HAVE vs. HAVE GOT - porovnanie

HAVE a HAVE GOT – Rozdiel medzi slovesami

V tomto článku sme si pre Vás prichystali vysvetlenie rozdielu medzi slovesami HAVE GOT a HAVE. Viete, aký je význam týchto slov? Kedy sa používajú? Ako sa tvoria kladné vety, záporné vety alebo otázky? Ak nie, prečítajte si náš článok alebo pozrite video.

Význam slovies TO HAVE a TO HAVE GOT

Význam oboch slovies je rovnaký – mať, vlastniť. Líšia sa v použití a v tvorení otázky a záporu.

HAVE GOT

Kedy sa používa HAVE GOT:

  • viac neformálne (informal)
  • používané viac v britskej angličtine
  • vyjadrenie vlastníctva
  • použitie iba v prítomnom čase

HAVE GOT: Kladná veta

Osoba: I, we, you, they – HAVE GOT
Osoba: he, she, it – HAS GOT – zmena pri 3. osobe jednotného čísla!

Príklady:
have got a small flat in the centre of town.
She has got a boyfriend.
You have got two cats and one dog.
He has got a nice picture of his family.
We have got two cars.
It has got four legs.
They have got one son and one daughter.

HAVE GOT: Zápor

Tvorenie záporu sa líši od slovesa to have tým, že vieme zápor vytvoriť pridaním NOT k slovesu HAVE – ale iba vtedy, ak sa tam nachádza aj got.

Zápor: HAVE + NOT – skrátená forma HAVEN´T GOT
Pozor zmena – 3. osoba jednotného čísla (he, she, it) – HAS + NOT – skrátená forma HASN´T GOT

Príklady:
haven´t got a small flat in the centre of town.
She hasn´t got a boyfriend.
You haven´t got two cats and one dog.
He hasn´t got a nice picture of his family.
We haven´t got two cars.
It hasn´t got four legs.
They haven´t got kids.

Otázka

Otázka: HAVE GOT

Otázku tvoríme veľmi jednoducho – obrátime slovosled. Pokiaľ máme aj slovo GOT, môžeme si dovoliť slovosled iba obrátiť a nepotrebujeme pomocné sloveso.

Oznamovacia vetaOtázka
I have got two sisters.Have you got any siblings?
She has got a new phone number.Has she got a new phone number?

Pri priamej otázke stojí zámeno medzi have a got.

Otázka s opytovacím zámenom

What have you got here?
Opytovacie zámeno stojí na začiatku otázky, slovosled zostáva ďalej nezmenený ako pri priamej otázke.

HAVE

Kedy sa používa HAVE:

  • bez GOT sa správa ako plnovýznamové sloveso
  • viac neformálnejšie
  • prevláda v americkej angličtine
  • použitie vo všetkých časoch
  • zápor a otázku tvoríme s pomocným slovesom DO / DOES
  • vyjadrenie vlastníctva, ale aj aktivity (raňajkujem – mám raňajky: to have breakfast)

HAVE: Kladná veta

Osoba I, we, you, they – HAVE GOT
Osoba he, she, it – HAS GOT – zmena pri 3. osobe jednotného čísla!

Príklady:
have a new PC.
She has a brother.
You have dinner at 6 p.m. every day.
He has a shower after breakfast every morning.
We have a small garden.
It has soft fur.
They have two cars.

HAVE: Zápor

Keďže sa správa ako plnovýznamové sloveso, nevie si samé vytvoriť zápor (ani otázku) – pomáhame mu pomocným slovesom DO / DOES. K pomocnému sloveso pridávame zápor NOT.

DO + NOT → skrátená forma: DON´T

Osoba he, she it: DOES + NOT → skrátená forma: DOESN´T

– po zápore DOESN´T ide aj v 3. osobe jednotného čísla sloveso v základnom tvare (have).

Príklady:
don´t have enough time.
He doesn´t have a big house.
You don´t have his phone number.
She doesn´t have our book.
We don´t have a garden.
It doesn´t take long.
They don´t have a pet.

HAVE: Otázka

Otázku so samotným slovesom HAVE nevieme vytvoriť. Tiež si musíme pomôcť pomocným slovesom DO  / DOES. Pozor na slovosled. Pri priamych otázkach stojí pomocné sloveso DO / DOES na začiatku otázky. Plnovýznamové sloveso HAVE je základnom tvare – to platí aj pri 3. osobe jednotného čísla.

osoba I, you, we, theyosoba he, she, it
Do you have a sister?Does he have a brother?
Do I need a ticket?Does she have a new job?
Do we have time?Does it take long?
Do they have a new car? 

Pri otázke v 3. osobe jednotné číslo nedávame HAS ale základ HAVE!

Okrem toho, že sa slovesá HAVE a HAVE GOT líšia v tvorení záporu a otázok, so slovesom HAVE môžeme spraviť ešte 2 veci:

použiť ho na vyjadrenie nejakej činnosti.
Toto so slovesom HAVE GOT nemôžeme!

– použiť ho v rôznych časoch.

am having breakfast right now. = Práve teraz raňajkujem.
She was having a shower when I came. = Sprchovala sa, keď som prišiel.
They had an old blue car when we were kids. = Oni mali staré modré auto, keď sme boli malí.

Záver – zhrnutie

 HAVEHAVE GOT
Oznamovacia veta:have a nice picture.
She has a nice picture.  
have got a nice picture.
She has got a nice picture.
Otázka:Do you have a nice picture?
Does she have a nice picture?
Have you got a nice picture?
Has she got a nice picture?
Zápor:don´t have a nice picture.
She doesn´t have a nice picture.
haven´t got a nice picture.
She hasn´t got a nice picture.
Iné časy:will have a party next week.
She had birthday yesterday.
Nie je možné v iných časoch

Oznamovacia veta:

Otázka:

Zápor:

Iné časy:

Video: HAVE vs. HAVE GOT