nová práca

Pracovný pohovor v angličtine | 2. časť

V druhej časti článku: Pracovný pohovor v angličtine sa podrobnejšie venujeme priebehu pracovného pohovoru. Mnoho firiem, ktoré vyžadujú anglický jazyk vedú pracovný pohovor výhradne v anglickom jazyku, pretože korporačný jazyk je práve angličtina.

Pozrieme sa na otázky, ktoré Vám môžu byť položené a ako formulovať odpoveď.

Začiatok pracovného pohovoru

Na úvod pracovného pohovoru sa Vám predstaví „interviewer“, čiže ten, kto s Vami pohovorí robí, prípadne predstaví aj spolusediacich kolegov a povie pár slov o firme.

Prvá časť pohovoru je zvyčajne zameraná na rýchle priblíženie si základných informácií o Vás a o tom, čo ste uviedli vo Vašom životopise. Môžete byť vyzvaný, aby ste povedali niečo o sebe:

pracovný pohovor
Tell me / us something about yourself.

Čo môže byť ľahšie, ako rozprávať o sebe, a aj napriek tomu to býva pre veľa ľudí ťažké a po svojom mene a odbore, ktorý študovali sa spýtajú, že čo ešte majú povedať.

Pripravte si doma osnovu bodov, o ktorých sa chcete zmieniť. A prineste si so sebou aj vytlačenú kópiu Vášho životopisu. Nepôsobí to dobre, ak začnete tápať, čo máte napísané v životopise, a už vôbec nevyťahujte mobil, aby ste sa pozreli.

Ak máte diplomy, certifikáty, ktoré súvisia s prácou, o ktorú sa uchádzate, tak si ich so sebou doneste a na začiatku spomeňte, že ste si ich doniesli. Vyložte ich na stôl a počkajte, keď Vás vyzvú k náhľadu.

Ak sa uchádzate o prácu, kde potrebujú vidieť aj Vaše portfólio predošlej práce (architekt, devopler, atď.), nezabudnite si to priniesť. Dbajte na vhodnú prezentáciu svojho portfólia, veď ide predsa o Vašu prácu a tým prezentujete aj seba.

– Začnite menom, odkiaľ pochádzate, čo ste študovali a prečo, kde ste sa po škole zamestnali.

– Ak máte zaujímavé skúsenosti, ako napr. štúdium alebo práca v zahraničí, vlastný projekt, atď, určite to spomeňte.

– Nehovorte o jednej veci príliš dlho a celkový prejav by nemal byť dlhší ako 5-10 minút.

– Keď hovoríte, všímajte si, či sa Vás niekto nechce niečo spýtať a nechajte priestor na prípadne otázky.

– Dajte pozor, aby to, o čom hovoríte, bola pravdivé s tým, čo uvádzate v životopise.

Môžete sa tiež stať, že na pohovore nepotrebujú počuť všetko o Vás, čo máte uvedené v životopise, ale spýtajú sa:

Tell me / us something interesting about yourself what is not in your CV.

Tu je dobre spomenúť Vaše zaujímavé hobby, prípadne, ak sa učíte netradičný cudzí jazyk, alebo sa vo voľnom čase venujete hudbe, maľovaniu obrazu, atd. Ak je Vám položený takýto typ otázky, väčšinou chcú počuť niečo, čo je o Vás zaujímavé.

hobby

Najčastejšie otázky na pohovore z angličtiny

Po predstavení sa a otázkach zamerané na Vás, prídu otázky špecifickejšie, ktoré si teraz ukážeme a popíšeme, na čo sa pri odpovediach zamerať.

Could you describe your previous job? What were you responsibilies?

= Mohli by ste nám povedať o Vašom predchádzajúcej práci? Za čo ste boli zodpovedný?

Pripravte si pár viet o Vašej prechádzajúcej práci. Pozrite si terminológiu, ktorá sa vzťahuje na prácu, ktorú ste robili. Hovorte o svojej predchádzajúcej práci v neutrálnom tóne a určite nikoho neohovárajte. Nerobí to dobrý dojem, ak o predchádzajúcej práci hovoríte v zlom svetle.
Hovorte o Vašich úlohách, čo ste mali na starosti, čo bolo vo Vašej kompetencií a pod. Pokúste sa pri rozprávaní o Vašej predošlej práci vyzdvihnúť Vaše prednosti a schopnosti.

