Foto na články

Modálne slovesá v nemčine

Modálne slovesá v nemčine tvoria samostatnú skupinu a patria k najviac využívaným slovesám. Viažu na seba ďalšie sloveso a vyjadrujú napr. vôľu, nevyhnutnosť alebo možnosť niečo urobiť.

Modálne slovesá vo videu

Pri časovaní modálnych slovies dochádza k zmene hlásky v jednotnom čísle a slovesá v 1. a 3. osobe jednotného čísla majú rovnaký tvar.

dürfen – smieť

Jednotné čísloMnožné číslo
1. ich darf1. wir dürfen
2. du darfst2. ihr dürft
3. er darf, sie darf, es darf3. sie dürfen, Sie dürfen

Beispiel: Smiem sa niečo opýtať? Darf ich etwas fragen?
Používa sa ako zdvorilostná forma.

dürfen – zvuk

dürfen vo videu

müssen – musieť

Jednotné čísloMnožné číslo
1. ich muss1. wir müssen
2. du musst2. ihr müsst
3. er muss, sie muss, es muss3. sie müssen, Sie müssen

Beispiel: Musím sa dnes učiť. Ich muss heute lernen.

müssen – zvuk

müssen vo videu

können – môcť, vedieť (zručnosť)

Jednotné čísloMnožné číslo
1. ich kann1. wir können
2. du kannst2. ihr könnt
3. er kann, sie kann, es kann3. sie können, Sie können

Beispiel:
Môcť: Nemôžem dnes prísť, som chorý. Ich kann nicht heute kommen, ich bin krank.
Vedieť(zručnosť): Neviem spievať. Ich kann nicht singen.

können – zvuk

können vo videu

sollen – mať povinnosť

Jednotné čísloMnožné číslo
1. ich soll1. wir sollen
2. du sollst2. ihr sollt
3. er soll, sie soll, es soll3. sie sollen, Sie sollen

Beispiel: Dnes si musím/mám poupratovať a nakúpiť. Heute soll ich aufräumen und einkaufen.
Prekladá sa to ako musieť alebo ak človek niečo má urobiť.

sollen – zvuk

sollen vo videu

mögen – mať rád

Jednotné čísloMnožné číslo
1. ich mag1. wir mögen
2. du magst2. ihr mögt
3. er mag, sie mag, es mag3. sie mögen, Sie mögen

Beispiel: Mám rád svoju sestru. Ich mag meine Schwester.
Mám rád tancovanie. Ich mag tanzen.

mögen – zvuk

mögen vo videu

wollen – chcieť

Jednotné čísloMnožné číslo
1. ich will1. wir wollen
2. du willst2. ihr wollt
3. er will, sie will, es will3. sie wollen, Sie wollen

Beispiel: Chcem ísť domov. Ich will nach Hause gehen.

wollen – zvuk

wollen vo videu

wissen – vedieť (informáciu)

Jednotné čísloMnožné číslo
1. ich weiß1. wir wissen
2. du weißt2. ihr wisst
3. er weiß, sie weiß, es weiß3. sie wissen, Sie wissen

Beispiel: Neviem, ako sa volá to dievča. Ich weiß nicht, wie das Mädchen heißt.
Toto sloveso používame, ak hovoríme o nejakej vedomosti, nie o zručnosti. (Ale: Viem kresliť – Ich kann malen)

wissen – zvuk

wissen vo videu

möchten – chcieť (chcel by som)

Jednotné čísloMnožné číslo
1. ich möchte1. wir möchten
2. du möchtest2. ihr möchtet
3. er möchte, sie möchte, es möchte3. sie möchten , Sie möchten

Beispiel: Chcel by som mať psa. Ich möchte einen Hund haben.
Toto sloveso sa používa pri vyjadrení priania.

möchten – zvuk

möchten vo videu

Na čo si dať pozor?

Modálne sloveso vo vete vyčasujeme a druhé sloveso dávame na koniec v neurčitku, čiže v základnom tvare.

Ich will essen.
Ich kann nicht tanzen.