26 frekventovaných anglických fráz

Stalo sa Vám, že ste sa snažili preložiť niečo z angličtiny, ale nedávalo Vám to zmysel? Alebo Vám niekto pred náročnou skúškou povedal ,,break your leg” a vy ste rozmýšľali, prečo si máte zlomiť nohu?

angličtine sa vyskytuje veľa fráz. Ak tieto frázy prekladáme po slovách, nedostane z nich taký význam, ako keď ich berieme ako celok. V tomto článku sa pozrieme na 25 frekventovaných anglických fráz, ktorými si obohatíte svoju slovnú zásobu.

A piece of cake

– something is very easy = niečo veľmi jednoduché

No problem, I can help you. It is a piece of cake.
= Žiadny problém, pomôžem ti. Je to maličkosť.

Break a leg

– good luck = veľa šťastia (Zlom väz!)

Don´t worry. You will do it! Break a leg!
= Neboj sa. Ty to spravíš. Veľa šťastia (Zlom väz)!

veľa šťastia

To feel blue

–  to feel sad = byť smutný, zronený

What´s wrong? You look like you feel blue.
= Čo sa deje? Vyzeráš byť smutný.

When pigs fly

– something that will never happen = niečo, čo sa nikdy nestane. (Až keď naprší a uschne).

Do you think she will quit the job? – Yeah, when pigs fly! She likes her job.
=  Myslíš, že dá výpoveď? – Áno, až keď naprší a uschne. Ona má rada svoju prácu.

prasiatka lietajú

It drives me bananas

– It makes me feel crazy = Zbláznim sa z toho.

Paul keeps asking me stupid questions. He is driving me bananas.
= Paul sa ma stále pýta hlúpe otázky. Zbláznim sa z toho.

To see eye to eye

– to agree with someone = súhlasiť s niekym, zhodnúť sa

My father and I see eye to eye on most things.
= Ja sa s mojím otcom zhodnem na väčšine vecí.

The ball is in your court

– It is up to you to make the next decision or step. = Je to na tebe, aby si spravil ďalšie rozhodnutie alebo krok. (Si na ťahu, na rade.)

I can’t do anything as long as the ball is in your court.
= Nemôžem spraviť nič, kým budeš ty na rade.

loptička na kurte

Can´t stand (something)

– to dislike something = Nemôcť niečo vystáť.

Nobody can´t stand Peter when he smokes a cigar.
= Nikto nemôže vystáť Petra, keď fajčí cigaru.

Don´t sweat it

– don´t worry about it = Nerobiť si ťažkú hlavu; netráp sa tým.

Don’t sweat it! We’ve got plenty of time to get there before the film starts.
= Nerob si z toho ťažkú hlavu. Máme kopu času, aby sme stihli prísť pred začatím filmu.

To make a key decision

– make an important decision = Spraviť dôležité (kľúčové) rozhodnutie.

They have moved out. Finally they made a key decision.
= Vysťahovali sa. Konečne spravili dôležité rozhodnutie.

dôležité rozhodnutie

To get in someone’s hair

– to bother someone = otravovať niekoho, vyrušovať.

Maria was trying to prepare dinner, but her children were getting in her hair!
= Maria sa snažila pripraviť večeru, ale jej deti ju stále vyrušovali.

Hot potato

– a difficult problem that nobody wants to be associated with = háklivý problém (horúci zemiak)

Let´s see how the manager handle a hot potato like that.
= Pozrime sa, ako si manažér poradí s takýmto háklivým problémom.

horúci zemiak

Hold your horses

– wait; calm down = brzdi, zadrž, spomaľ

Hold your horses! We can do it together.
= Brzdi! Môžeme to spraviť spolu.

How´s it going?

– How are you? = Ako sa máš?, Ako sa darí?

Hi, Martin, how´s it going? I haven´t seen you for ages.
= Ahoj, Martin, ako sa máš? Nevidel som ťa roky /veľmi dlho.

To be in the bag

– will definitely happen = niečo sa určite stane, je to hotová vec

I knew that handsome guy would go out with me. I had it in the bag.
= Vedela som, že ten atraktívny muž pôjde so mnou von. Bolo to jasné.

To hit the books

– to study really hard = učiť sa veľmi usilovne, intenzívne

I haven’t studied for today’s test yet. Time to hit the books!
= Ešte som sa dnes neučil na test. Je čas pustiť sa do učenia.

At the drop of a hat

– without any preparation; instantly = okamžite, priamo, bez prípravy

If you need help, just call on me. I can come at the drop of a hat.
= Ak potrebuješ moju pomoc, zavolaj mi. Prídem ihneď.

To cry over spilt milk

– when you complain about a loss from the past = plakať nad rozliatym mliekom; plakať zbytočne

Please, calm down, you’re just crying over spilt milk. We can fix it now.
= Prosím, upokoj sa. Plačeš nad rozliatym mliekom. My to môžeme napraviť.

rozliate mlieko

A far cry from

– very different from = odlišné od niečoho, byť ďaleko od niečoho

The song they played was a far cry from what I call music.
= Pieseň, ktorú hrali bola ďaleko od toho, čo ja volám hudbou.

As a matter of fact

– actually = v skutočnosti; pravda je taká

As a matter of fact, Robert came into the room while you were talking about him.
= Pravda je taká, že Robert vošiel do izby, keď si o ňom rozprával.

By the way

– incidentally = mimochodom

Oh, by the way, Lucas, do you still have that book you borrowed from me?
= Oh, mimochodom, Lucas, máš stále tú knihu, ktorú si si odo mňa požičal?

To hit the ceiling

– to react very angrily = reagovať veľmi nahnevane

When Sarah’s son got an FX, she hit the ceiling!
= Keď Sarin syn dostal FX, veľmi sa nahnevala.

veľmi nahnevaný

To deal with

– to manage something = zvládnuť niečo

This is not a big problem. I think I can deal with it.
=s To nie je veľký problém. Myslím, že to zvládnem.

To keep in mind

– to remember and think about someone or something = mať na pamäti

We will only have 10 minutes to get to the station. Keep it in mind!
= Máme iba 10 minút, aby sme sa dostali na stanicu. Maj to na pamäti.

On the other hand

– however, in contrast, looking at the opposite side of a matter = na druhej strane; z iného uhľa pohľadu.

They are very young, but on the other hand, they are prepared.
= Sú veľmi mladí, ale na druhej strane sú pripravení

To knock someone’s socks off

– make someone very impressed or excited = zaujať niekoho, vyraziť dych

You must see Eric’s new car! It’ll knock your socks off, it’s so amazing!
= Musíš vidieť Erikove nové auto. Vyrazí ti dych, je úžasné.

prekvapený

Takýchto fráz sa v angličtine vyskytuje veľa a treba dať pozor na správny preklad. Ak Vám doslovný preklad nedá zmysel, už môžete tušiť, že sa jedná o frázu, ktorej preklad treba hľadať ako celok. Veríme, že Vám tieto naše frázy pomohli a rozšírili ste si slovnú zásobu. 🙂