S nemčinou na cestách

Obdobie prázdnin je čas spojený s dovolenkami, cestovaním, spoznávaním nových krajín a kultúr. Ľudia radi využívajú tento letný čas práve na cestovanie a keď vedia aspoň jeden cudzí jazyk je to oveľa jednoduchšie a zábavnejšie.

Predstavíme Vám užitočnú slovnú zásobu a slovné spojenia, ktoré sa nám zídu najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Je pravda, že svetovým jazykom je angličtina, ale Vaša snaha komunikovať po nemecky sa určite stretne s priaznivým ohlasom.

Na letisku / Am Flughafen

Entschuldigen Sie bitte, mein Flug geht in wenigen Minuten. Würden Sie mich wohl vorlassen?
Prepáčte, o pár minút mi letí lietadlo. Pustili by ste ma dopredu?

Kein Problem, bitte sehr.
Bez problémov, nech sa páči.

Tut mir Leid, aber ich habe es selbst eilig.
Ľutujem, ale tiež sa ponáhľam.

Ihr (Flug)ticket bitte!
Vašu letenku prosím!

Wann startet die Maschine?
O koľkej odlieta lietadlo?

Von welchem Flugsteig startet die Maschine?
Z ktorého východu odlieta lietadlo?

Ihre Einsteigezeit ist um/in…
Nástup na palubu je o…

Hat der Flug Verspätung?
Má let meškanie?

Bitte stellen Sie Ihr Gepäck auf das Band.
Položte prosím svoj kufor na pás.

Würden SIe bitte Ihre Taschen leeren?
Mohli by ste vyprázdniť obsah vreciek, prosím?

Bitte legen Sie alle Metalgegenstände auf das Tablett.
Položte všetky kovové predmety na tento podnos, prosím.

Probleme am Flughafen.
Problémy na letisku.

Ich habe meinen Flugschein/ Reisepass verloren. Helfen Sie mir bitte?
Stratil som lístok/ cestovný pas. Pomôžete mi prosím?

Ich habe meinen Flug verpasst. Wann geht der nächste nach Berlin?
Zmeškal som lietadlo. Kedy letí ďalšie do Berlína?

Ich habe mein Handy im Flugzeug vergessen.
Zabudol som si mobil v lietadle.

Wo ist der Bahnhof /der Taxistand / eine Toilette, bitte?
Kde sa nachádza hlavná stanica/ stanovište taxíkov/ toalety prosím?

Slovná zásoba k téme / Wortschatz zum Thema

Slovensky Nemecky
batožina das Gepäck
príručná batožina das Handgepäck
nepovolená batožina das Sperrgepäck
batožinový vozík der Gepäckwagen
bezpečnostný poplatok die Sicherheitsgebühr
clo, colnica der Zoll
čas nástupu der Einsteigzeit
meškanie die Verspätung
letiskový poplatok die Flughafengebühr
lietadlo die Flugzueg, die Maschine
odletová hala die Abflughale
let der Flug
odlet der Abflug
prílet der Anflug
miestny let der Inlandsflug
medzinárodný let der Auslandsflug
letuška/stevardka die Flugbegleiterin
pasová kontrola die Passkontrole
predpokladaný čas príletu die voraussichtliche Ankunftszeit
prípoj der Anschlussflug
pristávacia dráha die Landebahn
pristávať landen
štartovať starten, abheben
terminál das Terminal
stornovať let den Flug stornieren
úschova batožiny die Gepäckablage
výdaj batožiny die Gepäckausgabe
nástupište, východ k lietadlu der Flugsteig
miesto stretnutia der Treffpunkt
pult der Schlater
palubná karta die Bordkarte
imigračný úrad die Einwanderungsbehörde