Foto na články

Modálne slovesá v nemčine

Modálne slovesá v nemčine tvoria samostatnú skupinu a patria k najviac využívaným slovesám. Viažu na seba ďalšie sloveso a vyjadrujú napr. vôľu, nevyhnutnosť alebo možnosť niečo urobiť.

Modálne slovesá vo videu

Pri časovaní modálnych slovies dochádza k zmene hlásky v jednotnom čísle a slovesá v 1. a 3. osobe jednotného čísla majú rovnaký tvar.

dürfen – smieť

Jednotné číslo Množné číslo
1. ich darf 1. wir dürfen
2. du darfst 2. ihr dürft
3. er darf, sie darf, es darf 3. sie dürfen, Sie dürfen

Beispiel: Smiem sa niečo opýtať? Darf ich etwas fragen?
Používa sa ako zdvorilostná forma.

dürfen – zvuk

dürfen vo videu

müssen – musieť

Jednotné číslo Množné číslo
1. ich muss 1. wir müssen
2. du musst 2. ihr müsst
3. er muss, sie muss, es muss 3. sie müssen, Sie müssen

Beispiel: Musím sa dnes učiť. Ich muss heute lernen.

müssen – zvuk

müssen vo videu

können – môcť, vedieť (zručnosť)

Jednotné číslo Množné číslo
1. ich kann 1. wir können
2. du kannst 2. ihr könnt
3. er kann, sie kann, es kann 3. sie können, Sie können

Beispiel:
Môcť: Nemôžem dnes prísť, som chorý. Ich kann nicht heute kommen, ich bin krank.
Vedieť(zručnosť): Neviem spievať. Ich kann nicht singen.

können – zvuk

können vo videu

sollen – mať povinnosť

Jednotné číslo Množné číslo
1. ich soll 1. wir sollen
2. du sollst 2. ihr sollt
3. er soll, sie soll, es soll 3. sie sollen, Sie sollen

Beispiel: Dnes si musím/mám poupratovať a nakúpiť. Heute soll ich aufräumen und einkaufen.
Prekladá sa to ako musieť alebo ak človek niečo má urobiť.

sollen – zvuk

sollen vo videu

mögen – mať rád

Jednotné číslo Množné číslo
1. ich mag 1. wir mögen
2. du magst 2. ihr mögt
3. er mag, sie mag, es mag 3. sie mögen, Sie mögen

Beispiel: Mám rád svoju sestru. Ich mag meine Schwester.
Mám rád tancovanie. Ich mag tanzen.

mögen – zvuk

mögen vo videu

wollen – chcieť

Jednotné číslo Množné číslo
1. ich will 1. wir wollen
2. du willst 2. ihr wollt
3. er will, sie will, es will 3. sie wollen, Sie wollen

Beispiel: Chcem ísť domov. Ich will nach Hause gehen.

wollen – zvuk

wollen vo videu

wissen – vedieť (informáciu)

Jednotné číslo Množné číslo
1. ich weiß 1. wir wissen
2. du weißt 2. ihr wisst
3. er weiß, sie weiß, es weiß 3. sie wissen, Sie wissen

Beispiel: Neviem, ako sa volá to dievča. Ich weiß nicht, wie das Mädchen heißt.
Toto sloveso používame, ak hovoríme o nejakej vedomosti, nie o zručnosti. (Ale: Viem kresliť – Ich kann malen)

wissen – zvuk

wissen vo videu

möchten – chcieť (chcel by som)

Jednotné číslo Množné číslo
1. ich möchte 1. wir möchten
2. du möchtest 2. ihr möchtet
3. er möchte, sie möchte, es möchte 3. sie möchten , Sie möchten

Beispiel: Chcel by som mať psa. Ich möchte einen Hund haben.
Toto sloveso sa používa pri vyjadrení priania.

möchten – zvuk

möchten vo videu

Na čo si dať pozor?

Modálne sloveso vo vete vyčasujeme a druhé sloveso dávame na koniec v neurčitku, čiže v základnom tvare.

Ich will essen.
Ich kann nicht tanzen.