Môžu sa Vás spýtať aj na ďalšie pozície, ktoré ste mali a na skúsenosti, ktoré ste počas toho nadobudli.
Najviac zaujímajú tzv. medzery vo Vašom životopise, tak môžete počítať s tým, že sa Vás na to spýtajú. Ak máte jednu pozíciu od 2018-2019 a druhá pozíciu až 2021, tak ich bude určite zaujímať, čo ste robili v roku 2020. Možno ste si zobrali dlhšiu dovolenku, alebo dlhšie nevedeli nájsť prácu, pri takomto type otázky neostávajte ticho, ale povedzte rozumný dôvod.

životopis
Why did you quit your previous job? Why do you want to change your current job?

= Prečo ste dali výpoveď vo Vašej predchádzajúcej práci? Prečo chcete zmeniť Vašu súčasnú prácu?

Opäť myslite na to, že nech sú dôvody akékoľvek a môžu byť často veľmi negatívne, nie je dobré hovoriť o svojom prechádzajúcom zamestnávateľovi tónom, ktorý by mu mohol nejako uškodiť. Ak sú veci, s ktorými ste v predošlej práci neboli spokojný, hovorte o tom bez citového zafarbenia, neutrálne. Nezabudnite vyzdvihnúť aj pozitívne veci.

What do you consider to be your biggest achievement and why?

= Čo považujete za Váš najväčší úspech a prečo?

Nebojte sa hovoriť o Vašich zručnostiach a úspechov na pohovore. Ak sa Vám podarilo niečo či už v predošlých prácach alebo v súkromnom živote – napr. svojpomocne som si postavil dom. Dáte tým najavo Vašu odhodlanosť, trpezlivosť, zručnosť. Do súkromia ale veľmi nezachádzajte, zaujíma ich skôr po pracovnej stránke.
Dobrá odpoveď môže byť aj to, ako zvládate strach, alebo ako ste zo svojej slabej stránky spravili tú silnú. Napríklad, ak sa bojíte hovoriť pred veľkým publikom a zvládli ste v minulosti sa postaviť pred všetkých a dobre odprezentovať niečo, určite to stojí za spomenutie. Môže Vám to rovno nahrať na ďalšiu otázku:

How do you cope with stress?

= Ako zvládate stres?

stres

Najlepší spôsob je uviesť konkrétny príklad z Vašej prechádzajúcej práce. Ak nemáte ešte skúsenosti z práce, môžete hovoriť o skúsenostiach počas Vášho štúdia. Môžete hovoriť, ako ste zvládli spracovať náročného zákazníka, alebo ako ste si poradili s oficiálnou sťažnosťou.
Môže to byť čokoľvek, čo Vás prinútilo dostať sa z Vašej komfortnej zóny. Na to tiež odväzuje ďalšia otázka:

How did you handle conflict within a team?

= Ako riešite konflikty v tíme?

Spomeňte si na situácie z Vašich predchádzajúcich zamestnaní. Možno ste sa stretli s kolegami, ktorí si nedelili spravodlivo prácu, alebo ste sa nezhodli s Vaším nadriadeným.
Ak ste sa s takým prípadom ešte nestretli, skúste si predstaviť, ako by ste to riešili. Odpoveď, že ste sa s tým nestretli veľmi neuspokojí. Zapojte preto fantáziu a ohúrte tým, ako by ste prípadný problém riešili. Pri tejto otázke sledujú, či ste tímový hráč a vedeli by ste vychádzať s ostatnými a vyriešiť problém, ak nejaký vznikne.

Describe a situation which you think you didn´t handle correctly and explain what you would do differently.

= Opíšte situáciu, v ktorej si myslíte, že ste sa nezachovali správne a povedzte, čo by ste spravili inak.

Táto otázka Vás môže zaskočiť, lebo pod tlakom a stresom si možno rýchlo nebudete vedieť spomenúť na takú situáciu. Po prečítaní tohto článku už ale budete pripravení. 😊 Premyslíte si takú situáciu. Nemusí to byť z pracovnej oblasti. Ide hlavne o to, aby zistili, či sa viete poučiť z vlastných chýb a či viete prijať konštruktívnu kritiku.

