Hovorová angličtina | 1. časť

Hovorová angličtina – čo sa v škole nenaučíme,  časť.1

V tomto článku Vám predstavíme pár amerických slangových výrazov, s ktorými môžete prísť často do kontaktu hlavne medzi mladými ľuďmi. Tieto výrazy niekedy dokážu potrápiť, pretože sa pri učení v školách stretávame hlavne s formálnym jazykom a na takéto výrazy natrafíme až pri reálnej komunikácií . So let´s give a shot!

cool (adj), great, fantastic - skvelo, úžasne

Príklad: Okay, cool! I´ll come today at 6:00. = Ok, skvelo! Prídem o šiestej.

to be beat (adj), very tired, exhausted - veľmi unavený, vyčerpaný

Príklad: Sorry, I can´t do it. I´m beat. I´ll do it later. = Prepáč, nemôžem to spraviť. Som veľmi unavený. Spravím to neskôr.

awesome (adj), excellent, great, remarkable - super, perfektne, zaujímavé

Príklad: That´s awesome! = To je perfektné!

to hang out (verb) to spend time doing nothing - tráviť čas ničnerobením

Príklad: Do you want to hang out tomorrow? = Chceš si zajtra niekam vyjsť?

to chill out (verb) to relax; to calm down - oddýchnuť si, zvoľniť

Príklad: I chill out in my garden after work every evening. = Oddychujem po práci v záhrade každý večer.

wheels (noun), car - auto, kára, voz

Príklad: I can´t pick you up now, I don´t have my wheels at the moment. = Mrzí ma to, nemôžem ťa vyzdvihnúť, nemám teraz auto.

babe (noun) hot and attractive woman - kočka, kosť (atraktívna žena)

Príklad: Omg, have you seen that babe? – Panebože, videl si tu kočku?

busted (adj/verb), being caught in the act of doing something they shouldn’t do. - prichytený (pri čine)

Príklad: You are busted! I saw you! = Si prichytený pri čine! Videl som ťa!

to have a blast (verb) sth is great, to have an amazing and fun time - mať sa super, mať skvelý čas

Príklad: Thank you so much for last night. I had a blast. = Ďakujem ti veľmi pekne za minulú noc. Mala som sa super.

to have a crush on (verb) = being attracted to sb and want to be more than just a friend – byť buchnutý/ zamilovaný

Príklad: He has a crush on that girl. = Je do toho dievčaťa zamilovaný/ buchnutý.

to dump somebody = to stop having a romantic relationship with someone – dať kopačky/ pustiť k vode

Príklad: I was so surprised that Peter dumped Nataly. = Bol som prekvapený, že Peter dal kopačky Natálií.

geek (noun) = a person who is intensely interested in a particular field or hobby – profík, maník

Príklad: He is a  computer geek, he can help you. = On je počítačový profík, on ti môže pomôcť.

to be hooked on sth (verb) = to be addicted to something – posadnutý

Príklad: I´m totally hooked on the chocolate. = Som úplne posadnutý čokoládou.

epic fail (noun) = total failure, big disaster – obrovská chyba

Príklad: I don´t understand what happened! It was an epic fail. – Nerozumiem, čo sa stalo. Bola to obrovská chyba.

to be ripped (adj) = to have great muscles and bodies due to working out – byť namakaný (cvičením)

Príklad: Joe, you look great! You are so ripped. = Joe, vyzeráš super. Si dobre namakaný.