fbpx

Tag

img
Starý a mladý. Veselý a smutný
13mar 2022

Prídavné mená (adjektíva)

Prídavné mená sú jedným z gramatických slovných druhov, ktoré vyjadrujú určité príznaky vecí, pričom ide o ohybný slovný druh, pretože je možné ho skloňovať alebo stupňovať. Používanie prídavných mien v hovorenom a písanom jazyku dokáže recipientovi bližšie priblížiť vlastnosti vecí, dejov alebo okolností.

Viac info...
Vybrané slová v slovenčine
12mar 2022

Vybrané slová

Vedeli ste, že v slovenskom jazyku existujú obojaké spoluhlásky, po ktorých sa môže písať mäkké i, ale aj ypsilon? Sú to spoluhlásky B, M, P, R, S, V, Z a je aj pár výnimiek po hláske L. Slová, kde sa píše ypsilon, sa nazývajú vybrané slová, všetky majú domáci pôvod a dokážu vás v gramatike poriadne potrápiť, ak ich dokonale nepoznáte. Mnoho z nich je odvodených a aktuálny zoznam je vždy v najnovších Pravidlách slovenského pravopisu.

Viac info...
Podstatné mená v slovenčine
10mar 2022

Podstatné mená (substantíva)

Podstatné mená sú hlavným slovným druhom, ktorý sa označuje aj ako substantívum. Slová, ktoré sa označujú ako podstatné mená, sú plnovýznamové a ohybné, pretože je ich možné v slovenskej gramatike skloňovať. Substantíva označujú osoby, zvieratá, veci, rastliny, vlastnosti, deje a vnútorné emočné stavy.

Viac info...
Zámená v slovenčine
10mar 2022

Zámená (pronominá)

Tretí slovný druh sú zámená, ktoré sú plnovýznamové slová nepomenúvajúce osoby, veci či deje, ale len na tieto odkazujú. V slovenčine zámená zastupujú teda ako podstatné, tak aj prídavné mená, ale slúžia aj na ukazovanie.

Viac info...

Odber noviniek

Zaujímavé články, novinky a akcie