25 frekventovaných anglických fráz

Stalo sa Vám, že ste sa snažili preložiť niečo z angličtiny, ale nedávalo Vám to zmysel? Alebo Vám niekto pred náročnou skúškou povedal ,,break your leg” a vy ste rozmýšľali, prečo si máte zlomiť nohu?

V angličtine sa vyskytuje veľa fráz. Ak tieto frázy prekladáme po slovách, nedostane z nich taký význam, ako keď ich berieme ako celok. Tie najfrekventovanejšie frázy Vám ukážeme v tomto článku:

A piece of cake = something is very easy /niečo veľmi jednoduché
– No problem, I can help you. It is a piece of cake. – Žiadny problém, pomôžem ti. Je to maličkosť.

Break a leg = good luck /veľa šťastia (Zlom väz!)
– Don´t worry. You will do it! Break a leg! – Neboj sa. Ty to spravíš. Veľa šťastia (Zlom väz)!

to feel blue = to feel sad /byť smutný, zronený
– What´s wrong? You look like you feel blue. – Čo sa deje? Vyzeráš byť smutný.

When pigs fly = something that will never happen /niečo, čo sa nikdy nestane. (Až keď naprší a uschne).
Do you think she will quit the job?- Yeah, when pigs fly! She likes her job. – Myslíš, že dá výpoveď? – Áno, až keď naprší a uschne. Ona má rada svoju prácu.

It drives me bananas = It makes me feel crazy /Zbláznim sa z toho.
Paul keeps asking me stupid questions. He is driving me bananas. – Paul sa ma stále pýta hlúpe otázky. Zbláznim sa z toho.

to see eye to eye = to agree with someone /súhlasiť s niekym, zhodnúť sa
My father and I see eye to eye on most things. – Ja sa s mojím otcom zhodnem na väčšine vecí.

The ball is in your court = It is up to you to make the next decision or step. /Je to na tebe, aby si spravil ďalšie rozhodnutie alebo krok. (Si na ťahu, na rade.)
I can’t do anything as long as the ball is in your court. – Nemôžem spraviť nič, kým budeš ty na rade.

can´t stand (something) = to dislike something /Nemôcť niečo vystáť.
Nobody can´t stand Peter when he smokes a cigar. – Nikto nemôže vystáť Petra, keď fajčí cigaru.

don´t sweat it = don´t worry about it /Nerobiť si ťažkú hlavu; netráp sa tým.
Don’t sweat it! We’ve got plenty of time to get there before the film starts. – Nerob si z toho ťažkú hlavu. Máme kopu času, aby sme stihli prísť pred začatím filmu.

to make a key decision = make an important decision /Spraviť dôležité (kľúčové) rozhodnutie.
They have moved out. Finally they made a key decision. – Vysťahovali sa. Konečne spravili dôležité rozhodnutie.

to get in someone’s hair = to bother someone /otravovať niekoho, vyrušovať.
Maria was trying to prepare dinner but her children were getting in her hair! – Maria sa snažila pripraviť večeru, ale jej deti ju stále vyrušovali.

hot potato = a difficult problem that nobody wants to be associated with /háklivý problém (horúci zemiak)
Let´s see how the manager handle a hot potato like that. – Pozrime sa, ako si manažér poradí s takýmto háklivým problémom.

hold your horses = wait; calm down /brzdi, zadrž, spomaľ
Hold your horses! We can do it together. – Brzdi! Môžeme to spraviť spolu.

How´s it going? = How are you? /Ako sa máš?, Ako sa darí?
Hi, Martin, how´s it going? I haven´t seen you for ages. – Ahoj, Martin, ako sa máš? Nevidel som ťa roky /veľmi dlho.

to be in the bag = will definitely happen /niečo sa určite stane, je to hotová vec
I knew that handsome guy would go out with me. I had it in the bag. – Vedela som, že ten atraktívny muž pôjde so mnou von. Bolo to jasné.

to hit the books = to study really hard /učiť sa veľmi usilovne, intenzívne
I haven’t studied for today’s test yet. Time to hit the books! – Ešte som sa dnes neučil na test. Je čas pustiť sa do učenia.

