10 užitočných stránok s cvičeniami z angličtiny

Hľadáte dobré stránky na precvičenie si anglickej gramatiky alebo slovnej zásoby? Potom Vám vieme trochu pomôcť. Prinášame Vám pár stránok, ktoré by Vám učenie mohli uľahčiť.

www.speakspeak.com

Na tejto stránke si môžete vybrať cvičenia podľa úrovne. Cvičenia sú v nasledujúcich úrovniach rozdelené na časy (tenses), slovosled (wordorder), vocabulary (slovná zásoba) a ďalšie cvičenia. Pri každom cvičení je napísané, o aký typ cvičenia ide, napr. gap-fill = vyplnenie, multiple-choice = voľba z viacero možností.

www.englisteststore.net

Cvičenia na tejto stránke sú rozdelené na basic grammar (základnú gramatiku), English tenses (anglické časy), advanced grammar (pokročilú gramatiku) a na commonly confused words (slová, ktoré sa často mýlia).
Po vybratí typy cvičení sa zobrazí viacero testov. Pri niektorých je aj vysvetlená problematika. Po stlačené tlačidla Continue sa Vám zobrazí test.

www.learn-english-today.com

Na tejto stránke sa Vám hneď zobrazí ponuka testov. Testy sú zoradené abecedne. Niektoré cvičenia sú v dvoch verziách – v online verzii alebo vo verzii, ktorú si môžete vytlačiť (printable). Každý test v printovej forme má na konci správne odpovede.

www.perfect-english-grammar.com

Na prvej strane tejto stránky sa Vám objaví ponuka rôznych testov. Nie sú odstupňované podľa úrovne. Prvé testy sú z nepravidelných slov (irregular verbs), potom nasledujú časy od prítomných, cez minulé až po časy vyjadrujúce budúcnosť. Po kliknutí na test sa Vám hneď zobrazí celý test. Pod každou vetou je okienko, kde máte vložiť správnu odpoveď. Potom si ju môžete skontrolovať kliknutím na Check (skontrolovať) alebo ak neviete, môžete kliknúť na Show answer (ukázať odpoveď).

www.myenglishpages.com

Cvičenia na tejto stránke sú taktiež rozdelené na grammar exercises (gramatické cvičenia), vocabulary exercises (cvičenia slovnej zásoby), confused words (slová, ktoré sa ľahko mýlia) a tzv. global English tests, kde si môžete otestovať čítanie s porozumením, gramatiku, slovnú zásobu, atď. Tieto testy sú odstupňované podľa úrovne. Pri ostatných cvičeniach máte vždy na výber z možností. Na konci máte na výber Check answer (skontroluj odpoveď) alebo opäť, ak neviete, tak Show answer (ukáž odpoveď).

www.agendaweb.org

Na tejto stránke sa Vám hneď zobrazí ponuka testov. Po vybratí testu je úplne hore farebne rozlíšená úroveň. Každý test je rozdelený pre začiatočníkov aj pokročilých, alebo podľa náročnosti. Pri každom teste je na výber z viacerých možností.

www.englisch-hilfen.de

Toto je síce nemecká stránka, ale nachádzajú sa to veľmi dobré cvičenia. Na prvej stránke je na výber s rôznych gramatických celkov. Po kliknutí sa zobrazí široká ponuka testov týkajúcich sa danej oblasti. Cvičenia sú kombinované. Buď treba doplniť do rámčeka vhodné slovo alebo vybrať z možností.

www.english-4u.de

Prehľadná stránka, kde sú cvičenia rozdelené podľa úrovne. V každej úrovni sú také cvičenia z oblasti gramatiky, ktoré by mali študenti ovládať. Ide predovšetkým o cvičenia zamerané na anglické časy. Po kliknutí na daný test sa zobrazia vety s prázdnymi rámčekmi, do ktorých treba vpísať správnu odpoveď. Na konci testu je tlačidlo Check, ktoré po stlačení ukáže správne odpovede.

www.learnenglishfeelgood.com

Po stránke zameranej na časy, je tu táto s ponukou testov zameraných na slovnú zásobu. Cvičenia sú rozdelené podľa tém. V každej téme sú rozdelené abecedne. Po vybratí testu sa zobrazia vety taktiež s prázdnymi rámčekmi, kde treba doplniť vhodné slovo z ponuky slov zvýraznených na začiatku testu. Na konci testu si viete skontrolovať odpovede stlačením tlačidla Check. Ak si nie ste istí, môžete stlačiť Show solution (ukázať riešenie) a keď sa pomýlite, tlačidlom Clear svoju možnosť zmažete.

www.englishgrammar.org

Na tejto stránke nájdete rôzne kvízy na dané gramatické časti. Na lište na ľavej strane si môžete vybrať, čo Vás konkrétne zaujíma. Je to rozdelené podľa topics – čiže tém a okruhov. Okrem cvičení nájdete na stránke aj rôzne tipy a rady, napríklad, ako písať formálny list alebo ako esej. Na stránke nájdete naozaj veľmi zaujímavý a plnohodnotný obsah.