Slovná zásoba: v kaderníctve

Prinášame Vám užitočnú slovnú zásobu, ktorú určite využijete pri návšteve kaderníctva.

Anglicky

Slovensky

I’d like a haircut, please  

 Chcel / chcela by som sa dať ostrihať, prosím.

Do I need to book?  

 Potrebujem sa objednať?

Could I come now?  

 Mohol/ mohla by som prísť teraz?

Would you like to make an appointment?  

 Chceli by ste sa objednať?

Would you like me to wash your hair?  

 Umyjem vám vlasy?

What would you like?  

 Ako by ste to chceli?

How would you like me to cut your hair?  

 Ako by ste to chceli ostrihať?

I’ll leave it to you.  

 Nechám to na vás.

I’d like  …  

 chcel / chcela by som …

a trim  

 prestrihať

a new style  

 nový účes

a perm  

 trvalú

a fringe  

 ofinu

some highlights  

 melír

it coloured  

 zafarbiť

just a trim, please  

 len prestrihať, prosím

How short would you like it?  

 Aké krátke by ste to chceli?

not too short  

 nie veľmi krátke

quite short  

 o niečo kratšie

very short  

 veľmi krátke

grade one  

 na jednotku (ostrihané na dĺžku 3mm)

grade two  

 na dvojku (ostrihané na dĺžku 6mm)

grade three  

 na trojku (ostrihané na dĺžku 9mm)

grade four  

 na štvorku (ostrihané na dĺžku 12mm)

completely shaven  

 úplne dohola

Do you have a parting?  

 Češete si to na cestičku?

square at the back, please  

 vzadu hranato, prosím

tapered at the back, please  

 vzadu postupne, prosím

that’s fine, thanks  

 tak je to dobré, ďakujem

What colour would you like?  

 akú farbu by ste chceli?

Which of these colours would you like?  

 ktorú z týchto farieb by ste chceli?

Would you like it blow-dried?  

 chcete aj vyfúkať?

Could you trim my beard, please?  

 mohli by ste mi, prosím, podstrihnúť bradu?

Could you trim my moustache, please?  

 mohli by ste mi, prosím, podstrihnúť fúzy?

Would you like anything on it?  

 Môžem vám niečo dať na vlasy?

a little wax  

 trochu vosku

some gel  

 gél

some hairspray  

 spray na vlasy

nothing, thanks  

 nič, ďakujem

How much do I owe you?  

 koľko som vám dlžný / dlžná?

hair  

 vlasy

hairs  

 chlpy

hairdresser  

 kaderník

hairdo, hairstyle  

 účes

to trim  

 zastrihnúť

to have a trim  

 skrátiť vlasy

to shampoo  

 umyť

to set  

 upraviť (vlasy)

to tie  

 zviazať (vlasy)

to brush  

 učesať kefou

to comb  

 učesať hrebeňom

rollers  

 natáčky

curlers  

 natáčky

hairclip  

 sponka do vlasov

hair spray  

 lak na vlasy

dye  

 farbiť na vlasy

to part  

 rozčesať

to have an appointment  

 objednať sa