21 slangových výrazov v angličtine

Rodení hovoriaci (všetci poznáme skôr pojem ,,Native speakeri“) často používajú slangové výrazy v neformálnej konverzácií, hlavne s priateľmi. Veľa takýchto výrazov môžete počuť aj v televízií a vo filmoch. Ako sa však tieto výraz môžeme naučiť?

Jedným z efektívnych spôsobov je, že budeme rozvíjať našu schopnosť rozlíšiť tieto výrazy v kontexte. Pár často používaných slov si predstavíme v tomto článku.

Vibe

vibe = energy
Slovo vibe [vajb] niekedy do slovenčiny neprekladáme. Používame ho, keď chceme vyjadriť energiu, ktorá z druhého človeka vyžaruje, alebo ak vo vzduchu cítime nejaké vibrácie.

Did he end up buying the car?
Kúpil on nakoniec to auto?

No, he said that the guy selling it just gave off a really weird vibe. He didn´t feel like he could trust him.
Nie, povedal, že z chlapíka, ktorý mu predával auto, vyžarovala zvláštna energia. Nemal pocit, že by mu mohol dôverovať.

to give off = vyžarovať

pozitívna nálada

Lame

lame = stupid and disappointing

Slovo lame je hovorový výraz s negatívnym významom. Znamená chabý, neuspokojivý, nepresvedčivý. Môžeme to použiť na veci, ale aj osoby.

What do you think of the movie?
Čo si myslíš o tom filme?

Honestly, it is pretty lame. I expected more.
Úprimne, je to celkom chabé. Čakal som viac.

Fam

fam = family

Skrátený výraz pre rodinu, ktorý používame v neformálnom jazyku.

Did you do anything special over the weekend?
Robil si niečo špeciálne cez víkend?

Not really. Just hung out with the fam.
Ani nie. Len som trávil čas s rodinou.

To hang out

Toto sloveso veľmi často používame na vyjadrenie neaktívneho trávenia voľného času, „flákania sa“. Do slovenčiny to nemusíme nejako špeciálne prekladať.

I´m hanging out with my friends now
.
Som práve s kamošmi.

  • Tomu, komu to hovoríme z toho pochopí, že nerobíme nič špeciálne, iba sme buď vonku, alebo u niekoho doma a pozerám TV.
fľákať sa

To dig

to dig = like
to dig = understand
to dig = notice

Vo veľmi formálnom jazyku môžeme sloveso to dig použiť vo význame páčiť sa, namiesto slovesa like.

So, what are you saying about this dress?
Tak, čo hovoríš na tieto šaty?

I really dig the color, but the style is horrible.
Páči sa mi tá farba, ale ten štýl je otrasný.

Sloveso to dig má aj ďalší význam v hovorovej reči – namiesto understand:
Dig that? = Chápeš to?

Alebo môže mať ešte význam ako aj všimnúť si, hovorovo mrknúť.
Dig that car! = Mrkni na to auto!

Friends with benefits

friends with benefits – sexual relationship without dating or commitment

Tento výraz sa po premiére filmu s rovnakým názvom Friends with benefits s Justinom Tiberlakeom a Milou Kunis stal aj v slovenčine veľmi populárny. Znamená to, že sa ľudia stretávajú len za účelom spoločného potešenia a nemajú záujem o vzťah.

Is he your boyfriend?
To je tvoj priateľ?

Not exactly. We are sort of friends with benefits.
Nie tak presne. My sme tak trochu ako priatelia s benefitmi.
(inak povedané: Len spolu spávame.)

Up for grabs

up for grabs – available for anyone to take

Znamená to, že ešte niečo zostalo a je to pre niekoho k dispozícií, môže si to vziať, ak chce.

There are still a couple pieces of pizza up for grabs – anyone want them?
Ešte ostalo pár kúskov pizze – dá si niekto?
(Je ťažké preložiť to doslovne. Znamená to, že je to dostupné a môžu si dať)


Yeah, sure, I’ll have one.
 Jasné, ja si dám.

pizza

To puke

Hovorový výraz, keď je niekomu z niečoho nevoľno až tak, že to musí ísť von.

Do you like sushi?
Máš rád sushi?

No way. I tried it once and felt like I was going to puke.
Ani náhodou. Skúšal som to raz a mal som pocit, že to vyblvem (vyvrátim).

What´s up?

What´s up? = How are you? /  What´s new? / How are you doing?

Túto frázu používame hlavne na začiatku konverzácie, keď sa chceme spýtať, ako sa niekto má, čo má nové. Nepýtame sa, čo je „hore“. 😊 Takže s odpoveďou na túto otázku, ako napríklad: the sky alebo the ceiling ostanete nepochopený.

Lorry, what´s up?
Lorry, čo nové?

Hi, Carl, not much.
Ahoj, Carl, nič moc.

