S angličtinou do školy

Školské systémy na svete sú ako hrušky a jablká. Nedajú sa k sebe porovnávať a aj napriek tomu, že ich cieľ je rovnaký, Týmto článkom sa Vám ale posnažíme priblížiť školskú slovnú zásobu, či už pre žiakov základnej alebo strednej školy, alebo vysokoškolákov. Okrem iného v ňom opäť nájdete užitočné frázy a zaujímavosti a kultúrne rozdiely medzi školami na Slovensku a USA.

Základná škola – Elementary school / Primary school

žiakpupil
triedaclassroom
lavicadesk
stoličkachair
tabuľablackboard / white board
kriedachalk
zošitnotebook
peračníkpencil case
plniace perofountain pen
guľôčkové peroballpoint pen
bombičkaink cartridge
ceruzkapencil
pentelkamechanical pencil
vodové farbywater colours
štetcebrushes
voskovkycrayons
školská taškaschool bag
učebnicaschool book
pracovný zošitactivity book
písané písmocursive handwriting
tlačené písmoprint writing / block letters
čítaniereading
písaniewriting
počítaniecounting
hodina v škole kde začalo vyučovanielesson/class
hodina v škole ( 3. hodina, 5, hodina atď)period
známka v školegrade/mark
vysvedčeniereport card
predmet v školesubject
gumaeraser
prestávkarecess
pravítkorules
prváčik, druhák, tretiak atďfirstgrader, secondgrader, thirdgrader etc
triedny učiteľhomeroom teacher
riaditeľ školyschool principal
školníkjanitor

Malý chyták č.1:
Aký je rozdiel medzi slovenským slovom notebook a anglickým notebook? Obrovský. 😃 V slovenčine týmto pojmom označujeme počítač, v anglicky hovoriacom svete by ste v predajni elektroniky s týmto slovom nepochodili. V angličtine je slovo notebook viazané striktne so zošitom na písanie. A preto si určite do svojej slovnej zásoby pridajte slovko laptop.  Ušetríte sebe aj svojmu okoliu kopec zmätkov.🙂

Malý chyták č. 2:
Ak ste si všimli, slovom grade označujeme v angličtine pomerne veľké množstvo školských termínov. Od známky, známkovania, číslovanie tried, stupeň atď. Tak ako by sme odpovedali niekomu, že máme doma prvostupniara alebo druhostupniara?

V angličtine naozaj ťažko. Ak by ste totižto odpovedali. My son is in first grade. Znamenalo by to: Môj syn je prvák. Alebo My daughter is in second grade by sme preložili ako Moja dcéra je druháčka. Britský ani americký školským systém toto delenie nepozná. Ako takým ekvivalentom by sme mohli označiť to, čo považujú za middle school alebo junior high, ktoré navštevujú deti zhruba v rovnakom veku ako v našom druhom stupni.

Stredná škola – High school / Secondary school

prijímacie skúškyentrance examination
súkromná školaprivate school
školnétuition
gymnáziumgrammar school / magnet school
učebné osnovycurriculum
povinná školská dochádzkacompulsory education
polrokmidterm
polročné písomkymidterm exams
zápis dieťaťa do školyenrollment
stredné odborné učilištevocational school / trade school
maturitaschool leaving exams/ graduation exams
stužkováprom (štandardne sa jedná o stredoškolský ples, ktorý sa organizuje každý rok a nie je oslavou konca strednej školy ako je u nás)
zadanie na domácu úlohu assignment
referátproject
domáca úlohahomework
škola v prírodeoutdoor education
školský zájazd/výletfield trip
rodičovské združeniepta (parent teacher association)
voľno časové krúžkyextracurricular activities
matematikamathematics (math)
fyzikaphysics
chémiachemistry
telesná výchovape (physical education)
literatúra a jazyklanguage arts
slovná úloha ( v matematike)math problem
geometriageometry
biológiabiology
slohstylistics
občianska náukasocial studies
fyzikálna, biologická, chemická učebňa…lab
telocvičňagymnasium
byť po školeto have a detention
vylúčenie zo školyto be expelled

Malý chyták č. 3:
Slovenské gymnázium a Anglické gymnasium. Opäť tu máme fajnú dvojku slov a pokiaľ nie sme pozorní, tak narazíme na jazykovú bariéru. Gymnasium vždy bola aj bude telocvičňa, alebo skrátene povedané gym. S touto skrátenou formou sa väčšinou stretneme, ak sa rozprávame o fitkách. Gymnázium ako typ strednej školy na západe nie je úplne štandardný, avšak vo väčšine sa prekladá ako grammar school, poprípade v rámci USA ako magnet school. Ak sme si nie istí, určite použite neutrálny termínus technikus High school, nič s tým nepokazíte😊.

