Príjemný let s angličtinou!

„Vážení cestujúci, pohodlne sa usaďte, zapnite si prosím bezpečnostné pásy a pripravte sa. O 5 minút odlietame a prajeme Vám príjemný let.“ Aj takýmito slovami sa nám prihovárajú usmievavé stewardky, keď sa ocitneme na palube lietadla.

Milý personál robí všetko preto, aby sme sa cítili bezpečne a pohodlne a aby nám let spríjemnil. Aby sme však naozaj zabudli na všetky starosti a obavy, či už z cesty alebo krajiny, ktorú sa chystáme navštíviť, poďme sa vyzbrojiť slovnou zásobou a hurá na dovolenku!

Hovorí váš steward/stewardka.
This is your flight attendant speaking.

Dodržujte / rešpektujte, prosím, rozsvietené označenie ZÁKAZ FAJČIŤ.
Observe NO SMOKING sign, please.

Idem na dovolenku do Liverpoolu.
I am  going on holiday to Liverpool.

Cestujete služobne alebo súkromne?
Are you travelling on business or private?

Chcel by som si rezervovať letenku do Liverpoolu.
I would like to book a plane ticket to Liverpool.

Chceli by ste jednosmernú alebo spiatočnú letenku?
Would you like one-way or return ticket?

Prvou triedou alebo druhou?
First class or coach?

Chceli by ste miesto v uličke alebo pri okne?
Would you like an aisle or a window seat?

Môžem dostať sedadlo pri okne?
Can I have the seat next to the window?

Radi by sme sa vám ospravedlnili za meškanie.
We would like to apologise for the delay.

Pripútajte si bezpečnostný pás, prosím.
Fasten your seatbelt, please.

Môžem vidieť Váš pas a palubný lístok, prosím?
May I see your passport and boarding pass / card, please?

Prosím, neopúšťajte svoje miesto.
Please, do not leave your place.

Kde môžem dostať vozík na batožinu?
Where can I get the trolley for my luggage?

Máte nejakú batožinu na vybavenie?
Do you have any luggage to check in?

Kedy by sme mali pristáť?
What time should we land?

Prajeme vám príjemnú cestu.
We wish you a pleasant journey.

Slovná zásoba

Anglicky Slovensky
 transport doprava
 aeroplane lietadlo
 boarding pass / plane ticket letenka
 arrivals prílety
 departures odlety
 to land pristáť
 to delay meškať
 to take off vzlietnuť
 cancelled flight zrušený let
 aisle seat miesto v uličke
 customs colnica
 duty clo
 luggage / baggage batožina
 hand luggage príručná batožina
 sharp objects ostré predmety
 aboard na palube
 embarkation vstup do lietadla
 emergency procedure bezpečnostné opatrenia
 fasten pripútať sa
 flight attendant steward
 foodstuff(s) potraviny
 gate brána, vchod k lietadlu na letisku
 passenger pasažier, cestujúci
 pocket knife vreckový nožík
 search point kontrolný priestor na letisku
 seat miesto na sedenie
 seat belt bezpečnostný pás
 airline letecká linka
 airsickness nevoľnosť v lietadle
 ticket offices predajňa lístkov / leteniek
 lockers úschovňa
 payphones telefóny
 tax free shopping tovar bez dane
 duty free shopping tovar bez cla
 transfers prestupy
 flight connections letové spojenia
 taxis taxíky
 car hire prenájom áut
 local time miestny čas
 cabin crew posádka lietadla
 EU citizen občan EU
 to fill in form vyplniť formulár
 underpass podchod
 waiting hall čakáreň
 newsagent trafika
 information desk informácie
 flight number číslo letu
 to collect one´s luggage vyzdvihnúť batožinu
 captain kapitán
 runway pristávacia dráha
 cockpit pilotná kabína / kokpit
 first class prvá trieda
 coach druhá trieda
 business class obchodná trieda
 economy class turistická trieda
 baggage reclaim výdaj batožiny