I feel you.

I feel you. = I understand you and empathize with you.

Touto frázou nechceme dať niekomu najavo, že má peknú voňavku alebo že sa neosprchoval. Vyjadrujeme tým naše porozumenie.

Sue, I feel you. It was really unfair that you were fired.
Sue, súcitim s tebou. Bolo to veľmi nefér, že ťa vyhodili.

vyhodený z práce

Get it

I get it. = I understand.

Sloveso get má veľmi veľa významov a jeden z nich, veľmi často používaný v hovorom jazyku je práve namiesto „understand“, čiže rozumieť.

Do you understand what I am talking about?
Rozumieš, o čom hovorím?

Yeah, I get it.
Jasné, chápem.

Same here

Same here. = Me too.  

Túto frázu používame, ak chceme povedať, že niečo, čo sa deje u niekoho druhého sa deje aj u nás, prípadne prežívame to isté. Môžeme to preložiť rôzne, záleží od situácie. Je to použité opäť hlavne v neformálnej konverzácií. Napr.:

Nice to meet you.
Rád som ťa stretol.

Same here.
Aj ja teba.

I am having a hard time working on this project.
Veľmi sa mi nedarí s projektom, na ktorom práve pracujem.

Same here.
Ja tiež.

My bad

my bad = my mistake

Ak sa chcete ospravedlniť, že ste niečo spravili, môžete použiť túto frázu. Dáte tým najavo, že to bola Vaša chyba, čo sa stalo.

Who washed colourful socks with my white T-shirt?
Kto vypral farebné ponožky s mojím bielym tričkom?

My bad. Sorry, I didn´t notice that.
Moja chyba. Prepáč, nevšimol som si to.

moja chyba

You bet

you bet = sure, absolutely, yes,

Frázu you bet používame na vyjadrenie súhlasu. Prekladáme to ako „Si píš!“, ,,Jasné, že áno.“ „Môžeš sa vstaviť!“

Are you coming today, John?
Prídeš dnes, John?

You bet, Mary!
Si píš, Mary!

No problem

Túto frázu isto všetci dobre poznáme. Znamená žiaden problém.

Môžeme to vyjadriť ale aj iným spôsob a znamená to to isté:

No worries
No biggie
No big deal
No sweat

I´m so sorry, I´m late again.
Veľmi ma to mrzí, znova meškám.

No worries. / No biggie. / No big deal. / No sweat.
Nevadí. / Žiadny problém. / Netráp sa.

Bummer

bummer = disappointment

Na vyjadrenia neúspechu, sklamania, smoly môžete použiť slangový výraz bummer. Tento výraz znamená v inom kontexte aj povaľač, flákač, vandrák na označenie osoby, ktorá nemá žiaden záujmy a iba sa fláka.

That´s such a bummer. I´m sorry that it happened to you.
To je taká smola. Mrzí ma veľmi, že sa to stalo práve tebe.

Cheesy

cheesy = uncool, embarrassing, cheap

Slovo cheese má negatívny význam a môžeme ním označiť všetko podradné, lacné, ošumelé. Môžeme to použiť na veci a aj osoby.

How can you watch such a cheesy film?
Ako môžeš pozerať taký lacný / podradný film?

Flakey

flakey = unreliable

Ak hľadáte slangový výraz na človeka, na ktorého sa neviete veľmi spoľahnúť, lebo iba málokedy dodrží, čo sľúbi, tak potom to dobre vystihuje výraz flakey.

Peter is so flakey. He never does what he says he will.
Peter je tak nezdopovedný. Nikdy nespraví to, čo povie, že spraví.“

To dump

to dump = to break up

Dať kopačky, pustiť k vode, vykašlať sa na niekoho, všetko toto vystihuje jedno sloveso v angličtine – to dump. Je to teda hovorový výraz pre rozísť sa, ukončiť vzťah.

Have you heard that? Silvia dumped him last week.
Počul si to? Silvia mu dala kopačky minulý týždeň.

rozchod

To have a crush on somebody

Padol Vám niekto do oka a je stredobod Vašich záujmom? Potom by v angličtine povedali že You have a crush on him / her – Ste buchnutý, zaľúbený do neho / do neho. Je to milý výraz a samotné slovo crush môže znamenať aj iba akési pobláznenie alebo neopätovanú lásku. Niekoho tajme milujete? Je to potom Váš secret crush. 😊

I didn´t know that you had a cruch on Marcus at Highschool
Nevedel som, že si bola zaľúbená do Marcusa na strednej.

Tying a knot / Getting hitched

tying a knot / getting hitched = getting married

Oba výrazy používame na vyjadrenie toho, že sa niekto ide brať, sobášiť.

When are you two going to tie a knot / get hitched?
Kedy sa vy dvaja budete brať?