Rozkazovací spôsob

Rozkazovací spôsob v angličtine – Imperative

V tomto článku a videu Vám vysvetlíme rozkazovací spôsob v angličtine. Nazývame ho síce rozkazovací spôsob, avšak viete aké ďalšie javy sa ním dajú vyjadriť? Priblížime Vám ako je možné rozkazovací spôsob v angličtine vytvoriť. Myslíte si, že je to niečo zložité? Vôbec nie! Pozrite si aj naše video a presvedčte sa sami.

Ukážeme Vám aký je rozdiel medzi oznamovacou vetou a medzi rozkazovacím spôsobom. Priblížime Vám na čo si dať pozor, aké zmeny nastávajú a pod.

Viete robiť rozkazovací spôsob aj pri slovese TO BE? Viete na čo si dať pozor a ako ho vytvoriť? V našom videu a článku nájdete vysvetlené aj toto. Taktiež Vám ukážeme ako tvoriť pri rozkazovacom spôsobe zápor.

Ako vytvoriť rozkazovací spôsob v angličtine

Tvoríme ho veľmi jednoducho. Platia dve základné pravidlá:

  1. Vynechávame osobu.
  2. Sloveso je v základnom tvare – nepridávame žiadne koncovky, nedávame sloveso ani do iného času.

Porovnanie s oznamovacou vetou

Oznamovacia veta:
You pass me the salt. – Ty mi podáš soľ.

V oznamovacej vete sme vyjadrili osobu. Sloveso prispôsobujeme danej osobe.

Rozkazovací spôsob:
Pass me the salt, please. – Podaj mi soľ, prosím.


Pri rozkazovacom spôsobe sa používa slovo – please = prosím, ktoré zjemni príkaz.
Pri rozkazovacom spôsobe sme osobu vynechali a sloveso je v základnom tvare.

Príklad pri 3. osobe jednotného čísla
Oznamovacia veta:
He gives her a glass of water. = On jej dá pohár vody.

Rozkazovací spôsob: Give her a glass of water. = Daj jej pohár vody.

Rozkazovací spôsob používame pre osoby – YOU = ty alebo vy-viacerí.

Rozkazovací tvar pri slovese TO BE

Oznamovacia veta: You are quiet. = Ty si ticho.

Rozkazovací spôsob: Be quiet. = Buď ticho!

V oznamovacej vete sme sloveso TO BE vyčasovali podľa osoby YOU. V rozkazovacom spôsobe sú slovesá v neurčitku – základnom tvare, takže sloveso BE ostáva nezmenené.

Zápor rozkazovacieho spôsobu

Tvar rozkazovacieho spôsobu: DO + NOT + infinitív

Príklady:

Don´t go there! = Nechoď tam!

Don´t speak with me like that! = Nehovor so mnou takto!

Zápor od slovesa TO BE
Don´t
be so shy! = Nebuď taký ostýchavý!

Video: Rozkazovací spôsob v angličtine