Ukazovacie zámená v angličtine

Ukazovacie zámená v angličtine

V angličtine rozlišujeme štyri ukazovacie zámená – demonstrative pronouns. Rozlišujeme ich podľa toho, či sa podstatné meno nachádza v jednotnom čísle alebo množnom a či je blízko pri nás, alebo ďaleko.

Ukazovacie zámená sa v angličtine používajú ak potrebujete poukazovať na nejaký predmet, vec alebo osobu. Pri ukazovacích zámenách si treba dať pozor na to, či ich používame v jednotnom alebo množnom čísle a rovnako rozhoduje aj vzdialenosť predmetu, na ktorú ukazujeme.

Aké ukazovacie zámená poznáme?

V angličtine poznáme tieto 4 ukazovacie zámená:

  • THIS (jednotné číslo a predmet je blízko)
  • THESE (množné číslo a predmet je blízko)
  • THAT (jednotné číslo a predmet je ďaleko)
  • THOSE (množné číslo a predmet je ďaleko)

Predmety, ktoré sú blízko

Ako ukazujeme na predmety, ktoré sa nachádzajú blízko?

Jednotné čísloMnožné číslo
THIS [dis] = toto, tento, táto
– podstatné meno je v jednotnom čísle
– predmet sa nachádza blízko nás
THESE [díz] = títo, tieto
– podstatné meno je v množnom čísle
– predmety sa nachádzajú blízko nás
This boy is nice.These girls are nice.
Tento predmet

Predmety, ktoré sú ďaleko

Jednotné čísloMnožné číslo
THAT [det] = tamto, tamten, tamtá
– podstatné meno je v jednotnom čísle
– predmet sa nachádza ďalej od nás
THOSE [douz] = tamtí, tamtie
– podstatné meno je v množnom čísle
– predmety sa nachádzajú ďalej od nás
That boy is nice.Those girls are nice.
Tamtie predmety

Video: Ukazovacie zámená

Príklady