fbpx

Články

15 najčastejších chýb začiatočníkov v angličtine

15 najčastejších chýb začiatočníkov v angličtine

Priatelia, teraz ruku na srdce a úprimne si priznajte, koľkokrát ste aj vy začínali s angličtinu a nie a nie sa ju naučiť poriadne? A dôvod? Raz to bola možno slabá motivácia, raz nedostatok času a niekedy práve kvôli často sa opakujúcim chybám. My si tie najčastejšie chyby teraz ukážeme.

I have 26 years.

I am 26 years old.

Na vyjadrenie rokov nikdy nepoužívame sloveso “have”, pretože v angličtine povieme ´ja som 26 rokov starý´ a nie ´ja mám 26 rokov starý´.

I like dance.

I like dancing.

Za slovesom “like” ďalšie slovo spájame buď v -ing formou “dancing” alebo pridáme “to dance”.

Joe have to write a letter.

Joe has to write a letter.

Joe je 3.osoba (he) pri ktorej sa sloveso “have” časuje ako “has”.

I must to learn English.

I must learn English.

Za modálnym slovesom “must” nikdy nedávame “to” spolu s ďalším slovesom.

Does she drinks wine?

Does she drink wine?

V otázke pri 3. osobe jednotného čísla s pomocným slovesom “does” nasleduje plnovýznamové sloveso bez koncovky -s.

Yes, I like very much.

Yes, I like it very much.

Vo vete musíme vyjadriť predmet. Ak to nie je konkrétne podstatné meno, použijeme zámeno “it”.

My office is in the first floor.

My office is on the first floor.

Na vyjadrenie poschodia vždy používame predložku “on”, niekdy nie “in”.

He speaks English very good.

He speaks English very well.

Slovo “good” je prídavné meno, znamená dobrý, ale keď vyjadrujeme príslovku – dobre, použijeme slovo “well”.

Everybody have problems.

Everybody has problems.

Slovo “everybody” je jednotného čísla, čiže za ním nasleduje sloveso v 3. osobe jednotného čísla a v tomto prípade ma sloveso “have” tvar “has”.

Would you like any milk?

Would you like some milk?

Ak očakávame kladnú odpoveď, použijeme zámeno “some”. Zámeno “any” používame hlavne pri negatívnych vetách a otázkach s negatívnou odpoveďou.

I´m going to the bed.

I´m going to bed.

Vo fráze “go to bed” nedávame pred podstatné meno “bed” žiaden člen.

Do you go out tonight?

Are you going out tonight?

Prvá, nesprávna veta znamená, či chodievaš von pravidelne, nepýtame sa ňou na situáciu teraz, resp. dnes večer.

How long do you know Joe?

How long have you known Joe?

Na vyjadrenie otázky “ako dlho” niečo robíme, musíme použiť čas “present perfect”, ktorý tvoríme pomocou slovesa “have” a príčastia minulého.

I am agree with you.

I agree with you.

Slovo “agree” je sloveso, takže pred ním nedávame sloveso “to be”, ak je to použité v čase “present simple”.

I´ll see you the Friday.

I´ll see you on Friday.

S dňami vždy spájame predložku “on” a nezvykne sa dávať člen.

Leave a Comment (0) ↓