at the drop of a hat = without any preparation; instantly /okamžite, priamo, bez prípravy
If you need help, just call on me. I can come at the drop of a hat. – Ak potrebuješ moju pomoc, zavolaj mi. Prídem ihneď.

to cry over spilt milk = when you complain about a loss from the past /plakať nad rozliatym mliekom; plakať zbytočne
Please, calm down, you’re just crying over spilt milk. We can fix it now. – Prosím, upokoj sa. Plačeš nad rozliatym mliekom. My to môžeme napraviť.

a far cry from = very different from /odlišné od niečoho, byť ďaleko od niečoho
The song they played was a far cry from what I call music. – Pieseň, ktorú hrali bola ďaleko od toho, čo ja volám hudbou.

as a matter of fact = actually /v skutočnosti; pravda je taká
As a matter of fact, Robert came into the room while you were talking about him. – Pravda je taká, že Robert vošiel do izby, keď si o ňom rozprával.

by the way = incidentally /mimochodom
Oh, by the way, Lucas, do you still have that book you borrowed from me?- Oh, mimochodom, Lucas, máš stále tú knihu, ktorú si si odo mňa požičal?

to hit the ceiling = to react very angrily /reagovať veľmi nahnevane
When Sarah’s son got an FX, she hit the ceiling!- Keď Sarin syn dostal FX, veľmi sa nahnevala.

to deal with = to manage something /zvládnuť niečo
This is not a big problem. I think I can deal with it. – To nie je veľký problém. Myslím, že to zvládnem.

to keep in mind = to remember and think about someone or something /mať na pamäti
We will only have 10 minutes to get to the station – keep it in mind. – Máme iba 10 minút, aby sme sa dostali na stanicu. Maj to na pamäti.

on the other hand = however, in contrast, looking at the opposite side of a matter /na druhej strane; z iného uhľa pohľadu.
They are very young, but on the other hand, they are prepared. – Sú veľmi mladí, ale na druhej strane sú pripravení.

to knock someone’s socks off = make someone very impressed or excited /zaujať niekoho, vyraziť dych
You must see Eric’s new car! It’ll knock your socks off, it’s so amazing! – Musíš vidieť Erikove nové auto. Vyrazí ti dych, je úžasné.

A piece of cake = something is very easy /niečo veľmi jednoduché
– No problem, I can help you. It is a piece of cake. – Žiadny problém, pomôžem ti. Je to maličkosť.

Break a leg = good luck /veľa šťastia (Zlom väz!)
– Don´t worry. You will do it! Break a leg! – Neboj sa. Ty to spravíš. Veľa šťastia (Zlom väz)!

to feel blue = to feel sad /byť smutný, zronený
– What´s wrong? You look like you feel blue. – Čo sa deje? Vyzeráš byť smutný.

When pigs fly = something that will never happen /niečo, čo sa nikdy nestane. (Až keď naprší a uschne).
Do you think she will quit the job?- Yeah, when pigs fly! She likes her job. – Myslíš, že dá výpoveď? – Áno, až keď naprší a uschne. Ona má rada svoju prácu.

It drives me bananas = It makes me feel crazy /Zbláznim sa z toho.
Paul keeps asking me stupid questions. He is driving me bananas. – Paul sa ma stále pýta hlúpe otázky. Zbláznim sa z toho.

to see eye to eye = to agree with someone /súhlasiť s niekym, zhodnúť sa
My father and I see eye to eye on most things. – Ja sa s mojím otcom zhodnem na väčšine vecí.

