Nepriame otázky v angličtine

Indirect questions – Nepriame otázky v angličtine

V anglickej gramatike rozlišujeme priame otázky a nepriame otázky. Nepriame otázky všeobecne pôsobia zdvorilejšie a používame ich vo formálnejšom rozhovore.

Porovnanie priamej a nepriamej otázky

Priama otázka (Direct question)Nepriama otázka (Indirect question)
Where is your mother?
= Kde je tvoja mama?
Can you tell me where your mother is?
= Môžeš mi povedať, kde je tvoja mama?

Čo použiť na vyjadrenie nepriamej otázky?

Inú otázku:Lexikálnu väzbu
Can you tell me…
Do you know…
Do you have any idea…
Would you mind telling me…
I don´t know…
I can´t remember…
I am not sure…
I´d like to know…
Slovosled v angličtine

Pozor na slovosled!

Pri formulácií na nepriamu otázku sa môže z otázky stať oznamovacia veta.

Ak začneme vetu s otázkou napríklad: Can you tell me, tak za ňou nemôže nasledovať slovosled:

Nesprávne Can you tell me where is your mother?

V tejto vete máme vytvorenú ako keby dvakrát otázku, čo v anglickej vete nemôže byť. Otázku máme už vytvorenú v prvej časti Can you tell me  a za tým bude nasledovať klasická oznamovacia veta – najprv podstatné meno (zámeno) a potom sloveso.

Nepriame otázky v Present simple

Priama otázkaNepriama otázka
What does he want?
= Čo on chce?
Do you know what he wants?
= Vieš, čo on chce?

Opäť platí v nepriamych otázkach, že iba raz tvoríme otázku – to sme si už vyčerpali pomocným slovesom DO, ktoré sme prispôsobili osobe YOU. V druhej časti vety je slovosled priamy, takže najprv osoba a potom sloveso. Ale nezabúdať, máme 3. osobu j.č., takže musíme dať WANTS.

Nepriame otázky v Past simple

Priama otázkaNepriama otázka
What did she say?
= Čo povedala?
Can you tell me what she said?
= Môžeš mi povedať, čo ona povedala?

V priamej otázke máme pomocné sloveso DID, ale to už v nepriamej otázke nedávame. Musíme ale zachovať minulý čas, a preto sloveso SAY bude v nepriamej otázke v minulom čase.

Je jedno v akom čase sa veta nachádza, postupujeme rovnako. Ukážeme si v tabuľkách nižšie príkladové vety vo všetkých časoch.

Otvorené a zatvorené otázky

Otvorené otázky – otázky s opytovacími zámenami

Sú to také otázky, na začiatku ktorých stojí opytovacie sloveso a nedá sa na ne odpovedať iba áno alebo nie.

Napríklad:
Where are you going? 
Why did you stay at home?
When will she come?

Teraz si spravíme z otvorených priamy otázok nepriame:

Priama otázkaNepriama otázka
Where is she going?
= Kam ona ide?   
Do you know where she is going?
= Vieš, kam ona ide?

V nepriamej otázke ostalo opytovacie zámeno. Slovosled je opäť priamy – najprv osoba a potom sloveso. Teraz máme použitý čas present simple. Je to ale jedno pri ako čase to použijeme, princíp je rovnaký.

Priama otázkaNepriama otázka
Why did he stay at home?
= Prečo on ostal doma?
I don´t know why he stayed at home.
= Ja neviem, prečo on ostal doma.
Priama otázkaNepriama otázka
When will you come?
= Kedy prídeš?
Could you tell me when you will come?
= Mohol by si mi povedať, kedy prídeš?

Porovnanie priamej a nepriamej otázky v jednotlivých časoch

Čas / TensePriama otázka  / Direct questionNepriama otázka / Indirect question
Present simple – TO BEWhere are you from?
= Odkiaľ si?
Can you tell me where you are from?
= Môžeš mi povedať, odkiaľ si?
Present simpleWhat does she like?
= Čo má ona rada?
Do you know what she likes?
= Vieš, čo má ona rada?
Present continuousWhy is he dancing?
= Prečo on tancuje?
Can you tell me why he is dancing?
= Môžeš mi povedať, prečo on tancuje?
Past simple – TO BEWhere were you yesterday?
= Kde si bol včera?
I´d like to know where you were yesterday.
= Chcel by som vedieť, kde si včera bol.
Past simpleWhat did they cook last week?
= Čo oni varili minulý týždeň?
Do you know what they cooked last week?
= Vieš, čo oni minulý týždeň varili?
Past continuousWhat were you doing at 7 p.m.?
= Čo si robil včera o 19:00?
Would you mind telling me what you were doing at 7 p.m.?
= Nevadilo by ti, keby si mi povedal, čo si robil včera o 19:00?
Present perfectWhere has she gone?
= Kam ona išla?
Do you know where she has gone?
= Vieš, kam ona išla?
Present perfect continuousHow long have you been learning English?
= Ako dlho sa učíš angličtinu?
I was wondering how long you have been learning English.
= Premýšľam, ako dlho sa učíš angličtinu.
Past perfectWhy had she called you before she came?
= Prečo ti volala predtým, ako prišla?
Can you tell me why she had called you before she came?
= Môžeš mi povedať, prečo ti volala predtým, ako prišla?
Past perfect continuousHow long had you been living there when you moved?
= Ako dlho ste tam žili, keď ste sa presťahovali?
I´d like to know how long you had been living there when you moved.
= Rád by som vedel, ako dlho ste tam žili, keď ste sa presťahovali.
Future – WILLWhen will they come?
= Kedy prídu?
Do you know when they will come?
= Vieš, kedy prídu?
Future – going toWhen are you going to leave?
= Kedy sa chystáš odísť?
Can you tell me when you are going to leave?
= Môžeš mi povedať, kedy sa chystáš odísť?
Future continuousWhat will you be doing tomorrow at 5 p.m.?
= Čo budeš robiť zajtra o 17:00?
Could you tell me what you will be doing tomorrow at 5 p.m.?
= Mohol by si mi povedať, čo budeš robiť zajtra o 17:00?
Future perfectWhen will you have finished the project?
= Kedy budeš mať ukončený ten projekt?
Do you know when you will have finished the project?
= Vieš, kedy budeš mať ukončený ten projekt?
Future perfect continuousHow long will you have been dating when you get married?
= Ako dlho budete už spolu randiť, keď sa zoberiete?
I´m not sure how long you will have been dating when you get married.
= Nie som si istý, ako dlho budete už spolu randiť, keď sa zoberiete.
Modal verbsWhat time could I come today?
= V akom čase by som mohol dnes prísť?
Could you tell me what time I could come today?
= Mohol by si mi povedať, v akom čase by som mohol dnes prísť?

Video: Nepriame otázky