Učenie sa gramatiky

Rozdiel medzi ALS a WIE

Spojky ALS a WIE v nemeckej gramatike znamenajú AKO. Existuje však medzi nimi rozdiel.

Spojka WIE

WIE  používame, ak porovnávame dve veci / osoby, ktoré sú si  rovnaké:

Mein Bruder ist stark wie ein Bär.
Môj brat je silný ako medveď.

mein Bruder = ein Bär

Spojku WIE používame aj v spojení  tak – ako, keď prirovnávame.

Er kommt so schnell wie möglich.
Príde tak rýchlo, ako je to možné.

Spojka ALS

ALS  používame v prípade, keď hovoríme o veciach / osobách, ktoré porovnávam, ale sú si odlišné.

Ich bin älter als meine Schwester.
Som staršia ako moja sestra.

– ide o druhý stupeň prídavných mien.

Ich > meine Schwester

Spojku ALS taktiež používame pri  vyjadrení profesií.

Kathi arbeitet als Verkäuferin.
Kathi pracuje ako predavačka.