Hovorová angličtina | 1. časť

V tomto článku Vám predstavíme pár amerických slangových výrazov, s ktorými môžete prísť často do kontaktu hlavne medzi mladými ľuďmi. Tieto výrazy niekedy dokážu potrápiť, pretože sa pri učení v školách stretávame hlavne s formálnym jazykom a na takéto výrazy natrafíme až pri reálnej komunikácií. So let´s give a shot!

cool

– great, fantastic = skvelo, úžasne

Okay, cool! I´ll come today at 6:00.
= Ok, skvelo! Prídem o šiestej.

to be beat

– very tired, exhausted = veľmi unavený, vyčerpaný

Sorry, I can´t do it. I´m beat. I´ll do it later.
= Prepáč, nemôžem to spraviť. Som veľmi unavený. Spravím to neskôr.

awesome

– excellent, great, remarkable = super, perfektne, zaujímavé

That´s awesome!
= To je perfektné!

awesome

– excellent, great, remarkable = super, perfektne, zaujímavé

That´s awesome!
= To je perfektné!

cool

– great, fantastic = skvelo, úžasne

Okay, cool! I´ll come today at 6:00.
= Ok, skvelo! Prídem o šiestej.

to be beat

– very tired, exhausted = veľmi unavený, vyčerpaný

Sorry, I can´t do it. I´m beat. I´ll do it later.
= Prepáč, nemôžem to spraviť. Som veľmi unavený. Spravím to neskôr.

awesome

– excellent, great, remarkable = super, perfektne, zaujímavé

That´s awesome!
= To je perfektné!

to hang out

– to spend time doing nothing = tráviť čas nič nerobením

Do you want to hang out tomorrow?
= Chceš si zajtra niekam vyjsť?

fľákať sa

to chill out

– to relax, to calm down = oddýchnuť si, zvoľniť

I chill out in my garden after work every evening.
= Oddychujem po práci v záhrade každý večer.

wheels

– car =  auto, kára, voz

I can´t pick you up now, I don´t have my wheels at the moment.
= Mrzí ma to, nemôžem ťa vyzdvihnúť, nemám teraz auto.

babe

– hot and attractive woman =  kočka, kosť (atraktívna žena)

Omg, have you seen that babe?
= Panebože, videl si tu kočku?

busted

– being caught in the act of doing something they shouldn’t do =  prichytený (pri čine)

You are busted! I saw you!
= Si prichytený pri čine! Videl som ťa!

prichytený pri čine

to have a blast

– sth is great, to have an amazing and fun time = mať sa super, mať skvelý čas

Thank you so much for last night. I had a blast.
= Ďakujem ti veľmi pekne za minulú noc. Mala som sa super.

to have a crush on

– being attracted to sb and want to be more than just a friend = byť buchnutý/ zamilovaný

He has a crush on that girl.
= Je do toho dievčaťa zamilovaný/ buchnutý.

to dump somebody

– to stop having a romantic relationship with someone = dať kopačky/ pustiť k vode

I was so surprised that Peter dumped Nataly.
= Bol som prekvapený, že Peter dal kopačky Natálií.

geek

– a person who is intensely interested in a particular field or hobby = profík, maník

He is a  computer geek, he can help you.
= On je počítačový profík, on ti môže pomôcť.

to be hooked on sth

– to be addicted to something = posadnutý

I´m totally hooked on the chocolate.
= Som úplne posadnutý čokoládou.

epic fail

 total failure, big disaster = obrovská chyba

I don´t understand what happened! It was an epic fail.
= Nerozumiem, čo sa stalo. Bola to obrovská chyba.

epic fail

to be ripped

– to have great muscles and bodies due to working out =  byť namakaný (cvičením)

John, you look great! You are so ripped.
= John, vyzeráš super. Si dobre namakaný.

Dúfame, že náš článok obohatil Vašu slovnú zásobu z angličtiny. Takéto výrazy sa bežne žiaci v školách nenaučia, pretože patria medzi slangové a v školách sa učí spisovná angličtina. Našu slovnú zásobu si ale treba stále rozširovať a určite do nej patria aj tieto výrazy, ktoré budete v kruhu priateľov počuť dosť často.