Tak isto je zaujímavosťou aj to, že odborné školy ( trade schools) môžu byť buď náhradou za highschool, alebo sa jedná o akúsi nadstavbu. Niečo, čo je nad strednú školu, ale menej ako vysoká škola.

Vysoká škola – Univerzita / College – University

vysoká školacollege
univerzitauniversity
semesterwinter / summer semester
odbormajor (hlavný odbor), minor (druhý odbor)
magisterský stupeňmagister´s degree
bakalársky stupeňbachelor´s degree
prednáškalecture
záverečná prácathesis
štátna skúškastate exams
obhajobathesis defense
internátstudent house (sorority / fraternity house)
študentský výmenný programstudent exchange program
spraviť skúškuto pass the exam
nespraviť skúškuto fail the exam
ústna skúškaoral exam
talárgraduation gown / robe
diplomdiploma
mať červený diplomto graduate with distinction
štipendiumscholarship
promóciegraduation ceremony
opakovať sito revise

Malý chyták č. 4:
Faculty vs. Faculty –  
Čo by to tak mohli byť? Ak hádate slovo fakulta, tak hádate dobre Slovo faculty prekladáme ako fakulta. Ale čo asi tak môže znamenať to isté slovíčko v inom kontexte? Slovo faculty označuje popri vysokoškolskej fakulte aj učiteľský zbor ako taký. Napr. a faculty meeting znamená stretnutie učiteľského zboru. Je to hlavne v americkej angličtine. A ak si pamätáte na obávanú zborovňu z nášho detstva, tú v angličtine nazveme teachers’ lounge.

Chcel / a by som sa spýtať – I would like to ask:

– Kedy začína vyučovanie?
What time do the lessons start?

– Koľko vopred by sme mali prísť?
What time in advance should we arrive?

– Ako dlho / do kedy trvá vyučovanie v pondelok/ … ?
How long do the lessons on Monday /… last?

– Kedy dostaneme rozvrh hodín? Bude sa rozvrh hodín ešte meniť?
When do we get the timetable, please? Is the timetable fixed or is there any possibility to change?

– Aké zošity potrebuje na matematiku/ nemčinu/ angličtinu?
What type of exercise books are needed? For example for Maths / German or English language?

– Zošity máme zakúpiť alebo ich dostaneme?
Shall we buy notebooks or do we get them at school?

– Po vyučovaní môže chodiť do družiny? Ako to funguje? Do kedy treba prísť po dieťa?
Is there any opportunity to visit some after-school club? How does it work here? What time should we to pick up the child from the club the latest?

– Kde sa môžeme zahlásiť na obedy?
Where could we find the school canteen?

– Aký prospech má môj syn/ moja dcéra?
Can I ask for academic achievement of my son/ daughter?

– Môžu deti navštevovať nejaké krúžky? Z akých si môžeme vybrať?
Are there any after–of-school activities, in which could my children take part? What activities do you offer?

– Treba dať vopred vedieť, že dcéra / syn nepríde do školy?
Do you find it necessary to report, that my son or daughter will be absent on the next day?

– Mohli by ste mi dať na Vás kontakt (číslo/mail) v prípade, že by syn/ dcéra nemohli prísť do školy?
Please, could you give me some contact information  (telephone number or E-mail) in case my child will not come to school?

– Môžeme si prospech deti pozrieť aj na Vašej internetovej stránke? – Kde dostaneme prihlásenie?
Can we see the academic achievement of our children on the website? Where can we get some sign–in info?

– Dostanú deti aj žiacku knižku alebo iba elektronickú?
Will the children get a class book? Or is this book only in electronic form?

– O rodičovskom združení zasielate vopred maily?
What about the PTA ? Do you inform parents via e-mail?

– Chodievate s deťmi aj na rôzne výlety?
Do you organize fieldtrips?