S angličtinou do školy

Chcel/a by som sa spýtať – I would like to ask:

– Kedy začína vyučovanie?
What time do the lessons start?

– Koľko vopred by sme mali prísť?
What time should we be right there before the very beginning?

– Ako dlho/ do kedy trvá vyučovanie v pondelok/ … ?
How long do the lessons on Monday/… last?

– Kedy dostaneme rozvrh hodín? Bude sa rozvrh hodín ešte meniť?
When do we get the timetable, please? Is the timetable fixed or is there any possibility to change?

– Aké zošity potrebuje na matematiku/ nemčinu/ angličtinu?
What type of exercise books is needed? For example on Maths / German or English language?

– Zošity máme zakúpiť alebo ich dostane?
Shall we buy them or does he/she get them at school?

– Po vyučovaní môže chodiť do družiny? Ako to funguje? Do kedy treba prísť po dieťa?
Is there any opportunity to visit some after-school club? How is it going there? What time is it necessary to pick up the child from the club?

– Kde sa môžeme zahlásiť na obedy?
Where could we find the school canteen?

– Chceli by sme sa zahlásiť na obedy a zistiť, ako dlho vopred sa treba nahlásiť/ odhlásiť?
We would like to register there and find out if there is any predetermined time for booking in or out as far as the diet is concerned.

– Aký prospech má môj syn/ moja dcéra?
Can I ask for academic achievement of my son/ daughter?

– Môžu deti navštevovať nejaké krúžky? Z akých si môžeme vybrať?
Are there any out–of-school activities, in which could my children take part? What activities do you offer?

– Ako sú deti hodnotené v prvom roku? Dostanú už známky?
What about the assessment? Do the pupils in the first class get the marks?

– Treba dať vopred vedieť, že dcéra/ syn nepríde do školy?
Do you find it necessary to say, that my son or daughter will be absent on the next day?

– Mohli by ste mi dať na Vás kontakt (číslo/mail) v prípade, že by syn/ dcéra nemohli prísť do školy?
Please, could you give me some contact information on you (telephone number or E-mail) in case my child will not come to school?

– Môžeme si prospech deti pozrieť aj na Vašej internetovej stránke? – Kde dostaneme prihlásenie?
Can we see the academic achievement on the website? Where can we get some sign–in info?

– Dostanú deti aj žiacku knižku alebo iba elektronickú?
Will the children get any class book? Or is this book only in electronic form?

– O rodičovskom združení zasielate vopred maily?
What about the parent-teacher association? Are you used to inform parents per E-mail?

– Chodievate s deťmi aj na rôzne výlety?
Do you organize some trips with pupils?