fbpx

Články

Slovná zásoba – Šport a hry (sport and games)

Podrobne spracovaná slovná zásoba, frázy a tipy na konverzáciu na tému šport a hry.

Vocabulary

športy sports
hry games
športovať to do sports/to go in for sports
športový fanúšik sports fan
športový klub sports club
športové oblečenie sportswear
športové aktivity sports activities
športové topánky sports trainers
športová taška gym bag
športová udalosť sporting event
športové potreby sports equipment
Olympijské hry Olympic Games
halové športy indoor sports
stolný tenis table–tennis
gymnastika gymnastics
šach chess
vonkajšie športy outdoor sports
golf golf
lyžovanie (beh na lyžiach, slalom, zjazd, skok na lyžiach) skiing (cross country, slalom, down–hill, ski–jump)
horolezectvo climbing
maratón marathon running
turistika tourism
jazda na koni horse riding
vodné športy water sports
plávanie swimming
vodné lyžovanie water–skiing
potápanie (s maskou, plutvami, s neoprenom) diving (mask, flippers, body glove, wet suit)
vodné polo water polo
plavba na jachte yachting
kanoistika canoeing
veslovanie rowing
letné športy summer sports
loptové hry ball games
futbal football
volejbal volleyball
basketbal basketball
badminton badminton
badmintonový košík shuttlecock
posilňovať to work out
kulturistika bodybuilding
kriket cricket
atletika cricket
šprint sprint
skok do výšky high jump
skok do diaľky long jump
hod oštepom javelin throw
hod guľou ball throw
cyklistika cycling
cestná cyklistika road cycling
horská cyklistika mountain biking
zimné športy winter sports
ľadový hokej ice hockey
sánkovanie sledge
bobovanie bobsleigh
ľadový hokej ice skating
krasokorčuľovanie figure skating
snowboardovanie snowboarding
individuálne športy individual sports
box boxing
skupinové športy team sports
hokejbal street hockey
nohejbal foot tennis
štadión stadium
ihrisko playing field/ playing area
futbalové ihrisko pitch
kurt court
golfové ihrisko course
kriketové ihrisko cricket ground
zimný štadión ice rink
škoda damage
sláva fame
cieľ, bránka goal
hráč player
hrať to play
podpora support
zaslúži si to deserve
zranenie injury
zúčastniť sa to participate in
úder stroke
protihráč opponent/adversary
rozhodca referee
hlavný rozhodca chief referee/umpire
postranný rozhodca linesman
diskvalifikovať to disqualify
vylúčiť z ihriska to rule off
červená karta red card
žltá karta yellow card
faulovať to play foul/foul sb/ a foul against sb
simulovať vo futbale to dive/play–act

 

Phrases

Na zápase – On the match

Koľko stoja lístky na tento zápas? – How much do the tickets for this match cost?
Aký je stav? – What´s the score?
Kto dnes hrá? – Who plays today? Which teams?
Komu fandíš? – Who do you support?
Aký tipuješ výsledok? – How will this match end in?
Daj tip. – Give me your tip.
Fandí Realu Madrid. – He supports Real Madrid.
Konečné skóre zápasu je 3:2. – The full-time score is 3:2.
Skóre je 3:3. – The score is three all.
Stretnutie skončilo remízou. – The match ended in a tie/ in a draw.

Keď sa rozprávame o športe mali by sme rozlišovať medzi pojmami šport a hra. – When we talk about sports we should distinguish between sport and game.

Čo je šport? Je to rovnaké ako hra? – What is sport? Is it the same as game?

Pod pojmom šport rozumieme všetky fyzické aktivity, v ktorej individuálni športovci alebo tími hrajú proti sebe. –The term sport means all physical activities in which individuals or teams play against each other.

Hra sa hrá podľa pravidiel a rozhodca sa uisťuje či hráči pravidlá dodržiavajú a rozhoduje kto vyhrá. – A game is played accoding to a set of rules and a referee makes sure the players obey the rules and decides who has won.

Čo pre teba znamená šport? – What does sport mean to you?

V niektorých prípadoch je šport životný štýl a myslím si, že je veľmi dôležitý pre správne fungovanie nášho organizmu. – In some cases, sport is kind of lifestyle and in my opinion, it´s very important for functioning of our organism.

Si fanúšikom / nadšencom športu? – Are you fond of sport?

Ak áno, ktorý máš najradšej? Prečo? – If so, which one do you like the best? Why?

Aké kvality by mal mať človek, aby sa stal úspešným v športe? – What qualities should a person have to be successful in sport?

Akú sú výhody a nevýhody byť profesionálnym športovcom? – What are the advantages and disadvantages of being a professional sportsman?

Poznáš nejakých slovenských športovcov? Vieš niektorých vymenovať? – Do you know any slovak sportsmen? Can you name some of them?

Doping v športe nie je tolerovaný. Ide o hrubé porušenie pravidiel. – Doping in sport can´t be tolerated at all! It´s a serious contravention of rules.

Na športovcoch obdivujem ich vytrvalosť a ctižiadostivosť. – I admire sportsmen because of their stamina and ambitiousness.

Tí najlepší športovci zarábajú veľa peňazí. Čo myslíš, zaslúžia si to? – The best players earn a lot of money. What do you think, do they deserve it?

Ktorý šport v tvojej krajine je najpopulárnejší? Svoje tvrdenie zdôvodni. – Which sport is the most popular in your country? Give reasons for your choice.

Je v súčasnosti šport iba o tom vyzerať čo najlepšie? Aké dôvody viedli / vedú teba venovať sa športu? – What does sport nowadays mean? Is it really only about looking so perfect? What are your reasons for doing sport?

Niekedy môže byť šport veľmi nebezpečný, človek sa môže zraniť. V žiadnom prípade však nie je zdraviu škodlivý. – Sometimes, sport may be very dangerous, you can hurt yourself very easily. However, in no way it can be harmful.

Športovci musia dbať o vyváženú stravu. Pomáha im to udržiavať sa fit. – The sportsmen must care about their balanced diet. It helps them to keep their bodies fit.

Častokrát majú svojich osobných výživových poradcov a osobných trénerov. – Very often, the have their personal nutritive advisors and personal coaches.

Športy delíme na zimné a letné, vnútorné tzv. halové a vonkajšie. – We devide sports into several categories. Winter and summer sports and then so called indoor and outdoor sports.

Letné aj zimné olympijské hry sa konajú každé štyri roky. –Summer and winter olympic games take palce every four years.

Hrávaš alebo iba sleduješ šport? Ako často a s kým? – Do you play or just watch sport? How often and who with?

Športy sú veľmi dobrým spôsobom aktívneho oddychu a sú dôležité pre naše fyzické a psychické zdravie. – Sports are very good for active relaxation and are important for our physical and mental health.

Som veľmi dobrý v športe, predovšetkým vo futbale. V čom si dobrý ty? – I´m very good at sport, mainly at football. What are you good at?

Leave a Comment (0) ↓