What inspires and motivates you in a job?

= Čo Vás inšpiruje a motivuje v práci?

motivácia

Môžete spomenúť napríklad Váš osobný rozvoj či už v osobnom alebo pracovnom živote, alebo možnosti vzdelávania sa, atmosféra v práci, pracovné eventy, ktoré upevnia vzťahy medzi kolegami v tíme a zlepšia spoluprácu.
Nie je dobré spomenúť hneď plat alebo finančné odmeny a bonusy. Ukážete tým, že je práca pre Vás viac, ako len zdroj príjmu.

What could possibly be a reason for you to quit your job?

= Čo môže byť pre Vás dôvod na to, aby ste dali výpoveď?

Zamestnávatelia sa zvyčajne pýtajú túto otázku, aby zistili, čo je dôležité pre ich budúceho zamestnanca a čo môžu spraviť, aby bol zamestnanec spokojný. Je pochopiteľné, že zle vzťahy na pracovisku a nulové možnosti na rast ľudí frustrujú, takže sa nebojte to spomenúť. Je dôležité, aby si aj zamestnávateľ uvedomil, že musí dbať na to, aby zamestnanci chodili radi do práce. Avšak, hovoriť o zvýšení platu v takejto chvíli nie je na mieste.

What do you consider to be the most appealing about this position?

= Čo si považujete za najviac pôsobivé na tejto pozícií?

Je dôležité byť veľmi dobre oboznámený s danou pracovnou pozíciou, na ktorú sa hlásite. Zamestnávateľ chce vidieť, či sa neuchádzate len tak o nejakú prácu, ale máte určitú motiváciu pre danú prácu. Pozrite si dobre popis práce pri inzeráte, benefity, ktoré spoločnosť ponúka. Spomeňte napríklad, že ste to študovali, ale po škole ste začali pracovať v inej sfére a chceli by ste sa k tomu vrátiť. Prípadne hovorte o tom, čo Vás zaujalo na pracovnej pozícií, keď ste si čítali inzerát.

What are your salary expectations?

= Aké sú Vaše očakávania, čo sa týka platu?

plat

Momentálne sa vyžaduje, aby zamestnávateľ pri každej pracovnej pozícií napísal aj platové podmienky. Na pohovore by ste preto mali ísť už s vedomosťou o približnom platovom ohodnotení. Môže sa stať, že Vám navrhnú nižší plat, ako bolo uvedené v inzeráte, preto sa určite ozvite. Nesmú takto zavádzať.
Nezabudnite na to, že na Slovensku sa uvádza plat brutto, čiže hrubá mzda pred zdanením. To, čo nakoniec dostanete je o pár stoviek menej. Ak neviete, koľko je to v čistom, viete si nájsť na internete mzdovú kalkulačku a pekne si to vyrátať.

Where do you see yourself in 5 years? What are your plans in future?

= Kde sa vidíte o 5 rokov? Aké sú Vaše plány v budúcnosti.

Túto otázku ľudia nemajú radi, lebo niekedy nevieme, čo bude o týždeň, nie to o 5 rokov. Slúži ale na to, aby zamestnávateľ videl, aké sú Vaše pracovné ambície, či máte nejaké ciele, ktoré by ste chceli dosiahnuť. Napríklad, chceli by ste sa naučiť ďalší jazyk, alebo zdokonaliť sa v angličtine. Prípadne navštíviť nejaké iné krajiny, vidieť nejaké vzácne pamiatky. Okrem vízie v pracovnej sfére môžete spomenúť aj takéto osobné ciele.
Z pracovnej oblasti je dobre spomenúť, že by ste sa radi videli ako súčasť stabilnej spoločnosti a že sa chcete vzdelávať a zdokonaliť sa v danom obore.

Pri otázkach niekedy ani nie je až tak kladený dôraz na obsah, ale na to, ako človek zareaguje, či je pohotový a aj keď nevie odpoveď hneď, vie sa vynájsť, nájsť vhodné slová, ako odpoveďou uspokojiť. Dôležité je nebáť sa a neostať ticho.