The ball is in your court = It is up to you to make the next decision or step. /Je to na tebe, aby si spravil ďalšie rozhodnutie alebo krok. (Si na ťahu, na rade.)
I can’t do anything as long as the ball is in your court. – Nemôžem spraviť nič, kým budeš ty na rade.

can´t stand (something) = to dislike something /Nemôcť niečo vystáť.
Nobody can´t stand Peter when he smokes a cigar. – Nikto nemôže vystáť Petra, keď fajčí cigaru.

don´t sweat it = don´t worry about it /Nerobiť si ťažkú hlavu; netráp sa tým.
Don’t sweat it! We’ve got plenty of time to get there before the film starts. – Nerob si z toho ťažkú hlavu. Máme kopu času, aby sme stihli prísť pred začatím filmu.

to make a key decision = make an important decision /Spraviť dôležité (kľúčové) rozhodnutie.
They have moved out. Finally they made a key decision. – Vysťahovali sa. Konečne spravili dôležité rozhodnutie.

to get in someone’s hair = to bother someone /otravovať niekoho, vyrušovať.
Maria was trying to prepare dinner but her children were getting in her hair! – Maria sa snažila pripraviť večeru, ale jej deti ju stále vyrušovali.

hot potato = a difficult problem that nobody wants to be associated with /háklivý problém (horúci zemiak)
Let´s see how the manager handle a hot potato like that. – Pozrime sa, ako si manažér poradí s takýmto háklivým problémom.

hold your horses = wait; calm down /brzdi, zadrž, spomaľ
Hold your horses! We can do it together. – Brzdi! Môžeme to spraviť spolu.

How´s it going? = How are you? /Ako sa máš?, Ako sa darí?
Hi, Martin, how´s it going? I haven´t seen you for ages. – Ahoj, Martin, ako sa máš? Nevidel som ťa roky /veľmi dlho.

to be in the bag = will definitely happen /niečo sa určite stane, je to hotová vec
I knew that handsome guy would go out with me. I had it in the bag. – Vedela som, že ten atraktívny muž pôjde so mnou von. Bolo to jasné.

to hit the books = to study really hard /učiť sa veľmi usilovne, intenzívne
I haven’t studied for today’s test yet. Time to hit the books! – Ešte som sa dnes neučil na test. Je čas pustiť sa do učenia.

at the drop of a hat = without any preparation; instantly /okamžite, priamo, bez prípravy
If you need help, just call on me. I can come at the drop of a hat. – Ak potrebuješ moju pomoc, zavolaj mi. Prídem ihneď.

to cry over spilt milk = when you complain about a loss from the past /plakať nad rozliatym mliekom; plakať zbytočne
Please, calm down, you’re just crying over spilt milk. We can fix it now. – Prosím, upokoj sa. Plačeš nad rozliatym mliekom. My to môžeme napraviť.

a far cry from = very different from /odlišné od niečoho, byť ďaleko od niečoho
The song they played was a far cry from what I call music. – Pieseň, ktorú hrali bola ďaleko od toho, čo ja volám hudbou.

as a matter of fact = actually /v skutočnosti; pravda je taká
As a matter of fact, Robert came into the room while you were talking about him. – Pravda je taká, že Robert vošiel do izby, keď si o ňom rozprával.

by the way = incidentally /mimochodom
Oh, by the way, Lucas, do you still have that book you borrowed from me?- Oh, mimochodom, Lucas, máš stále tú knihu, ktorú si si odo mňa požičal?

to hit the ceiling = to react very angrily /reagovať veľmi nahnevane
When Sarah’s son got an FX, she hit the ceiling!- Keď Sarin syn dostal FX, veľmi sa nahnevala.

to deal with = to manage something /zvládnuť niečo
This is not a big problem. I think I can deal with it. – To nie je veľký problém. Myslím, že to zvládnem.

to keep in mind = to remember and think about someone or something /mať na pamäti
We will only have 10 minutes to get to the station – keep it in mind. – Máme iba 10 minút, aby sme sa dostali na stanicu. Maj to na pamäti.

on the other hand = however, in contrast, looking at the opposite side of a matter /na druhej strane; z iného uhľa pohľadu.
They are very young, but on the other hand, they are prepared. – Sú veľmi mladí, ale na druhej strane sú pripravení.

to knock someone’s socks off = make someone very impressed or excited /zaujať niekoho, vyraziť dych
You must see Eric’s new car! It’ll knock your socks off, it’s so amazing! – Musíš vidieť Erikove nové auto. Vyrazí ti dych, je úžasné.