň.

 • Looking forward to hearing from you,  …
  Tešíme sa, že od Vás počujeme, …

 • Looking forward to receiving your comments,
  Budeme sa tešiť na Vaše postrehy.

 • I look forward to meeting you on the (date).
  Tešíme sa na stretnutie dňa…

 • I would appreciate a reply at your earliest convenience.
  Oceníme, ak dostaneme od Vás odpovede čo najskôr, ako sa Vám podarí.

 • An  early reply would be appreciated.
  Oceníme Vašu skorú odpoveď.

Ending business letters/ Ukončenie obchodných listov

 • Sincerely  – používa sa pri pozdrave, ak dotyčnú osobu poznáme osobne

 • Yours sincerely  – používa sa pri pozdrave, ak dotyčnú osobu poznáme osobne (bližší vzťah)

 • Regards  – používa sa pri formálnej komunikácií a pozdrave

 • Best regards  – používa sa pri formálnej komunikácií a pozdrave