Priestor pre Vaše otázky 

Na konci pohovoru dostanete priestor na Vaše otázky. Pamätajte si, že otázky, aké budete klásť, dopĺňa obraz o Vás Vášmu budúcemu zamestnávateľovi. Ak sa nič nespýtate, môže to pôsobiť, že nemáte záujem, a naopak, príliš veľa otázok vzhľadom na obmedzený čas nebude príliš možný.
Často sa ale stane, že je pohovor vedený vo forme dialógu a dostanete priestor sa vyjadriť k jednotlivým bodom a na záver už máte všetko zodpovedné. V tom prípade sa nebojte povedať, že Vaše otázky boli priebežne zodpovedané a spýtajte sa, že ak by Vám niečo napadlo, či sa môžete ešte ozvať.

Nepriame otázky v angličtine
Nepriame otázky v angličtine

Tu sú typy na časté otázky, ktoré sa môžete ešte spýtať:

Could you describe a typical day in the office?
= Mohli by ste mi opísať bežný deň v práci?

What does education plan for newcomers look like?
= Ako vyzerá edukačný plán pre nováčikov?

How long does it take to start working independently? / How long does education process last?
= Ako dlho trvá, kým začnem pracovať sám? Aký dlhý je zaškolovací proces?

Is there a dress code?
= Sú tu predpísané pravidla obliekania sa?

Are there opportunities for professional development?
= Sú tu možnosti pre kariérny rast?

Frázy na pracovný pohovor

🇬🇧 I studied from University (College – Am.E.)  …
= Študoval som na vysokej škole …

🇬🇧 I graduated in economics.
= Vyštudoval som ekonomiku.

🇬🇧 I have 5 years of experience in the field.
= Mám 5 ročné skúsenosti v danom odbore.

🇬🇧 I would like to further my career in…
= Chcel by som si budovať kariéru v oblasti…

🇬🇧 I have been speaking English for 7 years.
= Po anglicky hovorím 7 rokov.

🇬🇧 I have been learning English actively for 3 year.
= Aktívne sa učím angličtinu 3 roky.

🇬🇧 I have learned to handle stress.
= Naučil som sa zvládať stresové situácie.

🇬🇧 I am good at multitasking.
= Som dobrý vo vykonávaní viacerých úloh naraz.

🇬🇧 I’m very attentive to detail.
= Veľmi si všímam detaily.

🇬🇧 I haven´t worked in an English speaking environment yet.
=  Ešte som nerobil v anglicky hovoriacom prostredí.

🇬🇧 I’m self-motivated.
= Dokážem sa sám motivovať.

🇬🇧 My salary expectations are in line with my qualifications and education.
= Moje požadované finančné ohodnotenie sa zhoduje s mojou klasifikáciou a vzdelaním.

Slovná zásoba k pracovnému pohovoru

🇸🇰 Slovensky🇬🇧 Anglicky
manažér, ktorý robí pohovoryinterviewing manager
okremapart from
mať vo zvyku /sa zamerať/tend to /focus/
časová medzeratime gap –
zdôrazniťemphasise
prekonaťto overcome
silná stránkastrength
slabá stránkaweakness
neváhajtedo not hesitate
jednať s náročným klientomto deal with a difficult customer
vybavovať zákaznícku sťažnosťto handle an official customer complaint
poskytnúť prehľadto provide an insight
byť vhodnýto be a good fit
vyrovnať sato cope with
konštruktívna spätná väzbaconstructive feedback
uchádzať sa o zamestnanieto apply for a job
pred zdanenímbefore tax
po zdaneníafter tax
finančná kompenzáciafinancial compensation
bonusybonuses
prieskum trhumarket research
kariérne ašpiráciecareer aspirations
je vo váš prospechIt is to your advantage
vyhradiť nejaký často allow some time
druh, typ otázoknature of questions
dodatočné informácieadditional information
na druhej straneon the other hand
vzdelávací plán alebo zaúčanie na pozíciueducation plan
noví zamestnancinewcomers
odhadnúťto estimate
zodpovedaťto correspond with
firemná kultúracompany culuture
nedostatočný záujemlow interest