Gramatika - Slovenčina Archives » Leitus | Jazyková škola

Category

img
Zámená v slovenčine
06apr 2021

Zámená

Tretí slovný druh sú zámená, ktoré sú plnovýznamové slová nepomenúvajúce osoby, veci či deje, ale len na tieto odkazujú. V slovenčine zámená zastupujú teda ako podstatné, tak aj prídavné mená, ale slúžia aj na ukazovanie. Sú platným vetným členom a nakoľko je možné ich skloňovať, charakterizujú sa ako ohybný slovný druh. Zámená sa z latinčiny …

Viac info...
Podstatné mená v slovenčine
15mar 2021

Podstatné mená

Podstatné mená sú hlavným slovným druhom, ktorý sa označuje aj ako substantívum. Slová, ktoré sa označujú ako podstatné mená, sú plnovýznamové a ohybné, pretože je ich možné v slovenskej gramatike skloňovať. Substantíva označujú osoby, zvieratá, veci, rastliny, vlastnosti, deje a vnútorné emočné stavy. Druhy podstatných mien V slovenčine sa podstatné mená rozlišujú podľa všeobecnosti a …

Viac info...
Starý a mladý. Veselý a smutný
02mar 2021

Prídavné mená

Prídavné mená sú jedným z gramatických slovných druhov, ktoré vyjadrujú určité príznaky vecí, pričom ide o ohybný slovný druh, pretože je možné ho skloňovať alebo stupňovať. Používanie prídavných mien v hovorenom a písanom jazyku dokáže recipientovi bližšie priblížiť vlastnosti vecí, dejov alebo okolností. Ako delíme prídavné mená? Prídavné mená, respektíve adjektíva, sa delia na dve …

Viac info...
Vybrané slová v slovenčine
02mar 2021

Vybrané slová

Vedeli ste, že v slovenskom jazyku existujú obojaké spoluhlásky, po ktorých sa môže písať mäkké i, ale aj ypsilon? Sú to spoluhlásky B, M, P, R, S, V, Z a je aj pár výnimiek po hláske L. Slová, kde sa píše ypsilon, sa nazývajú vybrané slová, všetky majú domáci pôvod a dokážu vás v gramatike …

Viac info...

Odber noviniek

Zaujímavé články, novinky a akcie