10 slangových výrazov v angličtine

Rodení hovoriaci (všetci poznáme skôr pojem ,,Native speakeri“) často používajú slangové výrazy v neformálnej konverzácií, hlavne s priateľmi. Veľa takýchto výrazov môžete počuť aj v televízií a vo filmoch. Ako sa však tieto výraz môžeme naučiť?

Jedným z efektívnych spôsobov je, že budeme rozvíjať našu schopnosť rozlíšiť tieto výrazy v kontexte. Pár často používaných slov si predstavíme v tomto článku.

1. Vibe

,,Did he end up buying the car?”
,,No, he said that the guy selling it just gave off a really weird vibe. He didn´t feel like he could trust him.”

Slovenský preklad:
,,Kúpil on nakoniec to auto?“
,,Nie, povedal, že z chlapíka, ktorý mu predával auto, vyžarovala zvláštna energia. Nemal pocit, že by mu mohol dôverovať.“

Vibe = energy

2. Lame

“What do you think of the movie?”
“Honestly, it is pretty lame. I expected more.”

Slovenský preklad:
,,Čo si myslíš o tom filme?“
,,Úprimne, je to celkom chabé. Čakal som viac.“

Lame = stupid and disappointing

3. Fam

“Did you do anything special over the weekend?”
“Not really. Just hung out with the fam.”

Slovenský preklad:
,,Robil si niečo špeciálne cez víkend?“
,,Ani nie. Len som si vyšiel von s rodinou.“
Fam = family

4. bounce

“I have to pick up a friend, but I’ll be back… are you guys going to be here for a little while longer?”
“Not sure… I think we’re going to bounce soon.”

Slovenský preklad:
,,Musím ísť pre kamaráta, ale vrátim sa… budete tu ešte chvíľu?“
,,Nie som si istý… Asi čoskoro odídeme.“

bounce – leave

5. dig

“So, what are you saying about this dress?”
“I really dig the color, but the style is horrible.”

Slovenský preklad:
,,Tak, čo hovoríš na tieto šaty?“
,,Páči sa mi tá farba, ale ten štýl je otrasný.“

Dig = like

6. friends with benefits

“Is he your boyfriend?”
“Not exactly. We are sort of friends with benefits.”

Slovenský preklad:
,,To je tvoj priateľ?“
,,Nie tak presne. My sme tak trochu ako priatelia s benefitmi. “ (inak povedané: Len spolu spávame.)

friends with benefits – sexual relationship without dating or commitment

7. up for grabs

“There are still a couple pieces of pizza up for grabs – anyone want them?”
“Yeah, sure, I’ll have one.”

Slovenský preklad:
,,Ešte ostalo pár kúskov pizze – dá si niekto?“ (Je ťažké preložiť to doslovne. Znamená to, že je to dostupné a môžu si dať)
,,Jasné, ja si dám.“

up for grabs – available for anyone to take

8. diva

“I was at a party with my sister yesterday. She danced on the bar and everyone wanted to take a picture with her. “
“Wow. Is she always such a diva?”

Slovenský preklad:
,,Bola som včera na párty s mojou sestrou. Tancovala na bare a každý sa s ňou chcel odfotiť.“
,,Fíha. Ona je vždy taká diva?“

Diva – want an excessive amount of attention

9. puke

“Do you like sushi?”
“No way. I tried it once and felt like I was going to puke.”

Slovenský preklad:
,,Máš rád sushi?“
,,Ani náhodou. Skúšal som to raz a mal som pocit, že to vyblvem (vyvrátim).“

Puke = vomit

10. prude

“She has a great body, but she always hides it with weird clothing.”
“I know. People are saying she’s a prude.”

Slovenský preklad:
,,Ona má také krásne telo, ale vždy ho zakryje takým divným oblečením.“
,,Ja viem. Ľudia o nej hovoria, že je prudérna.“

Prude – is excessively modest