S nemčinou na cestách

Obdobie prázdnin je čas spojený s dovolenkami, cestovaním, spoznávaním nových krajín a kultúr. Ľudia radi využívajú tento letný čas práve na cestovanie a keď vedia aspoň jeden cudzí jazyk je to oveľa jednoduchšie a zábavnejšie.

Predstavíme Vám užitočnú slovnú zásobu a slovné spojenia, ktoré sa nám zídu najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Je pravda, že svetovým jazykom je angličtina, ale Vaša snaha komunikovať po nemecky sa určite stretne s priaznivým ohlasom.

Na letisku / Am Flughafen

Prepáčte, o pár minút mi letí lietadlo. Pustili by ste ma dopredu?
Entschuldigen Sie bitte, mein Flug geht in wenigen Minuten. Würden Sie mich wohl vorlassen?

Bez problémov, nech sa páči.
Kein Problem, bitte sehr.

Ľutujem, ale tiež sa ponáhľam.
Tut mir Leid, aber ich habe es selbst eilig.

Vašu letenku prosím!
Ihr (Flug)ticket bitte!

O koľkej odlieta lietadlo?
Wann startet die Maschine?

Z ktorého východu odlieta lietadlo?
Von welchem Flugsteig startet die Maschine?

Nástup na palubu je o…
Ihre Einsteigezeit ist um/in…

Má let meškanie?
Hat der Flug Verspätung?

Položte prosím svoj kufor na pás.
Bitte stellen Sie Ihr Gepäck auf das Band.

Mohli by ste vyprázdniť obsah vreciek, prosím?
Würden SIe bitte Ihre Taschen leeren?

Položte všetky kovové predmety na tento podnos, prosím.
Bitte legen Sie alle Metalgegenstände auf das Tablett.

Problémy na letisku.
Probleme am Flughafen

Stratil som lístok/ cestovný pas. Pomôžete mi prosím?
Ich habe meinen Flugschein/ Reisepass verloren. Helfen Sie mir bitte?

Zmeškal som lietadlo. Kedy letí ďalšie do Berlína?
Ich habe meinen Flug verpasst. Wann geht der nächste nach Berlin?

Zabudol som si mobil v lietadle.
Ich habe mein Handy im Flugzeug vergessen.

Kde sa nachádza hlavná stanica/ stanovište taxíkov/ toalety prosím?
Wo ist der Bahnhof /der Taxistand / eine Toilette, bitte?

Slovná zásoba k téme.
Wortschatz zum Thema

batožina – das Gepäck
príručná batožina – das Handgepäck
nepovolená batožina – das Sperrgepäck
batožinový vozík – der Gepäckwagen
bezpečnostný poplatok – die Sicherheitsgebühr
clo, colnica – der Zoll
čas nástupu – der Einsteigzeit
meškanie – die Verspätung
letiskový poplatok – die Flughafengebühr
lietadlo – die Flugzueg, die Maschine
odletová hala – die Abflughale
let- der Flug
odlet – der Abflug
prílet – der Anflug
miestny let – der Inlandsflug
medzinárodný let – der Auslandsflug
letuška/stevardka – die Flugbegleiterin
pasová kontrola – die Passkontrole
predpokladaný čas príletu – die voraussichtliche Ankunftszeit
prípoj – der Anschlussflug
pristávacia dráha – die Landebahn
pristávať – landen
štartovať – starten, abheben
terminál – das Terminal
stornovať let – den Flug stornieren
úschova batožiny – die Gepäckablage
výdaj batožiny – die Gepäckausgabe
nástupište, východ k lietadlu – der Flugsteig
miesto stretnutia – der Treffpunkt
pult – der Schlater
palubná karta – die Bordkarte
imigračný úrad – die Einwanderungsbehörde